1/25/2007

Bodström 2.0


Så har då försvarsminister Mikael Odenberg skickat sitt departements lagförslag till lagrådet.
Förslaget går ut på att FRA, Försvarets radioanstalt skall få lyssna på telefonsamtal och datatrafik som passerar utanför Sveriges gränser. Till skillnad från vanliga lagrådsremisser så hanterades detta förslag annorlunda, beslutet togs, enligt dn.se, utanför dagordningen och är till skillnad från vanliga lagrådsremisser, inte förankrat i förväg. Att försöka få in integritetskränkande förslag andra vägar än de normala har vi sett förr, bl.a. när datalagringsdirektivet klubbades igenom i EU.

Vad handlar då detta förslag om? Jo, i den till synes aldrig sinande kampen mot terrorismen (som vi alla vet är Sverige extra hårt drabbat av terrorism....*spot the irony if you can*) och andra "yttre hot" så skall all internettrafik som passerar Sveriges gräns passera genom övervakningsutrustning som FRA, alltså sveriges militär, har kontroll över. Att militären är på väg bort från värnplikt till yrkesarmé och att det också finns förlag på att man skall få sätta in militären mot svensk civilbefolkning gör att den totala bilden med att de nu också skall kunna övervaka samtliga svenskars telefoni och datatrafik i realtid ter sig ganska olustig. Jag skall inte dra några billiga poänger på Ådalen 31 här, men när militären får den typ av uppgifter som de nu är på väg att få är man på ett sluttande plan. Jag själv tycker oerhört illa om datalagringsdirektivet, och då är det ändå polisen som får tillgång till uppgifterna.
Att militären, som det inte ens finns i närheten av samma insyn och demokratiska kontroll av, får tillgång till den, är sju resor värre.

Men vi behöver inte oroa oss försäkrar Odenberg, och trampar på det sättet glatt vidare i förra justitieministern Bodströms fotspår. Vår nuvarande justitieminister, Beatrice Ask, och hennes departement, justitiedepartementet, har dock starkt kritiserat förslaget. Även Säpo och registernämnden har kommit med förvånansvärt stark kritik. Säpo har i sitt remissvar bland annat skrivit "främmande för det statsskick vi känner". Ett större sågning än så går det knappast att få i ett remissvar, speciellt från en myndighet som brukar vara rätt förtjust i att få ökade befogenheter för att kunna kontrollera medborgarna.

Odenbergs försvar på kritiken är minst sagt märklig:

"- Det här har föregåtts av en besynnerlig debatt. Regeringen och snart sagt alla remissinstanser står bakom förslaget"

Ja, det är ju också ett sätt att uttrycka sig om ett förslag som fått bland den hårdaste kritik som ett förslag kan få, och orsakat stor intern splittring och ordkrig inom det moderata partiet. Återigen ser vi Bodströmska sätt att hantera frågor, förtiga, vinkla och balansera på gränsen till osanningar. Själv var jag orolig för att Johan Pehrson skulle hamna på justitieministerposten i den nya regeringen, men det verkar nu som att försvarsminister Odenberg får ta över mössan som den med störst historielöshet och minst förståelse för integritetsfrågor i den nya regeringen.

Men är det då inte bra att FRA får dessa befogenheter? De måste väl hänga med i den tekniska utvecklingen? Ja, så är lätt att tycka, om man inte förstår de problem som förslaget innebär, och om man inte har analyserat hur Internet, och terrorister, fungerar.

För det första. Internet tar inte hänsyn till nationsgränser. Det är inte så att du kan sätta en apparat vid gränsen som bara övervakar trafik som passerar denna punkt. Nätverken löper kors och tvärs över nationsgränser, operatörer köper kapacitet av varandra, trafik routas kors och tvärs, ditt besök på "Anonyma anarkisters" hemsida som ligger hos ett webhotell i, säg, Sveg, kan mycket väl routas via Norge eller något annat land, innan det kommer tillbaka till Sverige igen.
Dessutom fungerar internet så att trafiken delas upp i paket. Ett meddelande delas upp i olika paket, som kan routas olika vägar, innan de sätts ihop igen hos mottagaren. Detta innebär att man, rent tekniskt, måste sätta in sin övervakningsutrustning i centrala knytpunkter, där de olika näten knyts ihop. Här måste man sedan analysera paketen, för att se vilka som har utländsk destination. och vilka som inte har det.
Risken för ändamålsglidningar är här mycket uppenbar, att plötsligt börja övervaka all svensk trafik är så enkelt som att ändra i regelverket i övervakningsutrustningen, ett jobb på ett par dagar på sin höjd, som inte ens kräver installation av ny hårdvara, bara omkonfigurering av programvaran i övervakningssystemen.
Att detta kommer att ske är självklart, det är inte en fråga om ifall, utan när, förslagen om att vi måste övervaka all trafik för att "komma åt grov brottslighet och terrorism" är ett faktum. Troligen redan inom max 5-10 år efter att det ursprungliga systemet sätts i drift. Gränserna flyttas en liten bit i taget, och saker som några år tidigare hade varit helt otänkbart, blir görbara, eftersom det bara är ett steg till, i en aldrig sinande ström av små steg.
Det är till och med möjligt att en mindre nogräknad administratör av dessa system själv skulle kunna sätta upp regler på saker som denna vill titta på; de som är satta att övervaka dessa system parlamentariskt är sällan tekniskt insatta nog för att förstå hur det fungerar. Odenberg är det uppenbart inte.

För det andra. En mycket stor del av svenskarnas internettrafik går utomlands, oavsett routingproblematiken som jag beskrev ovan. Folk har epost hos yahoo, hotmail, gmail, folk söker på google, tittar på videor på youtube, lägger upp bilder på flickr, surfar på communitysiter som myspace och så vidare. All denna trafik går mot utländska servrar, och kommer alltså att sökordsavsökas i de allséende övervakningssystemen hos FRA. Att komplett oskyldiga människors internetanvändande kommer att dyka upp i övervakningssystemen hos FRA är självklart, det räcker att du skriver några ord som finns med i FRA:s sökfilter för att du skall fastna. Och även om just du kanske inte blir hämtad av polisen, så kommer ändå din högst privata kommunikation läsas av anställda på FRA. Hur känns det?
Vad har vi för garantier att ingen mindre nogräknad person på FRA säljer dessa uppgifter vidare till den som vill betala? Sådant händer daligen, t.ex. kan man köpa listor över ringda samtal från mindre nogräknade anställda på telefonbolag via nätet.

För det tredje. Då detta handlar om militären, och militär underrättelsetjänst, så är vår insyn som medborgare i hur detta system fungerar och används, i princip obefintlig.
FRA är förvisso en civil myndighet, men dess uppdragsgivare innefattar bl.a. försvarsmakten. Med hänsyn till "rikets säkerhet" så kan man enkelt och lätt avfärda alla krav på insyn i användningen. Odenberg försöker lugna med att FRA får ett nytt integritetsskyddsråd, som utses av regeringen. På vilket sätt är detta en garant? Samma regering som vill införa synnerligen integritetskränkande åtgärder skall också utse de personer som skall se till att integriteten inte kränks? Regeringen sätter direktiven för vad som anses som "kränkning" och det är ingen garanti för någonting alls, vare sig under sittande regering, eller kommande. Regeringen kan helt godtyckligt sätta direktiv för när medborgare får övervakas, och det är oacceptabelt. Det är fluff som endast är till för att försöka tysta kritikerna.
Vidare så måste alla spaningsförslag som försvarets radioanstalt ges godkännas av försvarets underrättelsenämnd. Så ett organ inom försvaret, som är starkt anknytet till ett annat organ, inom samma försvar, skall se till att det första organet sköter sig?
Försvarets underrättelsenämnd tillsätts av regeringen. Samma regering som dikterar direktiven för FRA:s verksamhet. Det ger ungefär lika stort skydd för integriteten som om vi skulle överlåta till IFPI att bestämma vem som får övervakas i jakten på fildelare. Ingen alls med andra ord. Skall nämnden ha någon som poäng måste den naturligtvis vara fristående och oberoende.

För det fjärde. Förslaget är komplett kraftlöst för att komma åt terrorister och hot från yttre makt. Eftersom de vet att dessa övervakningssystem finns på plats så är det väl ingen vid sunda vätskor som tror att de kommer att kommunicera okrypterat, rakt ner i FRA:s filter? Tanken är befängd, och frågan är om ens Odenberg är så dåligt påsläst så att han tror på vad han står och säger. Förslaget kommer att kosta många sköna miljarder i skattepengar att införa, men kommer på sin höjd att kunna sätta fast skattesmitare som skickar pengar till nån bank i utlandet och en och annan hitrest stenkastande vänsteraktivist. Däremot är det en alldeles utmärkt plattform att bygga vidare på för att införa komplett och allomseende övervakning och kartläggning av alla svenskars kommunikationsmönster (ja så länge de inte krypterar då).
Skatteverket håller på att sätta upp sitt nya verktyg för data mining, där man analyserar alla svenskars ekonomiska förehavanden och försöker analysera fram de som råkar ha glömt att lämna in något kvitto. Att samköra det med FRA:s nya orwellianska system vore nog en dröm för skatteverkets jurister. Men vore det en dröm för det svenska folket?

För det femte. Information har fötter. Information läcker alltid förr eller senare. Informationen hanteras av människor, och människor gör fel, är giriga, kan tycka illa om personer och så vidare. Ett sånt här system i händerna på fel person är livsfarligt. Och att "fel person" förr eller senare kommer i kontakt med systemet är ofrånkomligt, det finns rötägg inom polisen, och det finns det inom FRA också.  Just därför skall sådana här system överhuvudtaget inte uppföras, eftersom de ger för stor makt och kontroll åt enskilda människor.

För det sjätte. Detta är ännu ett förslag i den långa rad av förslag som de senaste åren ökat statens (och nu militärens) kontroll och övervakning, och allt mer minskat individens skydd mot samma övervakning. Vi har datalagringsdirektivet, som innebär att information om alla svenskars internet och telefontrafik, inklusive information om var vi var när när ett samtal ringes, lagras, för åtkomst av polisen i efterhand, allt enligt devisen "kan vara bra att ha". Vi har buggning, även av personer som inte är misstänkta för ett brott utan som kanske bara känner någon som är misstänkt, eller som man misstänker "kan komma att bli misstänkt för ett brott". Raden av förslag är många, och även om de individuellt sett kanske kan te sig illa nog, så blir de när man sätter samman helhetsbilden rent förfärande. Vad är det för samhälle vi är på väg att få? Som moderskeppet skriver, det handlar om hur man kokar en groda.
Om man stoppar ner en groda i hett vatten, så hoppar den ur direkt. Men om man sätter den i kallt vatten, och sedan sakna höjer temperaturen, så kommer grodan att sitta kvar, och kokas levande. Alla förslag handlar om att kommat åt än det ena, än det andra brottet. Men var sätter vi gränsen? Någonstans blir intrånget i den privata sfären så stort, så att den lilla förmodade ökning i säkerhet som förslaget påstås ge, inte på långa vägar kan väga större än det intrång i privatliv och integritet som faktiskt är skyddat i den grundlag som så ofta verkar ignoreras. Själv tycker jag att gränsen passerades vid datalagringsdirektivet. Regeln man måste gå efter är att endast misstänkta skall övervakas. Så fort man inför lösningar som innebär att alla övervakas, i syfte att snappa upp något intressant ur informationen, så har man gått över en viktig gräns. Begår du inte brott skall du kunna känna dig trygg i vissheten om att det inte sitter någon över din axel och snokar. Tyvärr så håller det samhället på att försvinna.

För det sjunde. Detta förslag kommer att göra det svårare att fånga grövre brottslingar. Va? Ja, du läste rätt. Eftersom grövre/organiserade brottslingar är erfarna, och vet vad de håller på med, så skyddar de sig mot övervakningen. Information som idag går okrypterad, och alltså kan plockas upp av polisen efter att de har fått rätt av en domare att övervaka trafiken, kommer i allt större grad att krypteras, eftersom medvetenheten om, och kontinuiteten i, övervakningen, kommer att leda till att brottslingar skyddar sig. Både polis och militär skjuter sig själva i foten helt enkelt med de förslag som syftar till generell övervakning av hela befolkningen.

Bodström är, eftersom han är i opposition, såklart upprörd:
"- Även om man lägger ihop buggning, preventiv avlyssning och DNA, så är det ingenting jämfört med det här. "

Om man tar bort DNA ur meningen ovan så håller jag faktiskt med. Det här förslaget *är* värre än något av det som Bodström lyckades kläcka ur sig på sin tid. Dock är det inte alls omöjligt att han själv gärna skulle ha klubbat igenom det, om det nu inte var så att han satt i opposition, och alltså förväntas kritisera allt som regeringen gör.

Det här förslaget är en dålig idé från början, det är illa genomtänkt, saknar all form av integritetsskydd, har mycket uppenbara och stora risker för ändmålsglidning, som inte på något sätt har hanterats i det lagda förslaget, och borde förpassas dit det hör hemma. I papperskorgen.

Jag uppmanar dig som läser detta att agera. Det är dags att säga stopp nu!
Blogga om det, skriv brev till riksdagsledamöter. Skriv insändare. Protestera. Prata med dina kollegor på jobbet. Gör vad du kan. Vad du än gör, nöj dig inte med att sitta hemma framför skärmen och vara arg, för det räcker inte.

Uppdatering 2007-01-25 11:04:
Jag ser att uttrycket Odenbergsamhället har blivit myntat.
Ledare i SvD
Hannes B - Ner med Odenbergsamhället
Free The Mind - Odenbergsamhället

Kommentarer:

Postad av: Peter Frodelius | 1/25/2007 11:30:
Citat:
"Då detta handlar om militären, och militär underrättelsetjänst..."
"Detta är ännu ett förslag i den långa rad av förslag som de senaste åren ökat statens (och nu militärens) kontroll..."


Jag som trodde FRA var en civil myndighet.

Håller inte med dig alls och tycker du skrivit en hel del felaktigheter och stressar upp dig själv. Men blogga på du bara. Själv hoppas jag lagrådet kommer till samma slutsats som Odenberg (även om jag politiskt ej sympatiserar med honom).
Postad av: Anders Gardebring | 1/26/2007 12:00:
FRA står för Försvarets RadioAnstalt.
FRA sysslar med militär underrättelseverksamhet.
Rent juridiskt har du dock rätt, FRA är på pappret en civil myndighet, som lyder under försvarsdepartementet. Men de sysslar likväl med militär underrättelseverksamhet, som ju, per definition, militären är beställare av.
Jag tycker att du har en lite märklig debatt-teknik som skriver att det finns felaktigheter, utan att påpeka vad dessa är.
Du får gärna återkomma, och skriva vilka felaktigheterna är, och också varför du tycker att förslaget är bra.
Postad av: lasseman | 1/26/2007 2:49:2
anders, skriva insändare !!??...det behövs en revolution...
Postad av: Gustav Alenius | 1/27/2007 2:25:5
Du är faktiskt helt ute och cyklar.

FRA sysslar inte med militär underrättelsetjänst, det finns andra organ för detta - tex Militära Underrättelse och Säkerhets Tjänsten (MUST). Därtill har RPS kuten - kriminalunderrättelsetjänsten, som är ytterligare en helt annan sak.

Anledningen till att du är ute och cyklar är inte svår att begripa, "vanliga människor" står ofta mycket långt ifrån allt detta, däremot är det svårare att förstå varför du ihärdar i din okunskap.

Skillnaden mellan militär och civil (och för den delen kriminal-) underrättelsetjänst består inte bara av det underlag de genererar utan också varför och till vem. FRA levererar underrättelser till stöd för Svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Militär underrättelsetjänst syftar till att stödja militärens uppdrag och kuten stödjer polisens verksamhet.

Man kan tycka vad som helst om huruvida det borde finnas eller behövas en militär (överhuvudtaget), underrättelsetjänster eller ens polis och ha vilka åsikter om hur världen fungerar (eller borde fungera) som helst, men att blanda ihop fakta gör ingen gott, det gör det bara svårare att förstå.

Att du har en mycket god vilja och ett uppenbart starkt och rättfärdigt patos gör det bara synd att du ska fastna i trivialiteter.

Stridsfrågan ligger inte i om FRA sysslar med militär underrättelsetjänst (vilket de inte gör) eller inte - utan i om vi alls ska ha ett organ som får avlyssna medborgarna. Du är kanske lite ung, men vi andra har tvingats leva med konsekvenserna av Ebbe Karlsson-affären som fortfarande spökar i maktens korridorer - på gott och ont.
Postad av: Anders Gardebring | 1/27/2007 3:24:5
Som jag skrev, FRA är en civil myndighet.
Men, och nu citerar jag från FRA:s hemsida:
"FRA är en civil myndighet inom Försvarsdepartementets område, med huvuduppgift att bedriva signalunderrättelsetjänst för att tillgodose uppdragsgivarnas underrättelsebehov."
och sedan under uppdragsgivare finns bland annat försvarsmakten och rikspolisstyrelsen med. Det är alltså inte så att endast försvarsdepartementet/regeringen är uppdragsgivare åt FRA, och sedan förmedlar detta vidare till försvarsmakten, det finns en direkt koppling.

Att FRA är en civil myndighet tycker jag är irrelevant i sammanhanget, problemen som jag skriver om påverkas inte av detta, de förblir desamma. Dock kan du ha rätt i att en eller två meningar kanske kunde formuleras om i inlägget, andemeningen är dock densamma, och tillika riskerna.

Stridsfrågan ligger naturligtvis, som du skriver, i huruvida sådan här övervakning överhuvudtaget skall tillåtas, tyvärr verkar kommentarerna här haka upp sig på att FRA är en civil myndighet, istället för att diskutera just det som är det viktiga att diskutera i lagförlaget.
Postad av: lasseman | 1/27/2007 7:24:0
C.malmström "kommenterade" precis detta ämne...tydligen är hon lite skeptisk..(vilket är bra)men vem talar hon till ? samma människa häromdagen var ju hur positiv till EU, världens mest odemokratiska rörelse...jag kräks...skulle gärna höra dig anders bli intervjuvad på ekot så man slipper dessa j-a floskler hela tiden...fan vad det suger...och odenberg är en dåre men det är ju helt OK då han blivit minister...den nuvarande "deomokratin" suger FETT
Postad av: Jan Garefelt | 1/28/2007 4:07:3
Bra analys, bra bloggpost!

Jag är inne på följande paroll:

"Stoppa övervakningspopulismen".

Det är ju det som är problemet - populismen.

Inte att de som står bakom förslagen heter Odenberg, Pehrson eller Bodström. Dessa glada gossar har lärt sig att de får kopiösa mängder uppmärksamhet bara de snor ihop ett illa underbyggt integritetskränkande förslag.

Låt oss istället såga deras förslag, och bry oss mindre om vad populisterna heter.

mvh /Jan Garefelt
Postad av: Jesper Blomström | 2/2/2007 10:54:5
Ett litet tips till de som funderar över detta med lagförslaget är att läsa:
http://www.fra.se/omfra_faq_lag.shtml

Oavsett vad man tycker om detta lagförslag så har medierna vinklat det hela på ett direkt missvisande sätt (som vanligt).
Men man ska givetvis respektera folks misstänksamhet, men man önskar ibland att folk kunde kontrollera fakta lite närmare än att genast protestera "Nej, myndigheterna ska inte läsa min epost".

Och jag anser inte att förslaget "saknar all form av integritetsskydd" som du beskriver i din blogg.

Men smaken är som baken.

Trevlig Helg!

önskar Jeppe
Postad av: Anders Gardebring | 2/2/2007 11:34:0
Jag har läst texten från FRA och hittar ingenting där som motsäger vad jag skrivit i detta inlägg, och i i inlägget "Höjdpunkter i En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet".
Till och med skulle jag påstå att en del av det som står där är partiska inlägg från en part, som till viss del inte stämmer.

Skriv en kommentar:


Namn:
Epost:(syns ej publikt)
Hemsida:
Kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.
Trackback URL för detta inlägg:
http://gardebring.com/trackback.aspx?aid=319
(Notera att det kan ta en stund för trackbacks att dyka upp)
Copyright © 2005-2024, Anders Gardebring
Att lämna svenska kyrkan eller att avsäga sig sitt medlemskap i svenska kyrkan eller att gå ur svenska kyrkan.
Här kan du läsa om vad som sker när man går ur svenska kyrkan.

Klicka här för att starta din anmälan för att gå ur svenska kyrkan.