3/11/2006

Folkpartiets Johan Pehrson delar säng med Bodström


Så har då folkpartiet ånyo tagit ett stort steg bort från liberalismens tankar. Man går i säng med övervakningsminister Bodström och stressar igenom ännu en lagstiftning, denna gång om buggning, som ytterligare ökar statens makt och minskar individens.
Bodström kör på med sin vanliga tramsretorik, där han som alltid totalt ignorera sakfrågan i den kritik som riktas mot förslagen utan istället endast talar om brottsoffren:

"-\tDet här handlar om den personliga integriteten - men för brottsoffren, till exempel för flickor som utnyttjas på bordeller, säger Thomas Bodström."

Som om det vore det som debatten handlar om.
Johan Pehrson är naturligtvis inte en uns bättre. I en artikel i aftonbladet (som för övrigt har flera faktafel, redaktioner skall få avlyssnas och den som blir avlyssnad skall inte underättas i efterhand enligt det förslag som ligger nu) går även han igång med floskelmaskinen:

"- Nu ska inte brottslingar kunna ha en frizon i Sverige längre, säger Johan Pehrson"

Jasså? Har brottslingar en frizon? Var ligger den? Jag gissar på att det Pehrson egentligen pratar om är avslyssning i hemmet. Att man nu får rätt att avslyssna människor i deras hem, och på så sätt kan få tag i brottslingarna. De enorma integritetsintrång som det leder till väljer Pehrson, precis som Bodström, att helt enkelt skita i. Lagrådets svidande kritik väljer man att skita i. Integritetsutredningen bryr man sig inte heller om. Inte ens tillägget om att avlyssnade i efterhand skall bli upplysta om att de blivit avlyssnade tycker sig Pehrson behöva vänta på. Han litar helt enkelt på att Bodström skall vara snäll o stoppa in det senare (att Bodström konstant ljuger och omdefinierar sina ståndpunkter verkar Pehrson helt ha missat).
Att man stressar igenom detta i förtid och trots att flera tunga remissinstanser kraftigt kritiserat förslaget är odemokratiskt, och luktar också ministerstyre.

Att folkpartiet driver igenom detta med sossarna innan integritetsutredningenen ens har kommit med sin rapport är inget annat än ett stort hån mot den stora skara väljare som tidigare röstat på folkpartiet i tron att de är ett liberalt parti.
Det enda folkpartiet idag verkar stå för är att staten med alla medel som bjuds skall kontrollera och övervaka medborgarna.
Det enda positiva i detta är att det verkar knorras en hel del i leden hos folkpartiet. Flera av partiets ledamöter i riksdagen kommer att rösta mot partilinjen och alltså mot förslaget.

Nu återstår att se om man skall kryssa i Erik Ullenhag i personvalslistan på valdagen, eller helt enkelt kapitulera och inse att folkpartiet inte längre är ett liberalt parti och rösta på något annat istället. Frågan är bara vad. Piratpartiet har en syn på upphovsrätt som jag inte gillar. De har förvisso reviderat sin syn och är närmare en lösning som jag kan acceptera numera, men ännu är det en bit kvar. Dessutom är de ett marginalparti som inte har några större chanser att kommer över fyraprocentspärren, och att få bort sossarna från makten är ändå en av de viktigaste frågorna i höstens val.
Centern är väl det parti som annars kan vara intressant. Jag skall nog ta o läsa mig in lite mer på var de står.

Missa förresten inte Janne Flyghed, professor i kriminologi, som skriver om det faktum att Bodström aldrig ger besked på kritiken i SvD brännpunkt.
Ett bra inlägg, på vilket Bodström skrivit ett skrattretande svar.
Det är alltid kul när svaret på ett debattinlägg förstärker det ursprungliga inläggets argument..

Kommentarer:

Postad av: Charles Pylad | 3/12/2006 12:29:
Det var jädrans vad du blivit borgerlig! <:D
Du kan inte fundera på att lägga rösten på ett annat alternativ - Miljöpartiet? Partiet som av de borgerliga beskylls för att vara ett vänsterparti och av vänsterpartierna som ett borgerligt parti.

Jag kan också känna att det skulle behövas förändring i svensk politik och skulle gärna sett en regering bestående av mittenpartierna Mp+C+Fp+Kd som det fanns diskussioner om 2002. Tyvärr gjorde det sammanlagda valresultatet och Centerpartiets skräck för att hamna i skuggan av Miljöpartiet det omöjligt.

Jag har, oftast med enig partigrupp, bifallit borgerliga förslag i kommunfullmäktige. Fick applåder från de borgerliga ledamöterna när jag ställde mig bakom och också debatterade för att Norrköping skulle bli försökskommun med avdragsmöjligheter för hushållsnära tjänster. Jag har aldrig förstått varför man ska se ned på de som har städning som yrke. Säger mer egentligen om motståndarnas fördomar.

Rösta gärna grönt i höst. Tyvärr kan jag inte rekommendera en röst på Gustav då han tar en time-out från politiken. En helt fantastisk folkvald men samtidigt med fötterna stadigt kvar på jorden. Han lär komma tillbaka som språkrör i framtiden.
Postad av: Anders Gardebring | 3/12/2006 2:24:2
Se där. Det var inte igår :)
Jag har inte blivit borgerlig. Jag har blivit liberal. Liberalism är, likt den gröna politiken, inget som egentligen kan delas in på höger/vänster-skalan.
Dock, då de partier som ligger närmast den liberala tanken idag finns inom borgerligheten, så blir det också där som min röst hamnar.
Miljöpartiet är helt klart det parti inom det sittande styret som jag har mest respekt för.
De har stridit för friskolornas rätt mot Ibrahim Baylan exempelvis och har i flera frågor haft en vettigare inställning än socialdemokraterna och v(pk). Motståndet mot övervakningssamhället är en annan fråga där mp ligger bättre till än sossarna (och även klart bättre till än folkpartiet).
För mig är höstens val lite av ett dilemma. Det finns inget parti som jag egentligen vill rösta på. Tidigare har jag röstat på folkpartiet, men deras tankar kring övervakning av medborgarna och även en del andra, klart oliberala ställningstaganden på senare tid, gör att jag nu tvekar. Miljöpartiet är dock för mig ett omöjligt alternativ. Detta av flera skäl:

1. MP är ett sammarbetsparti till sossarna.
Att få bort sossarna från makten är för mig en av de viktigaste frågorna i i valet i höst. Socialdemokratin missutnyttjar systematiskt sin maktposition och är mycket skadlig för det svenska samhället. Deras långa styre har lett till en oerhört nonchalans, maktmissbruk och en oerhört centralisering av makt till Göran Persson och hans närmaste.

2. MP har en för dogmatisk inställning i energifrågorna, som faktiskt skadar miljön.
Primärt tänker jag här nu på kärnkraftsfrågan (jag vet att även centern varit där, dock har de sagt sig vara villiga att kompromissa i frågan). Saken är den att en nedstängning av kärnkraften i Sverige idag leder till att vi måste ersätta den med sämre alternativ, kol och olja. Det är helt oacceptabelt. När alternativen är på plats är jag den första som vill trycka på knappen o stänga ner verken. Inte en sekund förr. Jag ser gärna också att man aktivt forskar på att förbättra kärnkraften och göra den säkrare. Upparbetningstekniken är också oerhört intressant och skulle kunna lösa avfallsproblemet.

3. MP vill lämna EU. Jag tror att EU behövs. Dock anser jag att EU, likt den offentliga sektorn i Sverige, är förvuxna, och i delar odemokratiska, och behöver därför reformeras och liberaliseras.

4. Minskad arbetstid. Det är inte det vi behöver i globaliseringens tidevarv. Jag själv jobbar ofta 50-60 timmar i veckan och mår ändå utmärkt. Dock skall man ha rätt att jobba kortare tid om man vill, men då också få vara beredd att få en mindre lön. Statliga påbud om arbetstid är överhuvudtaget något jag ogillar. Jag gillar individuell frihet.
Postad av: Anders Gardebring | 3/12/2006 2:36:1
Ett tillägg.
Ett samarbete Mp+C+Fp+Kd (gärna -KD ;) skulle vara intressant. Jag tror de skulle kunna balansera varandra väl.
Tyvärr får dessa tillsammans inte i närheten av tillräckligt många röster för att kunna få någon egen majoritet. De flesta samarbetsalternativ som kan tänkas idag involverar tyvärr socialdemokraterna eller moderaterna.
Av 2 dåliga ting har man bara att välja det minst dåliga. Och minst dåligt är i dagsläget moderaterna. Socialdemokraterna måste bort från makten då de idag är genomkorrumperade.
Postad av: Charles Pylad | 3/12/2006 11:36:
Jag skojade bara, visst kan man vara liberal utan att för den skull vara höger.


MILJÖPARTIET SOM SAMARBETSPARTI
Det är ett dilemma också för oss gröna må du tro. Många förordar oppositionsroll oavsett valresultat medan andra förordar fortsatt samarbete. Det finns många som känner en trötthet på (s) som man anser kör sitt eget race alltför ofta. Själv kan jag känna att (s) är så otroligt måna om makten istället för att ha visioner om hur de vill fortsätta utveckla landet till det bättre. Bästa exemplet på detta är väl när Pär Nuder talat om att det finns ett behov av förändring av valsystemet (läs: i riktning mot majoritetsval) vilket i praktiken skulle radera ut ett antal mindre partier inkl. Miljöpartiet.


MILJÖPARTIET OCH KÄRNKRAFTEN
Nu är det ju tyvärr så att kärnkraften är farlig i alla dess led - brytningen, driften och slutförvaring. Bråket med Iran har visat på risken för när diktaturer får tillgång till kärnkraft. Nyligen har vi fått veta att Uzbekistan med en regim liknande den i Nordkorea har varit en stor handelspartner för svenska energibolag vad gäller uran. Tydligen har intresset för uranbrytning också i Sverige nu ökat i takt med stigande priser och det ska bli intressant att se om stödet för svensk uranbrytning är lika stor som för kärnkraftsdrift.


MILJÖPARTIET OCH EU
Här kan jag hålla med dig. Jag har själv påverkats av EU:s utvidgning och förordar fortsatt utvidgning som har visat sig vara betydelsefull för att få tidigare diktaturer att omvandlas till demokratier. Ukraina är här ett mycket intressant exempel där den nya regeringen och presidenten är mycket intresserade av ett EU-medlemskap. Om EU visar att man är beredd att släppa in fattiga länder som exempelvis Ukraina och muslimska länder som exempelvis Turkiet så tror jag många gröna får en mer positiv bild av EU. Det vi idag är mest kritiska till är den vansinniga byråkratin, fortsatt djurplågeri och centraliseringen.
Glöm inte att Per Gahrton förordat att Israel och Palestina bör erbjudas medlemskap i EU när väl ett fredsfördrag slutits.


MILJÖPARTIET OCH ARBETSTIDEN
50-60 timmars arbetstid må fungera för dig och mig som närmar oss 30-årsåldern, men lär inte fungera alltför länge. Det beror ju också på hur stimulerande arbetet är för individen och vad för slags arbete det är. Personligen är jag kanske inte just så positiv till generell arbetstidsförkortning utan är mer positiv till 3-3-modellen (www.tretre.se) som skulle vara oerhört positivt då allt skulle vara igång alla veckans sju dagar samtidigt som man får längre sammanhållen ledighet vilket också kan erbjuda ökade möjligheter till pendling och återhämtning.
Postad av: Anders Gardebring | 3/12/2006 3:06:0
Kärnkraften är inte bra, men den är bättre än alternativet kol- och oljeeldning.
Det är ju tyvärr ett faktum att vi sedan nedstängningen av Barsebäck importerar mer el från fossila bränslen än vi gjorde innan.
Det är bara att titta på ren statistik. Om man tittar på hur många som dött av kärnkraften och hur många som dött av kol- och oljeeldning så ter det sig rätt tydligt att kärnkraften är det bättre alternativet. Jag tror också att man genom forskning kraftigt kan förbättra både säkerheten i reaktorerna (som redan idag i moderna verk är mycket hög) och även avfallshanteringen genom upparbetning som kraftigt förminskar materialens halveringstid.
Det stora hoppet ställer jag dock till fusion. Tyvärr lär det dröja en 30-40 år innan vi är där. Vad gäller Iran så är det naturligtvis oerhört otäckt vad som händer där. Men den situationen förändras inte ett dugg för att Sverige stänger av sina kärnkraftverk.
Postad av: Charles | 3/12/2006 5:52:1
Jag skulle inte vilja säga att kärnkraft är bättre än kol och olja. Dock är kol och olja mer tydligt för de flesta i dess miljöpåverkan och att de också är ett klart problem också på kort sikt. Det viktiga måste ju ändå vara att komma bort från alla typer av ändliga resurser. Uranet är trots allt en ändlig 'resurs' och ett intressant exempel är att om alla länder i världen använde lika mycket kärnkraft (dvs uranbehov) så skulle det räcka ungefär tre år. Visst borde väl alla länder få möjlighet att bygga ut med denna 'rena' energikälla? ;)
Jag väntar också med spänning på att få höra kommunpolitiker och medborgare som kräver uranbrytning i sina kommuner och län nu när det har blivit lönsamt att bryta också i Sverige. <:D

Ska vi fortsätta med kärnkraft ska vi banne mig sluta använda uran från Uzbekistan (med en diktatur nästan i klass med Nordkorea) och först och främst bryta i Sverige. Jag vill i och för sig inte det heller men så vill jag ju också komma ifrån kärnkraften.
Postad av: Anders Gardebring | 3/12/2006 8:41:3
Jag vill också komma bort från kärnkraften.
Tyvärr finns det i dagsläget inget bättre alternativ. Kol och olja är ändliga resurser. Så är också uran. Men i väntan på bättre alternativ så är det bättre att utnyttja kärnkraften än att ersätta den med kol och olja.
Uranbrytning och kärnkraft innebär mindre direkt inverkan på miljön än vad kol och olja gör, och jag är också övertygad om att vetenskapen på sikt kommer att lösa problemet med avfallet. Det spelar ju egentligen inte så stor roll om det tar vetenskapen flera hundra år att komma dit, det kommer ändå innebära en avsevärd förbättring, då avfallet måste lagras i tiotusentals år som det är idag.
Kort sagt. Om alternativet är olja och kol förespråkar jag kärnkraften. Finns det ett tredje alternativ, som är en sann förnyelsebar energikälla, så väljer jag den. Men vind, sol och vågkraft är inte på långa vägar tillräckligt utbyggd för att kunna ersätta våra kärnkraftverk ännu. Frågan är om de någonsin kan bli. Jag hoppas det. Tillsammans med mer effektiv användning av energin kan vi kanske tillsammans med vattenkraften komma bort från beroende på både kol, olja och kärnkraft. Men jag kan aldrig acceptera att man ersätter kärnkraft, med det sämre alternativet kol o olja. På sikt, 30-40 år in i framtiden tror och hoppas jag att fusion kommer att vara verklighet. Det fungerar i teorin, och det handlar bara om vetenskapen att hitta rätt.
Postad av: Tomova-K | 9/28/2006 4:46:1
Är svensktfödda barn BRÄNNMÄRKTA AV DIG SOM "BROTTSLINGAR"
i ALLA ANDRA EUROPEISKA LÄNDER FÖR OSS INVANDRARE SÅ GÄLLER DET, KÄRRE BODSTRÖM, ATT EFTER 2-3 MÅNADER EMIGRATIONSTIDEN ÄR ÖVER. hÄR I SVERIGE RÄCKER 9 BIBLISKA GENERATIONER INTE TILL OCH NI KRÄVER ASSIMILERING, MEDAN SVENSKAR I SPANIEN KAN KNAPPAST PRESENTERA SIG PÅ SPANSKA FÖR HELA SITT LIV DÄR?

VARFÖR ÄR MINA BARN BROTTSLINGAR OCH NI BESTRAFFAR DESSA I 4 ÅR MED DINA SVÄLTAKTIONER OCH SÄPOATTACKER, BODSTRÖM OCH PERSSON?

Dessa "fina" lagar missbrukas REDAN mot totalt oskyldiga men ACK, ICKE ÖNSKVÄRDA I SVERIGE INDIVIDER. DET KALLAS FÖR DISKRIMINATION. OCH NÅGRA FINA MOTIV MOT IMMATERIELLA IMMAGINERA BARNPORNOGRAFISKA ETC FANTASMAGORISKA TING FINNS EJ, UTAN ÄR bara en illa dold URSÄKT för POLISDIKTATUREN ATT SKÖRDA HUVUDEN ÅT HÖGER OCH VÄNSTER.
Det är SKENMORAL! Betvivlar starkt att någon här brys sig om hur BARN mår, efter att SYSTEMATISKT OCH I 4 ÅR SAMMANLAGT 18 MÅNADER BESTRAFFA VÅR FAMILJ MED CA 8 000 sek MINST UNDER VARJE EXISTENTIELL MINIMUM VIA FÖRSÄKRINGSKASSANS BESLUTSFATTARE OCH KONSULTER, VILKA medvetet försökte byta ut min reumatiska diagnos mot psykiskt medan försäkringskassan övertalade mig gång på gång att behandlas som reumatiker men att inskriva mig som psykiskt sjuk, vilken jag aldrig varit i hela mitt liv. Och vill man inte göra som de vill och man är invandrare- då griper SÄPO in och så skedde det:

Är det BROTT att visa upp slutsatser efter 10 år sjukvård? Är det brott att kämpa för att få rätt medicinering för att drömma om att bli frisk? ÄR det BROTT att påminna att Nämnd och FK 5-6 gånger tappade bort 1,5 kg med läkarjournaler och vände gång på gång mina äkta diagnoser ryggen???
Om sanningen är "brott" för Er, vad är verkliga brottets namn???
Se mitt fall: Jag är en mamma med 100% nedsatt arbetsförmåga och många barn. Eftersom jag är Östeuropeisk är min telefon avlyssnat sedan flera år av något som av misstag uppgav sig heta ?Eshellon ? i Göteborg?. (Det sker av ?naturliga? skäl i goda traditionens anda i landet - alla östeuropeer med slaviskt klingande efternamn vill i princip svenskar inte befatta sig med då vi utgör ?hot? mot landet, av den anledning att goda traditionen påbjuder fördommar om ?ryssen kommer? och om u-båtar eller vad det nu ligger genetiskt inpompad i nationens kollektiva medvetande??? Sedan om man är inte rysse är det inte så viktigt. Huvudsaken är att man lägger miljoner kronor på flera decenier avlyssning, ekonomisk utfrysning av familjen och sabbotage på alla sätt och vis) Ingen av mina svenska journalister har talat om för mig att där finns det ngt så nu vet Ni det.
När mina barn blev anmälda i början av sin termin för sjuka av mig, så hade lärarinnorna ringt antagligen till SÄPO och sedan en dam från svenska ambassaden talade mitt modersmål och presenterat sig för min mamma utomlands om att hon skulle behöva mig där och sökte tolk. ? En lögn, vilken illustrerar bara det system som är vardag idag ? kontakten mellan grundskolan och SÄPOs förlängda armar på svenska ambassaden utomlands och hur man försöker sätta dit oskyldiga små ungar med utlandsfödda föräldrar. Någon terrorist är jag inte och absolut inte politiskt aktiv. Däremot lever jag sedan 4 månader utan sjukmedel, för att försäkringskassan sparar pengar och via specialistvårdstopp i Sverige och behandlingsvägran medan jag försämras för att sända mig till arbetsmarknaden, alltså jag lever med många ungar enbart på barnbidraget (ca 3 100 SEK/månaden). Jag undrar hur jag skall få tag i lök och potatis och få in näring och ett av mina barn har problem med viktkurvan igen och jag kan bara drömma om badkår som reumatiker. Är det inte lämpligare, herr Persson och Bodström och gänget, att Ni lägger ner mina pengar på undersökning och behandling, på en värdig sjukpension som Försäkringskassan i 4 år låtsas att jag ej gång på gång ansöker om, än att Ni skall lägga mina sjukpengar på Eshellon och på att skrämma min mamma utomlands?
ÄCKLAD
Tomova-K
PS Var inte Stallin och Hitler ?värstingarna??Ts ts ts? när de inte ens hade datorer och när SLAVER är inte det minsta intresserade av kontroll!!! DS

PS2

Jag läste från ovan att den punkt där SÄPO kan ta del av journaler vid hot mot offentliga personer.
Om i vårt fall med barnen det är inte så att grundskolelärarna skulle ha ringt till sÄPO som har ringt till svenska ambassaden som lög för min mamma?då är det så att SÄPO har den dagen tagit del av sjukanmälan på skolans telefonsvarare. Och i så fall vill jag fråga Bodström och SÄPO vem kan 2 små ungar HOTA?
Skall Du behöva klassa och BRÄNNMÄRKA mina barn som ?terrorister? innan de ens lärt sig svenska, bara för att NI vill få mig ut ur landet men inte ge mig en värdig sjukpension? Skämms Ni inte? Skulle mina små barn hota offenlig person när de är så små att de lär sig skriva och räkna? Ni är inte kloka någonstans och jag kräver en OFFENTLIG FÖRKLARING! DS2
PS 3 Det är egentligen inte Bodström (han är bara marionett) utan GÖRAN PERSSONS ansvar och politik att ta efter US/UK och kopiera POLISDIKTATUREN därifrån D Det Ni i mitt fall höll på med har sin förebild i Nazytyskland som lösning på Nazytysklands ekonomiska kris på 30-talet och kallas för "DödsHJÄLPSprogram". Varför inte lära sig av moderna Tysklands skattepaket i stället? DS 3

Skriv en kommentar:


Namn:
Epost:(syns ej publikt)
Hemsida:
Kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.
Trackback URL för detta inlägg:
http://gardebring.com/trackback.aspx?aid=163
(Notera att det kan ta en stund för trackbacks att dyka upp)
Copyright © 2005-2023, Anders Gardebring
Att lämna svenska kyrkan eller att avsäga sig sitt medlemskap i svenska kyrkan eller att gå ur svenska kyrkan.
Här kan du läsa om vad som sker när man går ur svenska kyrkan.

Klicka här för att starta din anmälan för att gå ur svenska kyrkan.