6/1/2006

Lista över fel och lagbrott i samband med tillslaget mot pirate bay.


Senast uppdaterad: 2006-06-28 11:07
An english version of this list can be found here.

Här är mitt försök att sammanställa en lista på de grova fel, rättsövergrepp, integritetsintrång och i vissa fall solklara lagbrott (från rättsvårdande myndigheter) som härvan kring tillslaget mot pirate bay gett upphov till.
Dimensionen på vad som har hänt börjar bli mer och mer obegriplig.

Initialt var det 11 punkter. Nu är det 15. Fler lär komma...
Jag har säkerligen missat något, så fyll gärna på i kommentarerna om ni kommer på mer som jag borde lägga till. Ni kan också maila på
a snabela centralen.net

Och så vill jag påpeka en mycket viktig sak. Det viktiga i den här historien är inte the pirate bay i sak. Fildelare behöver inte vara oroliga, det är med det öppna samhälle vi har idag omöjligt att stoppa fildelning av upphovsrättsskyddat material.
Det som är det otäcka är den mycket tveksamma myndighetsutövning som har skett i samband med det här tillslaget. Och vad det är för samhälle vi är på väg mot.

Edit: Det fanns tidigare en punkt i denna lista att Henrik Pontén deltagit vid tillslaget. Denna uppgift har visat sig vara felaktig. Antagligen har han lärt sig efter närvaron vid tillslaget mot Bahnhof...

 1. Den amerikanska intresseorganisationen MPAA tog kontakt med regeringen i Vita huset. Vita huset tog kontakt med det svenska justitiedepartementet. Justitiedepartementet tog kontakt med åklagare och polis. Åklagare och polis konstaterade att man juridiskt inte kan agera mot piratebay eftersom det redan finns brottsprejudikat som frikänner deras verksamhet. Justitiedepartementet, med Thomas Bodström i spetsen tycker att svensk lag kan man skita i och bestämmer sig för lite hederligt, olagligt, socialdemokratiskt ministerstyre och beordrar riksåklagare och rikspolischef att agera.
  Alltså 3 fel i 1:
  Den svenska regeringen är total lydhund för kommersiella amerikanska lobbyorganisationer.

 2. Thomas Bodström utövar ministerstyre.
  Edit: Thomas Bodström har i media kraftigt dementerat detta. Huruvida Bodström är skyldig till ministerstyre är okänt i dagsläget. Dock får man inte glömma att Bodström givit polisen i uppdrag att prioritera bekämpning av denna typ av brottslighet, vilket gör att han indirekt har påverkat händelseförloppet. I detta sekundära skéende har han dock inte gjort sig skyldig till något lagbrott. Till saken kan nämnas att åklagare Håkan Roswall själv har sagt att han har fått lägga andra mål, som exempelvis barnpornografimål, åt sidan för att hantera detta tillslag.
  "Jag kan bara konstatera att det finns andra brottstyper som jag fått lägga åt sidan, bland annat barnpornografibrott."
  - Håkan Roswall - SVT Aktuellt 2 juni 2006

 3. I direkt strid mot svensk rättspraxis utförs tillslaget.

 4. Utredningstekniskt finns ingen anledning att stänga pirate bays maskiner. De är öppna med vad de gör, protokollbeskrivningen för bittorrent är öppen och välkänd. Juridiskt kan man alltså utan problem göra en ny prövning.

 5. Vid tillslaget mot pirate bay går man in i bankgirocentralen (BGC):s lokaler i centrala Stockholm. Man beslagtar där pirate bay:s maskiner samt ett säkerhetföretags maskiner som är kund till PRQ men valt att husera sina maskiner i bankgirocentralen. I det här fallet verkar alltså polisen ganska väl vetat vilka maskiner som tillhörde pirate bay, men också (med mening eller av misstag) fått med sig säkerhetsföretagets maskiner. Med tanke på polisens förhållandevis selektiva tillslag mot bankgirocentralen verkar polisen varit väl medveten om var pirate bays maskiner fanns. Tillslaget mot PRQ:s egen serverhall är i ljuset av detta högst märkligt. I PRQ:s serverhall fanns överhuvudtaget inga av de maskiner som driftade Pirate Bay.  Däremot fanns där andra "obekväma" men på intet sätt olagliga siter, exempelvis kazkavcenter och piratbyrån. Man tar alltså hos PRQ ALLA maskiner. Serverhallen töms helt enkelt. Nästan uteslutande hör dessa maskiner till externa kunder, alternativt är PRQ:s egna maskiner för webbhotell och liknande tjänster. Detta har drabbat runt 2-300 privatpersoner och företag som helt enkelt fått sina maskiner beslagtagna av polisen, trots att de varken varit misstänkta för, eller begått något brottsligt. Varför nöjde man sig hos BGC med att endast ta maskiner med direkt koppling till pirate bay, men hos PRQ tog man alla maskiner? Maskiner som på intet sätt hade med pirate bay att göra. Det verkar som tillslaget huvudssakligen har till uppgift att skada PRQ affärsmässigt vilket naturligtvis är fullständigt rättsvidrigt.

 6. Vid tillslaget mot bankgirocentralen ser man tydligt på övervakningsvideo att polisen går runt och fotograferar. Detta trots att området är säkerhetsklassat (mycket känslig bank och finansutrustning finns i denna serverhall) och fotografering är förbjuden.

 7. Vid tillslaget mot pirate bay försvann också piratbyrån. Piratbyrån är en opinionsbildande intresseorganisation. De har inte gjort sig skyldiga till något annat än att bilda opinion. I det här fallet är det med andra ord ett solklart fall av censur.

 8. Vid tillslaget griper polisen Mikael Viborg. Mikaels Viborg enda koppling till pirate bay är att han är deras juridiska ombud. Att arrestera Mikael Viborg är ungefär lika rätt som att arrestera Leif Silbersky för att han råkar vara advokat.

 9. Polisen avtvingade Mikael Viborg ett DNA-prov när han togs in till förhör. Någon motivering till detta fick han inte. I Sverige räcker det tydligen idag att vara juridiskt ombud för någon som är misstänkt för ett brott (på mycket lösa grunder) för att bli utsatt för ett grovt integritetskränkande ingrepp, nämligen ett DNA-prov. Att syftet med DNA-provet var ren skrämselpropagande råder det knappast några tveksamheter om.
  Edit:
  Det finns också obekräftade uppgifter om att att även Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm blev avtvingade DNA-prov. Om någon kan bekräfta eller förneka detta så får de gärna meddela mig.

 10. Vid razzian beslagtogs också den server som hostar den tjetjenska sidan Kavkazcenter.com. Kavkazcenter är skyddad av yttrandefrihetsgrundlagen då de är en nyhetsbyrå. Något som åklagare Håkan Roswall själv medgav så sent som en vecka innan tillslaget mot PRQ då förhandlingar hölls om händelserna kring den förra gången servern togs i beslag (då på direkt uppdrag från den ryska regeringen) . Polisen uppmärksammades på detta vid razzian, ringde Roswall för att rådfråga honom, och Roswall meddelade poliserna att oavsett detta ta maskinen i beslag.
  Detta är ett solklart brott mot grundlagen, utförd av Roswall själv.

 11. Henrik Pontén, Antipiratbyrån kläckte den 1 juni ur sig följande citat till Dagens Industri:
  "Ja, jag är nöjd med att polisen har börjat arbeta med den här typen av ärenden. Samtidigt har ju vi på Antipiratbyrån i första hand agerat gentemot den upphovsrättsfientliga organisationen Piratbyrån, som ligger bakom sajten. The Pirate Bay är mer i botten på kedjan, även om den skada som sajten har orsakat är mycket omfattande."
  Intressant. Man försöker inte ens sticka under stol om att det egentligen handlar om att censurera något man inte tycker om. Om de man censurera gjort något olagligt eller inte verkar mindre relevent.
  Edit: Intressant nog är denna artikel nu redigerad och Ponténs citat har tagits bort. Motiveringen till det hela är att Pontén har påstått att han blivit felciterat. Det låter onekligen praktiskt att kunna säga knasigheter, bli citerad, och sedan ringa och säga att man blivit felciterad och snällt bli lydd. Själv tycker jag citatet ser komplett ut, det är också en stor bit text som knappast är ryckt ur sitt sammanhang. Jag ser inte heller vad en seriös affärstidning som DI skulle ha att tjäna på att publicera falsifierade citat. Av detta drar jag slutsatsen att det är mycket troligt att Pontén sagt ovanstående, men i efterhand insett att det inte var så smart.

 12. Gottfrid Svartholm, som är en av de som varit involverade i Pirate bay nekades offentlig försvarare med motiveringen att han inte riskerar fängelsestraff.
  Mikael Viborg, som inte varit involverad i driften, tas det däremot DNA-prov på. För att få ta DNA-prov krävs att man är misstänkt för ett brott som kan ge fängelse. Så. Att  vara ansvarig för drift kan inte ge fängelse, men att vara juridiskt ombud för någon som är ansvarig för drift kan ge fängelse?
  Skulle inte tro det... Dessutom krävs misstanke om brott som kan ge fängelse för att få tillstånd till att göra ett tillslag av den typ som polisen gjorde.

 13. Håkan Roswall på polisen, svarar på en fråga från tv4 om vad som gäller för de orelaterade privatpersoner och företag som fått sina maskiner beslagtagna:
  "- Vi ska nu spegla de datorer som folk hör av sig om och gå igenom dessa. Finns det inte information som är intressant för oss så kommer vi lämna tillbaka de datorerna, säger Håkan Roswall."
  Polisen har ingen som helst rätt att gå igenom material som de inte har husrannsakningsorder för att hämta. Polisen nöjer sig alltså inte med att bara göra felet att beslagta maskiner som de inte får beslagta. De tänker dessutom gå igenom dem innan de rättmätiga ägarna kan få tillbaka dem.

 14. Under tillslaget mot bankgirocentralen så täcker polisen över övervakningskamerorna vilket tydligt kan ses på de videobilder som nu finns på nätet. Aftonfabler har klippt ihop bilder från alla 4 bevakningskameror och tidssyncat materialet. Turligt nog så skickades övervakningsbilderna via nätet till annan plats, annars hade vi kanske aldrig fått se dem.
  Varför täcker polisen över övervakningskamerorna vid tillslaget om det är korrekt utfört i enlighet med svensk lag?

 15. I en intervju i svenska dagbladet den 5 juni "försvarar" åklagare Håkan Roswall polisens mycket märkliga beslagtagande av samtliga datorer i PRQ:s datorhall med att det finns misstankar om att pirate bay skulle ha utnyttjat andra kunders datorer för att köra delar av pirate bay på dem. Han påstår också att man hittat material som styrker detta.
  Uttalandet kan närmast beskrivas som surrealistiskt. Det finns flera problem med det:

  För det första så är den typ av kunder som driftar sina egna servrar (så kallad colocation) snarare än hyr in sig på en färdig webhotelltjänst tekniskt duktiga och krävande personer. Att "hacka" en sådan maskin skulle innebära en mycket stor risk eftersom risken för upptäckt skulle vara mycket stor. Nya okända processer eller konstiga filer skulle snabbt upptäckas av den som administrerar maskinerna. Med tanke på att PRQ hostar ett ganska stort antal maskiner och har gjort det under en längre tid så skulle det varit känt vid det här laget om sådant förekommit. Att göra något sådant skulle också naturligtvis vara ekonomiskt självmord för ett företag. Det är på intet sätt så att PRQ har kontroll över en colocation maskin. Det har kunden själv. PRQ upplåter bara plats och nätverksuppkoppling mot en avgift. Detta kan jag säga av egen erfarenhet då jag administrerar just en colocation-maskin stående hos PRQ (eller stod, just nu står den hos polisen).

  För det andra så är risken att PRQ skulle "hackat" en maskin inne i PRQ:s serverhall lika stor som att de skulla hackat en maskin någon annanstans. De colocation-maskiner som står uppställda är direkt kopplade mot internet. Att de står i PRQ:s serverhall fysiskt gör därför varken till eller från.
  Edit: Förvisso kan man stänga ner en maskin och plocka ur en hårddisk, stoppa in i en annan maskin och på så sätt komma åt filer om man har fysisk tillgång till den. Även detta skulle dock tydligt märkas eftersom ägaren till maskinen skulle märka att den haft en nedtid.

  För det tredje så kommer Roswalls uppgift från att polisen på EN server har hittat någon enstaka .torrent-fil på hårddisken. För de flesta människor med någon som helst kunskap om datorer torde det vara självklart att förekomsten av en .torrent-fil på en hårddisk inte har någonting som helst med att maskinen skulle vara med i pirate bays serverpartk. I så fall skulle även mina arbetsstationer både hemma och på jobbet köra Pirate bay, då jag laddat ner open source-programvara via bittorrent.

  Uttalandet från Roswall kan endast ha kommit av två anledningar. Antingen griper han frenetiskt efter någon form av halmstrå för att förklara polisens mycket märkliga agerande. Alternativt är polisen helt enkelt inkompetent i dessa frågor.

  Edit: Hos Oscar Swartz hittar jag följande beskrivning från Gottfrid på PRQ själv:

  1. Jag vet vilken burk/kund det där gäller, och följande är vad Roswall baserar sin geniala slutsats på:
  a) Det fanns lite torrents på den
  b) Jag hade konto på den (ganska vanligt eftersom jag ofta hjälper kunder vid behov) samt eventuellt
  c) Den körde daemontools (http://cr.yp.to/daemontools.html), vilket även används för att starta hypercube på announce- och staticburkarna

  2) Så fort tillfälle ges knatar jag ner till mina kära vänner på Polisen och anmäler Roswall för förtal. "Utpekas som brottslig eller klandervärd", check!

 16. Vid tillslaget mot Kavkazcenter var Mikael Viborg juridiskt ombud för innehavaren av siten, Mikael Storsjö, som inte stillatigande fann sig i det inträffade. Samma Mikael Viborg ger Roswall sina poliser i uppdrag att ta DNA-prov på vid tillslaget mot pirate bay. Om det inte redan börjat lukta mobbing från Roswalls sida så gör det det definitivt nu. Tilläggas kan också att det var Gottfrid Svartholm som satte upp Kavkazcenter på en ny server när Roswall, grundlagsvidrigt, beslagtog den tidigare.
  I ljuset av detta verkar det inte alltför långsökt att tro att det mycket konstiga tillslaget mot PRQ var en ren hämdaktion från Roswalls sida eftersom han ogillar Storsjö, Viborg och Svartholm.

  Oscar Swartz har hela scoopet.

Kommentarer:

Postad av: Tomas | 6/2/2006 12:43:5
ang. punkt 11 tror jag dessutom att husrannsakansorder inte kan ges såvida inte brottet kan ge minst fängelse. vilket gör det hela lite förvirrande.
Postad av: Erik | 6/2/2006 12:47:2
KU-anmälan kanske borde finnas med.
Postad av: Peder | 6/2/2006 12:58:4
Huvuden måste rulla för detta, det är ett sådant extrem rättsövergrepp att även vanligt folk måste fatta det orimliga i detta.
Postad av: Anders Gardebring | 6/2/2006 1:01:24
Erik: KU-anmälan har ju lämnats in (vilket är utmärkt :)
Men listan handlar om vad som gjorts fel och vad som är regelvidrigt, så KU-anmälan passar inte riktigt in där..
Postad av: Johan | 6/2/2006 1:12:34
- Henrik Pontén var på plats. I ändamål av icke-polis så har han inget på platsen att göra, men tydligen har han fri tillgång till polisens arbetsområde. (från http://www.aftonfabler.se/viewarticle.php?pid=35)
Postad av: Jordan | 6/2/2006 1:22:31
Nu fattar jag att det VAR meningen att plocka
alla servrar vilt och att polisen INTE alls är
korkade .. rasultatet blir att ingen VÅGAR hosta
thepiratebay igen . skulle så ske så "fixas" en
serverhallrensning igen.
Lite "007" och "Swordfish" över det hela ...
Ungefär som gamla gangsters som gav sig på
familjen och inte huvudmannen och då band hans händer.
Som hämtat ur en Hollywood film. Lite imponerad är jag
faktiskt. Och skrämd ...
Postad av: Sebastian | 6/2/2006 1:23:48
Hela situationen är helt sjuk.. det är inte ett litet övertramp som gjorts av socialdemokraterna, Bodström, APT, Pontén och Polisen. Samtligas förtroende kommer att skadas vilket jag hoppas kommer att synas i att folk kommer att få sparken och i valet 06. Jag som trodde att socialdemokraterna förespråkade solidaritet.
Postad av: Björn | 6/2/2006 1:25:08
"The shit has hit the fan", som de säger i amerikat. Mycket av skiten har nu skvätt på en hel hoper betydelsefulla herrar och damer, och de kommer naturligtvis inte att gilla det alls. Jag tror att Antipiratbyrån kommer att finna - när champagnen är slut och håret slutat göra ont - att de hamnat i, ursäkta franskan, en jävla soppa.
Postad av: Patrick | 6/2/2006 1:54:12
Söker man efter kavkazcenter på rtvv.se, så hittar man inget utgivningsbevis för den sajten och enligt en kommentar hos Nicklas Lundblad (kommentar.typepad.com), så är en ansökan inlämnad men ännu ej behandlad.
Postad av: Peter | 6/2/2006 2:23:12
Jordan: Anta att du har rätt angående varför man plockade alla servrar. Satt och funderade ett steg längre och ställde mig frågan varför ombudet riskerar fängelse och inte själva den ansvarige för TPB? Jag tror att detta också är ett försök till att skrämma på ett liknande sätt som med servrana. Man hoppas nog förmodligen på att ingen i fortsättningen ska våga vara juridiskt ombud för liknande organisationer som tillhandahåller fildelningstjänster. Med andra ord hoppas man nog på att få det enklare att få bort upphovsrättskyddad matrial från diverse servrar med hjälp av hot.
Postad av: avslaget | 6/2/2006 10:30:3
Det jag hoppas just nu är att man inte försöker skrämma ragg till TPB-folk, men å andra sidan har det redan hänt. Nåja, man har advokat nu i alla fall, just in case.
Postad av: Dennis Nilsson | 6/2/2006 11:08:3
Det var så här det gick till när Sverige fick "pressfrihet" under 1800-talet. Dagstidningarna var dåtidens Internet. Myndigheterna förföljde och mobbade tidningsutgivarna.
Postad av: Robert | 6/2/2006 12:00:4
Detta är bara ennu mer bevis på att sverige är på väg att bli en snutstat. när JD och Polisen helt sonika bryter mot svensk lagstiftning, som de är till för att uppehålla, är det nått fel.
börjar tröttna på all denna skit som folket utsätts för.
Postad av: Markus Magnuson | 6/2/2006 1:43:39
Jag delar inte din politiska ståndpunkt i övrigt, men detta var en mycket god sammanfattning om vad som är fel med hela förfarandet vid razzian mot TPB. Klara och tydliga argument, bra!

Vi ses på Mynttorget imorgon!
Postad av: rarewz | 6/2/2006 1:44:13
Det här var droppen. Nu gör jag slag i saken som jag har funderat på länge och flyttar mig själv och mitt företag till Storbritannien. Visserligen har det landet också sina märkligheter, men inget som ens kommer i närheten av detta.

Det är tråkigt för mina anställda (ett tjugotal personer) som jag nu kommer att behöva säga upp, såvida de inte vill flytta med (vilket jag hoppas att de vill).
Postad av: Mind | 6/2/2006 2:29:49
Hej, jag har skrivit ett bloginlägg och citerar där denna lista. Länkar även hit och uppmanar de som läser den att kolla här eftersom du kan ha uppdaterat listan. Bra jobbat!
Postad av: Johan | 6/2/2006 2:37:04
Utmärkt sammanställning. Mer komplett, mer sammanhängande och framför allt klarare än mitt eget försök.
Skulle inte skada om det var möjligt att få riksmedia att publicera en liknande lista över de tveksamheter och övertramp som skett i samband med TPB-razzian.
Postad av: Jens | 6/2/2006 2:52:23
Det här är så mycket underligheter på rad att det borde vara helt omöjligt för justitieministern att sitta kvar, om inte det förtroende som fortfarande finns kvar för Sverige som rättsstat fullständigt ska försvinna.
Postad av: Marcus | 6/2/2006 2:56:59
Detta borde skickas in till Insider.. Låta Robban förstöra lite :)
Postad av: Nybliven Piratpartimedlem | 6/2/2006 3:15:54
Saxat från en kommentar på IDG, så det finns mer konstiga saker i punkt 11.

Utdrag ur Rättegångsbalken \t \t
2006-06-01 19:58\t
Att han inte har rätt till offentlig försvarare bara för han inte riskerar fängelse är rent jävla nys. Jobbar själv som brottsutredare och vi får inte hålla förhör med en person som är misstänkt och begär att försvarare närvarar vid förhöret.

Se även utdraget ur RB 21 kap:

3a § Är den misstänkte anhållen eller häktad skall offentlig försvarare förordnas för honom, om han begär det. Offentlig försvarare skall också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott, för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader

RB 23 kap:

5 § Skall enligt 21 kap. 3 a § offentlig försvarare utses för den misstänkte, åligger det undersökningsledaren att göra anmälan om det hos rätten. Undersökningsledaren skall också göra anmälan hos rätten, om målsäganden begär att få ett målsägandebiträde eller om det annars finns anledning att förordna ett sådant biträde. Lag (1988:610).

Snacka om att polisen är ute och seglar. Stämmer det som han sagt är det helt klart ett fall för JO. \t
the muppet show
Postad av: Anders Gardebring | 6/2/2006 5:31:42
Är det någon som vet om Gottfrid var anhållen eller häktad rent juridiskt? Eller var han "bara" intagen till förhör? För om han inte var anhållen eller häktad så är väl inte paragraferna ovan applicerbara?
Postad av: Markus | 6/2/2006 6:28:35
Min information säger att Ponten INTE var närvarande vid tillslaget. Verkar vara ett felaktigt rykte.

Storbritanien är ju trevligt, med sina kläck-ur-dig-nyckeln-till-den-här-oidentifierbara- datamängden-eller-sitt-av-2år-lagar...
Postad av: Dark | 6/2/2006 6:33:00
Om man bara blir intagen till förhör och inte blir anhållen eller häktad kan man väl bara resa sig upp och gå ?
Postad av: kimusaki | 6/2/2006 7:37:19
säger bara www.piratpartiet.se de har min röst
Postad av: | 6/2/2006 7:38:26
Jag hoppas i ärlighetens namn att alla drabbade företag i grupptalan stämmer "skiten" ur svenska staten för den skada detta åsamktat deras verksamheter.
Postad av: Mikael B | 6/2/2006 7:46:35
När de ändå stänger ner en sökmotor (the piratebay) så kan de ju passa på att stänga ner google med? Puckon! precis samma sak ju!

sök på torrent filer där så hittar man ....

/Mikael
Postad av: olingskoG | 6/2/2006 8:13:10
Ja det här ska bli kul att få se fäljderna av det här, hur Anti pirat Byrån kommer att bli utskrattade och alldrig mer tas seriöst. Och det här kanske blir ytterligare en anledning till regerings skifte i Sverige. Nu har sossarna gott för långt, hej då persson välkommen in Reinfelt
Postad av: bosse | 6/2/2006 8:19:26
nu har sosarna tapat min röst
Postad av: Micke | 6/2/2006 8:24:05
Lägga pengar på en sån här operation, när det finns grova brott, våldsbrott, o dy som polisen skiter i !!!!
Postad av: RedCloud | 6/2/2006 8:28:30
Svenska grundlagen, gamla versionen:
"All makt utgår från folket"
Svenska grundlagen, nya versionen:
"All makt utgår från USA & MediaKapitalet"
Postad av: Gizmo | 6/2/2006 8:29:01
Varför inte fråga om Insider eller Josefsson skulle kuna gräva i detta.......mycke dynga skulle komma fram.........
Postad av: Tomas | 6/2/2006 8:32:41
Sovjet kanske var en diktatur stat, men detta är mycket värre, Vilken maktmissbruk av staten.
I detta land krävs radikala förändringar, var de folkvalda sänds till arbetsläger pga maktmissbruk.
Postad av: Jokke | 6/2/2006 8:40:05
America, world police! AMERICA, FUCK YEAH...
I bet that The Bay will get a lot of donation simply by the fact that the it's the USA behind all this.
Postad av: Marcus | 6/2/2006 8:52:00
Näe nu j*vlar!
kan bara hålla med föregående poster, den här gången gick piratbyrån aldeles för långt! hoppas insider går en granskning av den här soppan så man får se vad polisen gör med statebetalarnas pengar när det finns bättre saker att jaga.

/Marcus
Postad av: Marcus | 6/2/2006 8:52:05
Näe nu j*vlar!
kan bara hålla med föregående poster, den här gången gick piratbyrån aldeles för långt! hoppas insider går en granskning av den här soppan så man får se vad polisen gör med statebetalarnas pengar när det finns bättre saker att jaga.

/Marcus
Postad av: Christer Andersson | 6/2/2006 8:56:09
Svenska polisen springer i ledband efter den amerikanska, som dresserade hundar utan egen vilja och moral, säger den amerikanska polisen hoppa, så frågar den svenska hur högt skall vi hoppa, sjukt samhälle vi lever i . Hoppas piratebay återuppstår som den kanonsajt den är. Bannlys de politiker som ligger bakom detta påhopp, och ge dem inga röster i valet!!!!
Postad av: Sofie | 6/2/2006 9:00:10
Det här är ju ärligt talat helt fucked up. Däremot tror jag inte att det blir bättre med borgarna vid makten, de är ju om möjligt ännu mer USA-vänliga än sossarna. För min del hade gärna piratpartiet kunnat ta hela makten tillsammans med ett vettigt parti (som förövrigt inte verkar existera).


Jag har fortfarande inte förstått att något sånt här har kunnat hända!
Postad av: Tom | 6/2/2006 9:01:13
Allt detta är helt ofattbart... Prison planet sträcker sig över Sverige också.
Postad av: Micke | 6/2/2006 9:02:50
Här försöker dom som galna att på lagligt sätt sätta stop för pirat kopiering med att ändra lagar och lägga till så misslyckas dom på en sådan nivå som en utföra en "laglig" husrannsakan.

Snacka om att storebror USA satte stor press för att dom skulle skynda igenom en sådan här grej och göra så här många misstag.

Nötter
Postad av: jag | 6/2/2006 9:16:49
50 poliser...som kapar datorer... konstigt att de inte har tid o resurser att jaga riktiga skurkar när de är ute o bär omkring på sevrar... vilket förbannat skämt! svensk polis i ett nötskal...
Postad av: Daniel | 6/2/2006 9:18:18
I wish more of this news was available in english. but from what i read this superseeds even what the US has done in the passed. I hope to god that enough people back Pirate bay up. (and i thought we had a police state here in Denmark)
Postad av: Martin | 6/2/2006 9:20:50
Bra att ha alla punkterna framställda i en lista, det visar verkligen vilken absurd sak som egentligen genomgåtts.
Postad av: Peter Färnlöf | 6/2/2006 9:24:14
Det finns två typer av människor på den här jorden. Den ene vill ständigt vara den andre till lags och den andre vill ständigt ha vad den andre eventuellt har.
Det utomordentligt infantila tillslag som gjordes mot Piratebay visar inget annat än att mammons lakejer har fått ett totalt hjärnsläpp.
Är man så erbarmligt dum i huvudet att man inte fattar att man inte kommer att hitta någonting?
Vad man vid det totalt huvudlösa tillslaget gjorde var att förstöra och rasera för andra företag. Företag som inte har ett dugg med Piratebay att göra annat än att deras servrar befann sig hos samma provider som Piratebay hade.
Poliser går i något som heter polishögskola men de kan tydligen inte läsa text skriven på ren svenska. På servrar fanns skrivet vem och vad som var ansluten. Men man gick in som ett bärsärkargäng och röjde villt. Utan hänsyn till 3:e man.
Den lilla jusristkader som i förta hand representerar Microsoft via osmakligt höga arvoden borde slappna av och luta sig lite tillbaka och reflektera över vad man åstadkommer.
Vad jag förstår vore väl det mest ultimata vara att alla vi andra överlät allt vi tjänar till Bill Gates så att han blir Universums rikaste man. Med sin bakgrund, "stöld" av DOS har han på knappa 20 år skapat ett imperium som får både Stalin och Hitler att vända sig i sina gravar. Är han inte värd allt?
Postad av: Get Real | 6/2/2006 9:36:02
Det är upphovsrättsskyddat material som sprids på pirate bay. Helt rätt att beslagta skiten! Vill ni se film: Hyr eller gå på bio! Lyssna på musik? Köp eller lyssna på radio!Tycker ni verkligen synd om alla oskyldiga som drabbas? Och sen era jävla konspirationsteorier...
Postad av: Tomten | 6/2/2006 9:37:00
Ponten/bodström måste döööö...
Postad av: Mr.Z | 6/2/2006 9:52:14
Att rikskrim beslagtog fler servers än de behövde visar bara att de inte visste vad de letade efter.
Hela aktionen är ett juridiskt/politiskt utspel för att pröva en oklar lagstiftning. Herr Bodström gillar sådant eftersom det ger ordentligt med publicitet inför ett kommande val. Jag skäms över Svergies rättsväsende/politiker och agerande.
Postad av: El Guapo | 6/2/2006 9:52:54
Hörru Get Real:
Get Real!
Oavsett vad man tycker är detta en utveckling man inte kan stoppa. Nytänkande är absolut nödvändigt. Ångmaskinstillverkare hatade också "den nya teknologin".
Postad av: flasp | 6/2/2006 9:56:19
hoppas dom åker på en massa skit för det här och att TPB får löjligt mycket pengar i ersättning
Postad av: Hasse | 6/2/2006 10:01:5
Det här är oliiiidligt spännande.
Har man själv, fast motsatt, råkat illa ut för
att polis/åklagare vägrade utreda patentintrång så länge att de ansvariga gick fria när preskription inträdde efter 5??? år.
Man undrar.
Det kostar Sverige det. I dagens rättsaamhälle hade aldrig Nobel fått ihop till det pris som dagens styrande är så stolta över.

Heja på och ifrågasätt.
Postad av: Kiwi | 6/2/2006 10:04:3
http://biphome.spray.se/atxwhq/

can it be any more true??
Postad av: BJÖRNS | 6/2/2006 10:10:4
Det känns faktiskt lite sovjetpolitik över det hela. Är det ett samhälle vi vill efterlikna?
Det mest skrämmande är att förmodligen majoriteten av det svenska folket inte riktigt förstår vilka brott som har begåtts, den almänna åsikten (tror jag) lutar mer åt; "Det är ju bra att polisen stoppar olagligheter, spelar ingen roll om de använder hårda metoder". Om rättsväsendet begår brott för att förhindra brott....vem vinner på det? Ja inte är det då Samhället, brottsstatistiken eller MediaJättarna (face it, inte fan börjar vi pirater köpa CD och DVD i affärer om fildelningsnätverken utplånas. CDförsäljningen gick upp 300% förra året, så någon inkomstförlust kan de inte klaga på!) Det är även helt absurt att Polisen GROVT bryter de lagar de är ämnade att skydda! Nej, Jag uppmanar till aktivt uppvaktande av riksmedia så Svenska Folket inser vad som händer!
Postad av: allan | 6/2/2006 10:11:3
Det hela är tämligen glaskart, tycker jag. Polisen gör ett rejält tillslag för att skrämmas ordentligt med motiveringen att det eventuellt kan vara olagligt att förenkla spridning av upphovsrättsskyddat material. Anledningen till detta är ju naturligtvis att få det rättsligt prövat om så verkligen är fallet. Detta kommer att ta tid, eftersom det med all sannolikhet kommer att överklagas till yttersta distans. Förundersökningen lär säkert även den bli mycket segdragen, allt för att så länge som möjligt hindra TPB från att återuppta sin verksamhet. Det hela är alltså en vild chansning som tvingats fram av påtryckningar från amerikanska intressen, och har man tur så kanske chansningen ger resultat. Om inte så är det väl en smäll man får ta, verkar det som. Personligen tycker jag det hade varit intressant att veta vilka påtryckningsmetoder de amerikanska intressena haft. Hot? Bojkott? Betalar de kanske hela det polisiära spektaklet?
Väldigt skrämmande att man bara kan kasta grundlagen i sjön på det här viset. Socialdemokraterna kommer (med rätta) att förlora väldigt många röster på detta.
Postad av: Sverker Olofsson | 6/2/2006 10:12:2
Det här kommer förmodligen sluta enligt följande.
-TPB startas upp igen o de anklagade går fria.
-Polisen i Sverige kommer aldrig mer försöka sätta åt någon fildelare.
-Den svenska regeringen kommer att få avgå i höst o Piratpartiet kommer in i Riksdagen.
-Piratbyrån läggs ned.
Postad av: Sverker Olofsson | 6/2/2006 10:13:4
Den sista punkten skulle ju förstås vara Antipiratbyrån läggs ned.
Postad av: Bengt | 6/2/2006 10:23:3
Kan nån förklara vad som skulle hända om jag skulle upphovsrättsskydda en torrent-fil som jag skapat, och någon laddade ner och använde den?
Postad av: Ture | 6/2/2006 10:25:1
Den enda förklaringen som finns för att dom tog allt i lokalen är...att lagen för medhjälp till fildelning är så luddig, så att du som hyresgäst i en lägenhet, kan åka dit för medhjälp till fildelning, för att du bor i ett hyreshus där någon laddar ner filmer/musik bor..blev det där rätt???
Postad av: ärke | 6/2/2006 10:29:3
""Dom giriga dom har blivit girigare, så domedagen lär ju komma lite tidigare""
Postad av: BJÖRNIS | 6/2/2006 10:32:5
Ture: Du har en poäng där! Jag tror meningen med hela aktionen är ju att Polisen + APB vill få en prövning i hurvida torrent-system är medhjälp till fildelning eller ej.
Postad av: Niklas Hagberg | 6/2/2006 10:34:3
En del kommentarer...

Det som är mäkligast med hela historien är troligen inte att polisen beslagtagit servrar som inte har ett dyft att göra med piratebay förutom att råka ha hyrt plats från samma ställe, jag är inte fullt så insatt i praxis när det gäller polisens sk razzior men det kan mycket väl vara så att de hade skälig misstanke att flera andra av servrarna hade "upprätshovsskyddat material" (*.torrent-filer innehåller ingen som helst information som är upphovsrättsskyddat) på dem också eftersom företaget som hyr ut lokalen uppenbarligen har anknytningar till piratebay, piratbyrån och piratpartiet. Heller är det antagligen inte så konstigt att det dyker upp på nyheterna att USA's regering och MPAA har påverkat svenska staten att ta ner piratebay från nätet, detta kommer troligen bli väldigt svårt att bevisa ifall det är sant eller inte (den ena handen tvättar den andra eller hur...) Men för att komma till vad som är intressant:
jag har väldigt svårt att tro att någon från APB, svenska polisen, MPAA eller andra intresse organisationer har lätt att vifta undan den uppenbara rättskränkningen som polisen tydligen har begått genom att neka Gottfrid Svartholm en försvarare och samtidigt ta DNA test på honom trots att dessa två åtgärder motsäger sig själva...

Men det jag finner rent ut sagt avskyvärt är att Mikael Viborg också tas in till förhör och detta på enda grund att han har tagit sig an att råda Piratebay i juridiska frågor. Man hamnar genast i situationen att ordet polisstat inte känns fullt så avlägset som det gjorde för en vecka sedan.

Nåväl, vad jag vill säga med detta (något långa, sorry :P ) inägg är: frihet och rättvisa kanske inte är så självklart som vi har uppfostrats till att tro, MEN tro inte heller allt du läser/hör på nyheterna (jag kan skriva på tusen hemsidor att W bush är en komplett idiot och att hans förädrar var syskon men det behöver inte betyda att det är SANNING (även om det är ganska troligt lol)).


Niklas Hagberg
xerxius@hotmail.com
Postad av: BJÖRNIS | 6/2/2006 10:34:3
Tänkte även bara nämna att ett maktskifte (sannolikt moderaterna) skulle bara vara en nackdel för fildelningen. Piratpartiet med 175 mandat skulle sitta fint :)
Postad av: BJÖRNIS | 6/2/2006 10:36:3
Det var Mikael Viborg som blev tvingad ett DNA-test, Inte Gotfrid Svartholm.
Postad av: Albacken | 6/2/2006 10:41:2
Jag kan inte förstå varför musik och filmindustrin behöver åberopa och framtvinga lagar för att säkerställa deras existens. Dessa får fan i mig rätta sig efter samhällets övriga utveckling så som t.ex försäkringsbolagen fick göra i och med internets tillkomnst. Alla mellanhänderna (försökringsagenturer) fick stryka på foten och se sig ersättade av internet tjänster. Utan knorr har ett stort antal tjänster blivit anpassade till rådande läget på marknaden. Men icke nöjesindustrin. Sent ute gör denna industri panikartade kaotiska och omoraliska påhopp och med hot kramaktigt försöker hålla ställningarna. Oetiskt lobbyverksamhet finkammar politikerna för att hitta den politiska påtryckar mekanismen som sköter och genomför alla behövliga lagändringar som nöjesindustrin ser nödvändiga för att skydda inkomsterna och framförallt monopolställningen som dessa skapat genom att för slava både artister och konsumenter. Är det vettigt att en skådis får 100miljoner för en fil? Resultatet blir bara att man till varjepris måste försvara monopolet. Strypa all konkurerande verksamhet och inte minst - stoppa all framställning och kopiering av materialet som inte hjälper till att täcka miljard kostnaderna för filmer. Utan marknad som är beredd att betala för produkten är i de flesta fallen, resultatet en konkurs - men film och musik industrin tänker inte så. Hot och framtvingadet att lagligt skydd behåller de sina ställningar.
Postad av: JUR. KAND P. MUNTER | 6/2/2006 10:43:1
JA, MAN BEHÖVER INTE VARA JURIST FÖR ATT FÖRSTÅ ATT POLISEN TRAMPAT I POTATISMOSET.
Postad av: Aldrian | 6/2/2006 10:45:4
Hörde Bodström på radion idag. Fräckare person får man leta efter. Han ljuger som en häst travar. "Jag läste om tillslaget på text-tv"...
Han avfärdar all kritik som osanningar och påhitt, och när reportern frågar vart all kritik kommer ifrån svarar han att det kommer från "starka krafter". "Vadå starka krafter?" frågar reportern, varpå Bodström svarar något i stil med - paraciterar nu - att det pågått en debatt i flera år och att det är många som har intresse i frågan...med andra ord "starka krafter". Låter verkligen som Bodström hade fotbollsträning den dagen de snackade om DEMOKRATI i skolan. Men det är klart, kan de lämna ut svenska medborgare till tortyr via CIA så är väl det här ingenting...än.
Postad av: bruno | 6/2/2006 10:45:4
SKANDAL - VARKEN MER ELLER MINDRE..........
Postad av: Anders | 6/2/2006 10:48:3
Det hela verkar så märkligt ...
Jag tror att vi måste vidga vår syn på det svenska samhället, öppna ögonen ...
Kanske är det inte så demokratiskt som det sägs?
Står vi närmare forna Sovjet än vad Sovjet någonsin gjorde?
Det finns nog mycket dynga att gräva upp bakom sossarnas fasad!
Postad av: LOVISA M | 6/2/2006 10:48:3
Min pappa skulle ladda ner Seabisquit till mig, o nu är det kört. fy 17 alltså
Postad av: Ture | 6/2/2006 10:50:5
Om det nu bara hade gällt torrent-systemet så skulle dom ju ha lämnat resten av....ja...ALL utrustning kvar förutom TPB burkarna.
Men nu har dom gjort bort sig (eller så har dom hjälpt alla fildelare) och går på linjen medhjälp till fildelning, vilket betyder dom som hyr ut lokalplats. En så omfattande inskränkning på yttrandefrihet och rättpraxis som detta tillslag medför kan ingen gå med på.
Postad av: Johan Rönnblom | 6/2/2006 10:51:0
En del kommentarer här är väl lite överdrivna.

Men i vart fall, en observation: brott om "medhjälp till.." finns om
jag förstått saken rätt enbart för brott som kan ge fängelse.
Upphovsrättsbrott kan förvisso ge fängelse, men då räcker det knappast
med spridning av enstaka kopior.

Vad TPB kan försvara sig med är väl i första hand att uppsåtet inte
varit att underlätta upphovsrättsbrott, utan att underlätta spridning
av information rent allmänt. Detta kan ju dock ifrågasättas med tanke
på att, skulle jag anta, en mycket stor andel av den information som
faktiskt spridits har varit upphovsrättsskyddad.

Men då kommer frågan in: om det ska vara medhjälpsbrott, så ska det,
som jag förstår det, vara någon som kan få fängelse för brottet. Och
vem är det i detta fall?
Postad av: Stig Rutger Torwaldsson | 6/2/2006 10:54:2
GOTTFRID SVARTHOLM - LÄGG AV - DET NAMNET ÄR LIKA LÖJLIGT SOM DE SOM FIGURERAR I BECKFILMERNA..........
Postad av: ulf | 6/2/2006 10:58:3
Ingen tycks ha tagit upp värder med bittorrents för spridning av information annan än upphovsrättskyddat material. T ex har de flesta Linux distros en torrent-tracker eftersom bin-filen ofta är lika stor som en CD. Microsoft har börjat använda BT. Alex Jones (ni vet snubben som advokerar för att 9-11, var planerat av usa's regering) har direkt uppmuntrat till kopiering av hans alster utan profit! Det är ju DET som internet möjliggör spridning av ... den lilla människans åsikter. Kalla mig paranoid (och jag tror att andra, t ex den där skugglappade människan "get real", nog borde få en hälsosam dos av detsamma), men med detta tilltag har vi efter en lång tids hoppfull utveckling plötsligt slungats tillbaka till stenåldern. All heder till dom som demonstrerar på lördag. Själv bor jag i Malmö och köper TPB-Tshirts online istället :)
Postad av: VIKTORIA | 6/2/2006 10:59:0
Johan Rönnblom kan dra åt h-e. överdrivna reaktioner - vad f-n då. Håll käft.
Postad av: anders | 6/2/2006 10:59:5
nu räckker det aldrig mer sosse
Postad av: Bigbiker | 6/2/2006 10:59:5
Jag kan inte stoppa en rysning som sakta sprider sig i hela kroppen.
Ännu ett maktfullkomligt handlande av våra kära "folkvalda".
Vi har under flera år sett ett otal bevis på att den svågerpolitik som råder i de socialdemokratiska leden ger alla som handlar i socialdemokratins "anda" straff-frihet och immunitet i alla läge.
Köp nya fotbollsskor åt Bodström och visa hur illa vi tycker om den vanmakt vi sätts i som vanliga lågstatusväljare vid kommande val.
Den överförmyndarmentalitet och arrogans som vi behandlas med av sittande regering är HELT HORRIBEL.
Det är skrämmande att ansvariga politiker kan behandla ett helt folk med sådant människoförakt och trots det få fortsatt förtroende.
Slicka uppåt och slå neråt är tydligen vad som gäller.Och att bara avsätta Bodström hjälper föga, det har vi sett otaliga bevis på när så skett och man efter en kort tid sett den avsatte på en nytillverkad ministerpost med partiets goda minne.
Vanlig svenska : Ut med hela högen av maktfullkomliga sossar.
Postad av: Attans | 6/2/2006 11:01:3
Polisen fick igång sin hemsida före TPB.... Prestige förlust
Postad av: Patrick | 6/2/2006 11:04:5
Jag är orolig för alla stavfel och meningsbyggnadsfel, som förekommer i kommentarerna, som ändå verkar ha postats av svenskar, inte blattar........
Postad av: Chomsky | 6/2/2006 11:05:2
Vill säga en sak åt alla dem som påstår att folk "överdriver" och snackar om "konspirationsteorier". Om det var DINA rättigheter, DIN egendem, DITT DNA-prov, DIN advokat, med andra ord DIN tur i kön, så tror jag inte att det är så "överdrivet" längre. Den dagen ni inser vad upphovsrätt egentligen handlar om, och vart det är på väg, kommer det inte vara lika banalt längre. Blir du upprörd av fascism, polisstater, rättsbrott och onödiga krig? Vill du veta mer om hur det igentligen fungerar? Besök chomskytorrents.org för radikal och progressiv media samt forum med multinationell debatt.
Postad av: Anders Gardebring | 6/2/2006 11:06:3
Många skriver i kommentarerna att de är upprörda över att piratebay är nere. Det må vara juridiskt mycket tveksamt att stänga ned piratebay eftersom det finns prejudikat på att det som de gör inte är olagligt, men man missar lite poängen om det är här man lägger krutet i sin kritik.
Problemet ligger ju snarare i de övriga delarna av historien. Att totalt oskyldiga affärsidkare drabbas bara för att de varit "oförskämda" nog att hyra serverplats av samma bolag som hostade pirate bay. En stor majoritet av dessa företag var nog inte ens medvetna om att piratebay fanns i samma serverrum. Och inte för att det skall spela någon roll. Det är som att misstänkta en hyresgäst, ha adressen till hyresgästen, veta att hyresgästen är hemma, men göra husrannsakan i alla lägenheter i hela bostadsområdet. Sedan har vi ju de andra konstigheterna med DNA-testar, förvägran till juridiskt ombud, misstanke om ministerstyre och påtryck från amerikanska regeringen och så vidare. Det är HÄR om något som den stora faran ligger. För då handlar det inte längre om hur man ser på upphovsrätten. Då handlar det om själva grundpelaren i vårt samhälle. Demokrati. Rättigheter. Friheter. Yttrandefrihet. Integritet. Och DET är det som gör mig mycket mycket rädd.
Postad av: anders | 6/2/2006 11:08:3
jag glömde en sak. jag har aldrig varit vänsterpartist men lars ohly sa något viktigt en gång. när ska vi sluta bocka och buga för george bush
Postad av: Bigbiker | 6/2/2006 11:10:3
ANDERS GARDEBRING>
UJUJUJ vad rätt du har.
Postad av: Aldrian | 6/2/2006 11:12:2
Det senaste jag vet om partierna är att Vänsterpartiet och Miljöpartiet tidigt lämnade in en anmälan till KU gällande Tomas Bodström. Ingen shock kanske, får väl se om några av de andra vågar hänga på. Medans vi väntar kanske det passar med lite humor, gällande ämnet såklart: http://img520.imageshack.us/img520/1256/nuuglecture03f..
Postad av: Ture | 6/2/2006 11:14:3
Är inte det juristens jobb??........att överdriva, så att allmänheten får en uppfattning om vad det handlar om.
Om man ska hårdra mina tidigare inlägg så är vi ju där....var ska man dra gränsen för ?medhjälp till fildelning? ?
Om det är som nu...dom har tömt hela lokalen, då får alla hyresgäster passa sig för att det inte finns någon inom dom 4 ytterväggarna som sysslar med fildelning. Anders Gardebring i tidigare inlägg säger just det jag vill ha sagt. TACK
Postad av: Bigbiker | 6/2/2006 11:16:0
Jag har en vän som alltid sagt följande när vi pratat politik:Jag är arbetare och född sosse.
Mina föräldrar var nämligen sossar och vanliga arbetare.
När vi under nästan hela dagen suttit och följt debatten ang. TPB hrä och på andra ställe på nätet så sa han strax innan han åkte hem : Undrar om jag är ett adoptivbarn, jag hoppas nästan det. :-)
Postad av: ulf | 6/2/2006 11:16:2
Patrik: Varför bry du dig tillräckligt mycket för att skriva ett inlägg som egentligen inte har något med trådens ämne att göra?

Folk skriver i stundens hetta och är (inte oförklarligt) uppretade över den senare tidens händelser. Kan man få slinta på tangenterna och få stavva feel utam at blie granskade av annalfikserade människjor som dig, monne?
Postad av: Robert Andersson | 6/2/2006 11:23:3
Oj vad skitnödigt byxmyndigt. Du skulle få en hel del mer trovärdighet (även om ditt resonemang är tunt och dåligt underbyggt) om du åtminstone behärskade det svenska språket. Vad betyder exempelvis "Initiellt"?
Postad av: SvenE | 6/2/2006 11:23:3
Jag tror att det hela är ut litet utskott av USA:s och Bush:s "Kamp mot terrorismen". I det här fallet är det fildelningsterrorister man siktar insig på. Nästa gång blir det kanske kakreceptbytarterroristern eller stickningsmönsterbytarterroristerna som hamnar i blåsväder. Be careful out there eveyone.
Postad av: JörgenL | 6/2/2006 11:26:0
Jag hörde åklagaren intervjuas i Rapport, han sa bland annat att han hade barnporrutredningar som han fått lägga åt sidan för det här.

Det fick mig att komma på en ytterligare konspirationsteori: Kan det vara så att rättsväsendet också tycker att det här är en fjantig fråga att lägga tid på, men efter att de fått en direkt order att prioritera upp piratkopiering i förra månaden, gör så här för att det ska bli ett djävla liv och utmynna i ingenting, så att dom sen kan strunta i sånt här fjant för tid och evighet?

Jag har svårt att tro att polis och åklagare kan vara så djävla korkade på riktigt som de framstår i den här historien...
Postad av: Jens Fahlstedt | 6/2/2006 11:26:5
Nu vet vi vad boström pratar om med sina nya lagar om att jaga grovt kriminella.
Så att bli en grov rånare går lugnt uta på gatan och kan fortsätta för dem finns det inte resurser att jaga eller övervaka...Men resurser till att jaga en index tjäns på nätet för delning av filer finns...Min dotter ska börja skolan och behöver en extra personal då finns det inte pengar och dem som behöver resurshjälp i skolor skiter de fullständigt i.

Ja bodström nu vet jag vad du vill med dina nya antibrottslagar.
Kan du stänga ner google med??? De indexserar dessa sidor! Då ska väll de ses som lika olagliga...

Jag sticker int undan och vågar stå här med mitt namn. Så bodström förklara för mig hur du hjälper USA att stänga en sida i sverige utan att ha hjälp av svensk lag! Medans min dotter skiter du totalt i at hon behöver hjälp med skolgången. Jag vet vem jag ska förklara idiot när det går åt helvete med mina barn och om de hamnar i kriminalitet. DU BODSTRÖM ÄR DEN SKYLDIGE.
Postad av: Artzie | 6/2/2006 11:29:1
På tradera.com och t.ex Göteborgs Posten annonseras dagligen ut vissa varor som med stor sannolikhet är stulna!

Jag yrkar härmed att tradera.com och GP synas av åklagarmyndigheten för medhjälp till häleri!
Postad av: Bigbiker | 6/2/2006 11:29:4
PATRICK:
Det är just sådana kommentarer som speglar våra politikers inställning till oss "undersåtar":
Håll dig på mattan du lille svensk för du kommer inte åt oss politiker ändå, du kan ju inte ens stava rätt.
Gläds istället åt att se en så stark och mangrann reaktion på detta oerhörda övertramp av våra politiker.
Stilpoäng åt dig ulf.
Postad av: Fredrik | 6/2/2006 11:31:0
vad kan man säga annat en att dom våldtog hela systemet för att sätta ett exempel.
det är i alla fall så som jag har uppfattat det.
Piratpartiet har min röst i valet i alla fall!
Postad av: BJÖRNIS | 6/2/2006 11:31:4
Kom på en lite kul grej... Om gotfrid och fredrik skulle visa sig vara anklagade för medhjälp till piratkopiering (eller likn.) Det skulle alltså innebära att Mikael Viborg skulle ha varit anklagad för; Medhjälp till medhjälp till piratkopiering :) Svensk lagstiftning när den är som bäst!
Postad av: Don Slyddolini | 6/2/2006 11:37:3
detta är inte första gången som svenska polisen springer ärenden år amerikaner, kom ihåg dom männ som bliv upphåmtade på arlanda av CIA. uppmanar alla at komma och visa regeringen vilka det är som äger , styr och bygger detta här landet!!!
Postad av: Bill | 6/2/2006 11:37:4
Va bra vi har det! Att demonstrera för detta... Tänk om vi kunde lägga vår tid och energi på något som verkligen skulle göra en skillnad mot det bättre.
Postad av: Ture | 6/2/2006 11:40:5
Nu är det faktiskt inga fel på polisen....tokig gjorde som tokig sa.
Åklagarmyndigheten och APB ligger bakom hela härligheten, polisen genomför bara det åklagarmyndigheten vill. Men att APB får vara med på plats som målsägande är för mig en gåta, det skulle inte gemene man få vara.
Postad av: SvenE | 6/2/2006 11:41:1
Hela detta förfarande är så typiskt för svenska politiker. Man gör absolut ingenting förrän man pressas från något håll till handling och då blir det för det mesta helt ogenomtänkt och fel. Oftast är det ju i media som drevet går mot någon företeelse men det är ju ännu sorgligare när svenska politiker tillåter sig att bli pressade in i dåraktiga beslut av en sån j-a pucko som Bush och hans sponsorer. Den sista politiker som jag kan komma på som genomdrev nåt på eget initiativ utan att vara pressad till det var Birgit Friggebo (hon med friggebodarna ni vet)
Postad av: Anders Gardebring | 6/2/2006 11:43:1
Bill skrev:
"Va bra vi har det! Att demonstrera för detta... Tänk om vi kunde lägga vår tid och energi på något som verkligen skulle göra en skillnad mot det bättre"

Det är val i höst... Till dess måste vi få människor att inse vad som håller på att hända.
Ett bra sätt att få uppmärksamhet är att visa att man finns. En stor skara människor är i det läget ganska effektivt.
Postad av: Lt DOZER | 6/2/2006 11:45:4
Undrar vad den här och kommande utredningar (för att inte tala om utredande av utredningarna) kommer att kosta oss egentligen. Samtidigt då som det inte finns stålar till vare sig sjukvård, skola, försvar eller övrig ofentlig sektor för den delen.
Postad av: Lt DOZER | 6/2/2006 11:49:1
Jag håller verkligen med dig Anders, hoppas folk tänker igenom riktigt noga vilka man lägger sin röst på i höst
Postad av: Pelle | 6/2/2006 11:49:3
När ska röstare av detta s. k "arbetarparti" vakna? Fast med borgare hade det blivit likadant......svensk flathet....
Postad av: robban | 6/2/2006 11:52:3
tja
sorry orka inte läsa allt är dyslektiker men ville bara säga en sak FUCK IT (sveska lagsystemet M.M ......

SNÄLLA KAN NÅGON HACKA piratbyron och sabba för dom bara allt ni kan ..
Plus hur många jävla snutar laddar inte ner och bryter mot lagen dagligen i detta land FY FAN
och dom ska va dom vi litar på nono

och folk som jobbar mot fildelning va hade ni för uppväxt krisnaföreldrar elle va bara alment störda :
(kastar inte skit på dom kristna nu ni får vara det me det va ett utal bara )
SORRY

utan fildelnig så hade inte filmer music m.m blivit så eftertraktat :

P.S blir det demonstrasjon så räkna med att ja är där i fronten och KRIGAR....
ha de gött och keep up the good work
Postad av: Pelle | 6/2/2006 11:53:4
Fri fildelning är framtiden.....som att inte låna ett kilo mjöl från grannen.....
Postad av: Bill | 6/2/2006 11:53:5
>>Anders Gardebring >> Vad ÄR det som håller på att hända? Kränkning mot yttrandefriheten, eller vad? Hur ska vi tas på allvar med piratflaggor och nerladdade åsikter?
Postad av: Magnus Hederstad | 6/2/2006 11:57:2
Och vad kan man tänka sig att polisen hittar på dessa beslagtagna servrar? Krypterade filsystem? ;-)
Postad av: Pelle | 6/2/2006 11:57:3
Men va fan.....dom kan aldrig stoppa oss.....never.....fast "DOM" sysslar säkert med det själva.....
Postad av: BJÖRNIS | 6/2/2006 11:59:4
robban: Skönrobban som klagar på dyslektiker...självförakt alltså?
Piratkopiering för försäljning och fildelning är två helt skilda saker. Jag tror de flesta av den "icke-fildelande" populationen har rätt svårt att just skilja på dessa två. Piratkopiering för egen vinning är något jag är emot. Försäljnig av media via internet är något jag tycker borde uppmuntras. Vem fan hyr t.ex. Grabben i graven bredvid på OKQ8 för 50kr/dygn när man kan KÖPA den på bredbandsbolaget.se för 9kr?
Postad av: BJÖRNIS | 6/3/2006 12:00:5
sry, verkar vara jag som är dyslektiker, missförstod robbans inlägg.
Postad av: Lt DOZER | 6/3/2006 12:03:2
Vaddå fast med borgarna???
Socialmoderaterna har ju rott iland en hel klase liberala beslut som till och med M måste gilla. Hur var det nu....försämmringar i äldrevården, hopslagningar av lassarett för att försämra så pass att man är tvungen att söka privat vård...etc. Ochnär det sedan kommer en riktigt frisk vind i form av TPB, där folket kan få vara lite olydiga (i statens och alla trångsyntas ögon)så slås den ner så fort och hårt som möjligt......hmmmm hur gick det till i Ångermanland 1931....ja just ja staten fick inte som den ville, så soldaterna skjöt åtta hungriga arbetare
Postad av: jtl100 | 6/3/2006 12:04:4
jag blir helt matt. dom får inte komma undan detta. sossarna måste bort.

ses på torget..
Postad av: Thomas | 6/3/2006 12:09:5
Forlåt norskän...

Det er mange i Norge som også følger med på utviklingen i denne saken - rettsgangen i de skandinaviske landene er ganske tett knyttet sammen. Resultatet kommer garantert til å bli diskutert i norsk media. Mye står på spill her.

Det er litt morro å se hvordan sakene utfolder seg. Rejeringen deres har sikkert klødd seg en del i hodet om hvordan å få has på TPB, og vil (slik vi ser) bruke neste alle midler de kan for å få det til, og når de først handler, og det er på en slik klønete måte, ja så er det bare å smile og glede seg til alle søksmålene...

Dette er hva som skjer når de som ikke har peiling tar avgjørelsene uten å sette seg inn i stoffet.

Sist: Gleder meg til artikkelen som kommer til å dukke opp på TPBs hjemmeside, under "De forrige som prøvde seg"

Hilsener fra Norge!
Postad av: Pappo | 6/3/2006 12:12:4
Hehe...undrar hur många på RPS o RÅ som har varit inne på TPB? Kanske vore värt att kolla upp...
Postad av: BullMusBonkaren | 6/3/2006 12:15:3
TPB måste ju bara komma upp igen för det finns ju mkt mer icke upphovsrättsskyddat än man tror att ladda hem och många av dessa alster skulle aldrig komma ut utan TPB
Postad av: Jens Fahlstedt | 6/3/2006 12:16:4
Ska förtydliga mitt inlägg lite...

Visst har jag skyldigheter för mig och mina barn i samhället. Samt även rättigheter..Tror inte de hamnar i kriminalitet iof. Men Den äldsta har behov av hjälp, men skolan skyller ifrån sig på att pengar inte finns. Skolan är skyldig att tillhandahålla den hjälp som krävs. Det är politikerna som styr skolorna och deras pengar via komunerna. Komunerna styrs i sin tur av staten. Thomas Bodström är en person som är en av de styrande i staten av oss vald via sossialdemokraterna. Hårdare tag mot kriminalitet ser jag med. Men att kasta ut stora pengar på detta med att stänga en indextjänst på nätet samt ta ner de andra. Fint nu kommer ingen våga anlita det isp företaget vilket blir fler arbetslösa osv...snygg spiral.

Där stå min dotter med flera som behöver hjälp av staten, kommun, skola och sammhället! Pengarna rinner ut på fel saker. Och alla politiker och andra ska inte glömma att det är barnen idag som kommer att vara din vårdare när du är gammal. Men vem kommer att kunna det när de slås ut redan i sexåråldern av statens ekonomiska hållning och slösande av ekonomiska resurser på ja skitsaker.

Film och musik (entertainment) industrin har allt att vinna idag på att själva skapa lagliga nedladdnings servrar. Kapa alla mellanled. Lägga filmerna på servrar för folk att handla ifrån. Och de skulle kunna kapa kostnader för köparen så att det vart värt att betala för filmerna musik osv. Hoppsan de kanske får mer pengar in?? vem vet.
Postad av: Ture | 6/3/2006 12:21:3
nu är faktiskt jag sosse...men jag är inte så säker på att alla uppgifter stämmer.
Innan det är klarlagt så vill jag inte uttala mig i den frågan.
Men det är ju fortfarande så att multinationella företag får bestämma vad som göras och åtgärdas i det svenska samhället, vilket är j*vligt skrämmande.

Jag måste även ta polisen i försvar....dom är trotts allt som mig....tokig gör som tokig sa. Åklagarmyndighet och APB ligger bakom tillslaget och polisen har den otacksamma uppgiften att genomföra eländet.
Men att APB får vara med på platts vid tillslaget är det mest skrämmande av allt.
Det skulle inte jag få vara. Därför lägger jag en polisanmälan här och nu.....

Härmed vill jag göra en polisanmälan mot antipiratbyrån för förhindrande av polisens arbetet med att lösa Palme mordet =)

När vi ändå håller på....så anmäler jag antipiratbyrån för brott mot PUL, dom har SÄKERT (ej fastställt) någon lista med ip-nr kvar.
Var vänlig beslagta all servrar och datorer hos antipiratbyrån för granskning.
Snälla polisen får jag vara med på razzian så att jag får se deras min?
Mig veterligen så får ju antipiratbyrån vara närvarande vid era tillslag, då lär ju även jag få vara det.
Postad av: Kjell krimminell | 6/3/2006 12:21:5
Det här känns så tragiskt :(
Jag har hamnat i samma trångmål mot sossestyret angående spritmonopolet.
Blev friad i tingsrätt angående ett alkoholskatt på ca 20 000 kr, då överklagar åklagaren till hovrätten och där döms jag till mer böter än vad herr Ingrosso dömdes till och han erkände övergrepp i rättssak och olaga hot!!!
Förutom att jag nu har blivit en dömd brottsling så har tullen suttit på ölen i två år så den blivit gammal, dom kräver mig på alkoholskatt nu för gammal öl plus böter! Oavsett hur det gick i rätten så krävde tullen mig på skatten så jag var chanslös från början till slut :(
Min advokat var överens med mig om att det var ett politiskt offer av en individ för att säkra monopolet, statsministerns fru skulle ju bli arbetslös om jag kom undan med att hämta EU-öl... ?????

Jag ska vara på demonstrationen imorgon iaf!!!

ett tips inför valet: Centern verkar faktiskt vara riktigt vettiga i sin politik angående dessa frågor (integritet och storebrorssamhället), jag är inte alls vänsterorienterad och kan inte se Fp Kd eller M som ett dugg bättre alternativ till koalitionen mellan G Persson o GW Bush
Postad av: | 6/3/2006 12:25:0
Till er som sågar Moderaterna: Jag är moderat. Det finns ett utbrett stöd för fildelning i vårt parti vill jag lova. Så även bland socialdemokrater skulle jag tro.
Postad av: Tim | 6/3/2006 12:30:1
Varför blev demonstationen i Malmö avblåst?
Postad av: Mannen, Myten & Legenden | 6/3/2006 12:43:1
Det är underbart att se hur detta får folk att reagera. Bombningen av polisens hemsida blir, tycker jag, felriktad...dom gör bara som dom blir tillsagda. Rikta bombningen mot "rätt" sida. JD...Bodström...Persson...??
"One Site, To Rule them All"
Postad av: fahlstedt | 6/3/2006 12:50:0
IDG Länk 1
IDG Länk 2
IDG Länk 3
IDG Länk 4
dessa sidor är nertagna eller ändrats till nekad åtkomst....
Vad har de att dölja?
Postad av: Ture | 6/3/2006 12:51:3
Eventuella tillägg till polisanmälan kan tillkomma med tanke på vad ni hittar.
Postad av: Ice | 6/3/2006 12:53:3
Ja men hur länge skulle man få skaka galler om man satt en kula mellan ögonen på Bodström o Persson då? kan ju inte bli länger än o misshandla sitt barn till döds.... kanske skulle vara värt det
Postad av: Rasmus Classon | 6/3/2006 12:55:5
Att vara "Pirat" är politiskt oberoende... Oavsätt var i Politikerskalan du står så kan du Givetvis ha åsikter om fildelning...
Däremot så har de olika partierna vissa partilinjer i frågan...
Postad av: Amina Husein ( Biologisk dotter till Sadam Hussein efter våldtäkt ) | 6/3/2006 12:56:5
Lever vi i en demokrati ( ett samhälle för alla ) eller plutokrati ( ett samhälle där pengarna styr )?
Det verkar som om pengarna ($$) styr.
Det är klart att artisterna ska ha ersättning, men VARFÖR tror vissa atister att pengarna bara ska ramla in? Underlätta för vanligt folk att köpa musik och filmer på nätet till vettiga priser ( så man inte måste köpa en hel platta om man vill ha en enstaka låt ).
Eller varför inte använda sig av afliate-systemet? Om jag vill ha en viss låt så söker jag på nätet och får då tips om var låten finns. Jag klickar dit och medan låten laddas ner så tickar pengar till aktuell artist från dom företag som har sin reklam på sidan.
Altså: Om jag vill ha t.e.x. Lordi så söker jag efter den på "musiksök.com".
När jag då hittar den så klickar jag på deras länk och den som då har köpt "reklam platsen" får visa sin reklam och "betalar" till musikgruppen.
Samma sak kan man göra med film.
Detta skulle underlätta mycket.
På det viset skulle man kunna lägga ut all musik på nätet.
Postad av: Jonte Pernolf | 6/3/2006 1:02:50
Bravo Amina.
Synd att du måste leva under skyddad ID.
Postad av: Döden | 6/3/2006 1:09:29
Trist att se att sådana här diskussioner alltid bara utmynnar i detta ständiga "jävla sossar"-gnäll. Tror ni seriöst att ni kommer bli "friare" med (eller snarare *under*...) en högerregering, eller har ni bara inget annat att göra än att ge vänstern en känga så snart tillfälle ges? Om det nu är så jävla bra i USA, ta och flytta dit och ta erat jävla sandlådesnack med er.

Jag har själv inget förtroende för någondera sidan men jag blir så jävla less på den här ständiga svartmålningen av (s).
Postad av: Kjell krimminell | 6/3/2006 1:14:12
Levande bevis för censureringen i västerländsk media!
Tidigare idag gick det jättebra att läsa artiklar i amerikansk media (idg) men nu är dom borta?
Jag var inte desillutionerad innan men det är skönt med hårda fina bevis :D
Postad av: Johan | 6/3/2006 1:17:30
Jag kan också bara instämma i ovanstående.
Aftonbladet hade för ett tag sedan en undersökning om hur åklagare/polis ägnade sig åt fildelningsbrott. Det var ingen större aktivitet eller prioritering på detta vilket givetvis talar för att påtryckningar utifrån (USA) har påverkat denna razzia. Polisen (50 man!) var säkert inte för glada för att behöva verkställa det, så jag tycker nog att kritiken mot dem är lite väl hård. De har blivit brickor i ett "spel" mellan Antipiratbyrån, USA, åklagaren och TPB.
Bodströms inblandning kan man ju diskutera. Han har väl också personal under sig som kan ställa till det (jämför med tsunamin och Perssons närmsta man). Folk i departementen sitter ofta kvar oavsett vem som är politiskt tillsatt så det hade nog kvittat vilket parti som styr.
För TPB:s räkning tror jag att man får svårt att komma åt siten eftersom torrent inte fastslaget är olagligt. Tyvärr tror jag också att man kommer att gripa minsta halmstrå och därför totaldammsuger de inblandades datorer. Har de så lite som en mp3-fil eller dylikt kommer de tre "förhörda, ej åtalade" personerna nog att bli åtalade för olaglig ned-/uppladdning, bara för att åklagaren måste ha lite rätt och kunna visa USA att Sverige visst gör något åt fildelningen.
Postad av: Frost | 6/3/2006 1:25:34
men om dom har mp3 på burken är inte det olaglit isej dom måste kunna bevisa att den är illigal. vilket mp3 isej inte är eftersom den går att införskaffa från flera hemsidor. ja köpte min från en sida i ryssland för 7kr/album
Postad av: Puyol | 6/3/2006 1:46:03
Internet är till för att dela med sig..
Postad av: J | 6/3/2006 1:48:52
DU som kallar dig moderat; är du verkligen medlem/aktiv eller bara röstare? Nästan alla svenskar är ju för fildelning för privat bruk. Saken är bara den att de som sitter i riksdagen inte röstar på det sättet. Även vänsterpartiet var med och röstade fram den senast lagändringen.

angående politiska partiers åsikter kan detta vara något:

http://blog.mp.se/petereriksson/archive/2006/06/02/131..
http://www.centerpartiet.se/templates/NewsPage.aspx?id..
http://www.vansterpartiet.se/vp/32396.cs
Postad av: TheReaper | 6/3/2006 1:55:06
Först av allt. DNA-provet på Mikael Viborg tror en del av er är till för att försöka skrämma andra att utföra jobb liknande hans. Känn er lugna, resultatet kommer bli raka motsatsen. DNA-provet och hela denna operation (utgår från den info vi fått hittills) är ett så otroligt grovt övertramp. Mängder av juridiska ombud kommer istället försöka få reda ut denna röra. Jurister räds inte sånt här, det är deras julafton.

Sen till politik. Vad snackar ni om som sågar moderaterna? Vill göra klart ett par viktiga saker här. Vi börjar inom Sverige...

Det är ni som gång på gång röstat fram denna röd-gröna röra till regering som nu gjort sig skyldig till ett oerhört stort övergrepp på svensk lagstiftning.

Inom moderaterna finns ett mycket stort stöd för att komma fram till en RIMLIG LÖSNING MELLAN FILDELARE OCH UPPHOVSRÄTTSHAVARE.

Tänk efter! Tror du sen verkligen på att det skulle fungera att all musik & film skulle vara gratis? Då ska du i valet lägga en röst på något slags upprorsikt/anarkistiskt parti där din röst försvinner i tomma intet, det är där den hör hemma.

Sen sneglar på politiken utomlands & visst är det så att högerregeringarna i USA & Strobritannien driver på sina övervakningssytem över elektronisk kommunikation.

Men det är återigen denna röd-gröna regering vi har i Sverige som samarbetar med dessa länder, med Thomas Bodström i spetsen.

År efter år utsätts vi för Socialdemokraternas överförmynderi som sedan har en förmåga att sopas under mattan på klassiskt sosse-manér. Men värst av allt är alla ni som klagar & klagar men på valdagen ändå lägger er röst på nåt av de rödgröna alternativen på vänsterkanten.

Min politiska ståndpunkt är väl ganska klar, men vill passa på att tacka både centerns Johan Linander & vänsterns Tasso Stafilidis för att ni vågat gå till attack.
Postad av: Observant | 6/3/2006 2:05:51
Bodströms uppdrag till polis och åklagare:

http://www.regeringen.se/sb/d/1476/a/59093/
http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/90/93/23e42b1..
Postad av: Frost | 6/3/2006 2:25:15
konstigt om de gör detta nu då dom ska ju redovisa resutat den 15 denna månad kanske inte hade så mycket att redovisa...
see denna länk, Tackar Observant!
http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/90/93/23e42b1..
Postad av: Fosca | 6/3/2006 2:25:44
Man kan snart inte ha en butik i ett köpcenter längre, ifall någon i en helt annan butik gör något olagligt stänger dom väl polisen hela köpcentret? :)
Postad av: Nordh | 6/3/2006 2:42:10
Alltså svenska polien är väldigt skum, detta är liksom inte första gången dom beter sig rest oproffsigt. Tex så blev jag skapligt förbannad när polisen gav sig fan på att han som jag glömt namnet på mördat sin flickvän även när de fanns bevis som motarbeta detta. Hela tiden håller dom på så här och så fort USA vill känna sig mäktiga så ringer dom upp lill-USA direkt och styr lite. Jag blev också måttligt glad när polisen hjälpte CIA att flyga "terrorister" från sverige. Hela tiden. Man blir så trött.
Postad av: alias | 6/3/2006 2:44:40
En enkel fråga . Hur många skulle betala upp till 400 kr/mån för bredband om man inte laddade ner musik och filmer?
Jag skulle inte tro att en internet användare som läser hemsidor, msn, epost,sköter bankärenden ,mm behöver 24Mbit/s .
Bara det säger ju att folk som skaffar sig hög hastighet på bredband och betalar dyra pengar för det - laddar ner någonting - bilder, filmer,musik mm - och allt är väl inte lagligt , det vet alla = Bredbandsbolaget, Telia, Clocalnet mm mm.
Postad av: Fredde | 6/3/2006 2:56:06
Jag känner på mig att Henrik Pontén sitter själv hemma i smyg och laddar hem. Om inte har han säkert gjord det någon gång, det är ju nästan oundvikligt.
Postad av: Tommy | 6/3/2006 3:04:44
Vågar jag påstå att Sossarna torskar valet på grund av detta?
Postad av: Fredde | 6/3/2006 3:05:10
Om det fortsätter såhär med razzior dröjer det kanske inte länge förrän några poliser brakar in hos "Lisa 11 år" mitt i natten och tar hennes dator,.. Nästan alla jag känner laddar hem t.o.m. 11-åringar. Är det inte bättre att anpassa sig efter det moderna internet istället för att sälja skivor med världens överpris i affärer, istället för att jaga nästan hela sveriges befolkning i deras hem. Sist vill jag säga att Antipiratbyrån aldrig kommer få stopp på fildelningen över internet, det finns nu och kommer alltid att finnas hur mycket de än försöker, så de kan lika gärna ge upp kampen för det de gör är meningslöst.
Postad av: Gwen Stefanie | 6/3/2006 3:22:18
SVAR PÅ: Johan Rönnblom | 2006-06-02 22:51

Minnes jag inte fel kan fildelning i sverige ge dagsböter upp till 2 års fängelse
Postad av: Tjommen | 6/3/2006 3:32:34
detta kan bli riktigt fult ... just nu är det bara munhugg o demonstrationer o lite DOS attacker mot polisen ... (vad jag vet) ...

frågan är hur säker herr Pontén är efter detta, lär nog bli mer än en tårta i hans ansikte om någon skulle få tillfälle är jag rädd, och då är det en annan cirkus som drar igång.

pirater mot polis på gator o torg med tillhuggen?
Postad av: Jimmy | 6/3/2006 3:40:23
Det märkligaste är DNA prov och att polisen ska gå igenom servrar vars enda "fel" var att stå på samma ställe som TP's, det enda jag kan tänka mig är, för att skrämma framtida juridiska ombud och framtida hostar. Jag har alltid har känt mig trygg i sverige men nu börjar jag bli rädd för dom som ska "ta hand" om mig. Hoppas verkligen att allt som hänt redovisas i media och varför polisen eller dom som styr polisen har handlat som dom har.
Postad av: Robban | 6/3/2006 4:02:41
Sossarna har tappat min röst för lääääänge sedan.. (kommunister fan)

Anyway tycker at TPB ska fixa upp sin PAYPAL länk så att folk kan donera en liten peng till dom..

Dom behöver det! Jag e redo skicka en hundring..
Postad av: Ignatius J Reilly | 6/3/2006 5:13:20
Kära vänner,

Kan det inte vara så att ni ("pirater") tar er själva på lite för stort allvar? Måhända att polisen har gjort ett övertramp, men att jämföra med skotten i Ådalen? Jösses.


I all hast (samt en flört med poplitteraturen),
Ignatius
Postad av: Robban | 6/3/2006 5:49:54
"Måhända att polisen har gjort ett övertramp"

Ehem, väldigt STOR och väldigt många övertramp.
Postad av: Dennis | 6/3/2006 6:26:45
Jag irriteras lite över alla politiskt okunniga som kallar socialdemokraterna för vänsterparti.
Det är vad jag kallar politisk okunnighet.
Ett parti som går kommersiella intressens ärenden lever knappast upp till att kallas vänster.
Postad av: uffe | 6/3/2006 7:13:31
Den stora frågan i mina ögon är inte ev förlorad profit för den multinationella
mediaindustrin.utan det är hur den svenska rättsapparaten lydigt nickar med när storebror kallar.Samma rättsapparat som i det närmaste stillatigande med en axelryckning åser våra barn våldtas och mördas.
Där delar av Norrland har tiotalsmil till närmaste polispatrull.Den kan plötsligt mobilisera en styrka på 50 man.En storlek som flera av länen här i
Norr skulle behöva för att öka våran tryggheten, Nej för när bröderna Sony och Warner visslar och pekar dansar deras lydiga lakejer,Fy faen...jag är en luttrad fd sosse
född på 50-talet.Som har såg hur "rättstaten"
kantrade vid tex palme mordet när Hans Holmer
likt en kuppgeneral från latinamerika höll presskonferens.Dagens läge visar ytterligare hur sårbar rättstaten är..
Postad av: Jens | 6/3/2006 7:15:05
Tack aftonbladet för erat arkiv.

http://www.aftonbladet.se/vss/it/story/0,2789,618166,00.html

Vad säger man? Men nu är det så att vad man säger och vad man gör är två skilda saker.

?Jaga inte tonåringar?

Justitieminister Thomas Bodström ger sig in i debatten om nätpiraterna
Kriget rasar mellan nöjesindustrin och nätpirater.
Nu ger sig justitieministern in i striden:
-Polisen ska inte jaga tonåringar som laddar ner, säger Thomas Bodström till Dagens Nyheter.

Och TPB är inte kommersiell eller drivs i vinstsyfte...
Källan till detta är ifrån aftonbladet.
Postad av: warrior | 6/3/2006 8:12:41
go pirater

ska kasta sten och tårta på TPB sabbarna.s ansikte tills det blir rött och kladdigt

jag känner en polis...han onanerar till nerladdat porr....och dansar till nerladdat musik

THOMAS BODSTRÖM kom fram lilla gubbe så får du tårta av mig
Postad av: Albacken | 6/3/2006 8:49:38
Thepiratebay is up and running - Dom är uppe folks
Postad av: Chris | 6/3/2006 9:05:59
I am shocked.
The Law is made for the people by the people. Try to impose Swedish Law in America and you will last 1 nano-second before eaten up by the lawyers. I can understand both sides of the table, but when the Swedish government imposes a foreign law onto it's citizens it is a horrible, horrible disgrace.
Postad av: TB | 6/3/2006 9:38:45
Albacken: Vad för adress?

http://85.??.43.35/ ??
Postad av: Per | 6/3/2006 9:52:54
http://85.17.40.35/
Postad av: Mr HiTech | 6/3/2006 10:28:1
All DIGITAL MEDIA som du kan SE och HÖRA är KOPIERINGSBAR. Glöm aldrig det.

Detta innebär att det ALLTID kommer att KOPIERAS, just det. För att man KAN göra det.

Detta har tydligen alla ministrar, stora bolag mm glömt bort eller oftast har dom inte den kunskap som krävs för att förstå hur mediet är uppbyggt och även hur det fungerar.
Vilket dom bevisar gång på gång genom sina (ursäkta mig) rent av idiotiska resonemang & desperat handlingar mm.

Just nu så är vi mitt uppe i ett paradigmskifte när det gäller utveckling. Från ett industrisamhälle till ett transparant tekniskt IT-samhälle. Detta innebär bla att resurserna (teknik, program, hårdiskar, servrar, kod mm)har blivit tillgängliga för alla. När sedan IT-Infra strukturen hela tiden byggs ut så kommer vi få uppleva helt nya spelregler när det gäller att hantera media mm.

Ett ex är ju skype, grabbarna gjorde reklam via kazaa )eller om det var via napster...)
"Vill du ringa billigare?, klicka här" Det resulterade i 4 miljoner betalande kunder.Hmmm
Vad har Telia? Hur många år har Telia funnits och vad har dom haft förkostnader?...

Vad fick killarna för skype? Delat på 2kanske 3..*L* Och det har tagit dom ca 3 år totalt..

Det är sådant här som är möjligt nu, Nu kan inte dom "Stora bolagen" regera längre på samma vis. Det enda dom vill är ju att ha kontroll och tjäna pengar. Sorry...Er tid är förbi...

Den digitala revolutionen har redan börjat och detta är bara en bråkdel av vad vi kommer att få se.

Mitt råd är att lär er förstå tekniken och använd den rätt. Då kan det verkligen bli kul..

peace & love
Postad av: leffe | 6/3/2006 11:48:4
helt jävla sjukt, man mår illa, vilken pajjas bodström är, bush-lakej dessutom, man vill kräkas på honom!
Postad av: Per | 6/3/2006 12:12:1
Mr HiTech... du har så jäv*a rätt i det du säger... så in i hel*ete rätt!!!
Postad av: Pontus | 6/3/2006 12:24:1
lite småroligt första gripande pontén hade med någon tonåring som hade laddat hem "Hip Hip Hora" :P
Postad av: Dennis | 6/3/2006 2:08:10
nä nu är det dax att dra in till stan o demonstrera
Postad av: Dan | 6/3/2006 3:10:17
Jag skiter egentligen i fildelning. Jag köper eller hyr det jag behöver och betalar glatt 400+ spänn i månaden för min bredbandsuppkoppling som jag använder för allt möjligt annat (som att köpa musik från magneticgrooves.com). Det som stör mig i det hela är att lagar inte verkar gälla för polisen och statsväsendet, lagar som vanliga medborgare däremot måste lyda under.

Jag håller med rawrez ovan, nu drar jag från det här landet. Tog kontakt med en mäklare igår för att sälja min bostadsrätt. Och visst - Storbritannien har ju också sina speciella lagar, men de har åtminstone lagar som polisen följer. Det gör att man som medborgare ganska säkert kan veta vad som gäller, till skillnad från Sverige där lagar och regler verkar tillämpas (och vid behov uppfinnas) lite ad-hoc.
Postad av: Magnus Persson | 6/3/2006 6:17:54
Precis som föregående talare (Dan) skriver tycker även jag att fildelningen i det stora hela är ganska oviktig. Det som är riktigt intressant runt insatsen är de frågor den ställer om rättssäkerhet, yttrandefrihet och i förlängningen demokrati. Och ett flertal övertramp verkar ha gjorts på de områdena även om bara hälften av det som sägs är sant...
Postad av: Döden | 6/3/2006 11:51:0
Ja, Storbritannien är ju trevligt. Där blir man skjuten för att man bär ryggsäck.
Postad av: Rickard | 6/4/2006 12:55:1
Till er som tror att det blir värre med en borgerlig regering: Borgarna må vara USA-vänliga, men de är inte fascister, som den svenska regeringen. Bevisen blir fler och fler: En socialdemokrat har aldrig fel, blir man motbevisad ändrar man bara lagen (vilket garanterat kommer att ske här). Polisen täcker över kameror vid tillslaget (gissa varför). Den svenska staten tillämpar fascism öppet och står oemotsagda eftersom de ju gör det i den "lilla människans" namn. Kollektivet går alltid före individen, makten går alltid före rättssäkerheten, egen bekvämlighet går alltid före moralen. Sverige förfaller under det socialfascistiska arbetarpartiets styre. Jag är vettskrämd kring vart vi är på väg. Orwell hade rätt, men han fick inte till tiden (1984) så bra.
Postad av: Johan M | 6/4/2006 3:23:06
För den fulla, ihop-redigerade för tids-synkning, övervakningskameroa-videon, gå hit: http://www.aftonfabler.se/viewarticle.php?pid=40

Vi har självklart fulla rättigheten att bruka materialet.
Postad av: Halfrunt | 6/4/2006 3:29:34
Om dom nu skulle komma fram till att .torrent är olagligt, kommer dom då att klämma åt warner lika hårt genom att beslagta alla datorer då jag läste om att warner håller på att utveckla en torrentbaserad teknik för att sälja sina filmer på nätet utan att behöva investera i dyra egna servrar etc genom att parasitera på alla som köpt en film av dom vilka i slutändan får betala extra genom att tillhandahålla den inköpta filmen till alla andra kunder...
Kan man skicka en faktura för den el mm som utnyttjats för detta?
Antar att det kommer finnas en klausul i nedladdningsprogrammet som förbjuder att man stänger ner programmet när man fått ner "sin" film.
Postad av: Cecilia | 6/4/2006 4:24:20
Skrämmande att regeringen darrar så fort USA blir lite putt över något...deras lagar gäller inte här,punkt.Men det kan de inte acceptera,förstås:-o
Postad av: fnord | 6/4/2006 7:33:46
Forlåt norsken.

Som Thomas skrev over, det er mange i Norge som følger saken med interesse. Her i Oslo hadde vi en lignende sak pga. av dyrevernere mot firmaet Copyleft (http://copyleft.no/) som også huser Kommunistpartiets server. Saken mot DVD-Jon er også paralell. (Electronic Frontier Foundations norske versjon: http://efn.no/justis-pressemelding00.html ).

Det som er virkelig sjokkerende med denne saken, er DNA-testen och den amerikanske innblandingen, og hvordan prosessen har foregått. Selve rettsaken mot drifterne av Piratebay har vel vært en overveid risiko, og blir en interessant juridisk affær.

Go Pirates.
Postad av: adrian | 6/4/2006 8:28:19
äckliga jävla sosse svin dööööö!
Postad av: Isac Waern Kyrck | 6/4/2006 8:34:02
Även om jag ifrågasätter vissa andra kommentatorers intelligensnivå måste jag hålla med om att polisrazzian var ett fruktansvärt lågt tilltag.
Postad av: Gozer | 6/4/2006 9:16:41
Det kostar idag 6 månader att våldta ett barn på 4 år (1 månad gammal dom). Kolla vilken energi sossesvinen lägger på att kontrollera våra åsikter. Övervaka barn i grundskolan och rapportera dessa till SÄPO. JAJA terrorister i 10 årsåldern va?
Postad av: no_secrets | 6/4/2006 10:47:4
Vad är det de vill dölja på videon? http://www.youtube.com/watch?v=1bGxxrwhC38&search=pira..

:)
Postad av: getingstick | 6/4/2006 11:21:4
http://expressen.se/index.jsp?a=602064

Kunde inte låta bli att referera ett fint citat jag såg ur denna artikel rätt nyligen.

"Det finns positiva saker med den här saken också. Här har 500 datanördar fått komma ut och få frisk luft. Ur folkhälsosynpunkt är det strålande."

Hm, han vet att det är exakt 500 personer som sysslar med datorer i det här sammanhanget(en exakt siffra faktist, hur han nu kan veta så exakt och säkert är fortfarande oklart),

Sedan förödmjukar han dem (fast han inte känner dessa personer) genom att kalla dessa för "nördar", oavsett vilka de är eller sysslar med och i vilket syfte de gjorde detta.

Sedan när han fick frågan i samma artikel
Hur ser du på demonstrationen ? (med hänsyn till demonstrationen nyligen)

svarade han
"Vi har åsiktsfrihet, alla får tycka vad det vill."

Helt ok sagt,... men.. bara om man kan mena det också, herr Ponten, bara om man kan mena det.

Tyvärr en halv geting av 5 möjliga blev det den här gången i expressens artikelinlägg.

Vi ser fram emot spännt på nästa inlägg.


Föresten

Korkat av "de" som hotade Ponten, för nu kommer tyvärr ATP få ännu mer "motivering", och uppbackning från både politiker och okunniga folk och att ställa upp för flera razzior, nedtryckelser mot sådana organisationer som är emot förtrycket och gör det på "schyst" och lagenligt sätt, Bara så att ni vet det.
Postad av: Anders Gardebring | 6/5/2006 12:38:2
Tyvärr finns det de som tror att man likt "osynliga partiet" kan komma någon vart med våld och hot. Sanningen är ju att det bara leder till motsatsen. Se bara vad ett fåtal (om än dock vidriga) terrordåd i andra länder har lett till i Sverige.
Postad av: pfft | 6/5/2006 1:23:12
Jag tycker att detta har behandlats helt fel som många andra också tycker! Man ska ta kontakt med någon media som kan få en större del av Svenska folket att veta om vad som händer, hur polisen sköter detta. Insider är ju ett program som just detta skulle passa riktigt bra i ;)
Postad av: Kenneth Enberg | 6/5/2006 1:47:19
Jag har själv kontaktat ett 20-tal personer inom regeringen, däribland Bodström själv, via e-post. Jag förväntar mig svar inom en rimlig tid. I mina meddelanden har jag bland annat länkat till den här sidan, dels för att det är en bra summering och dels så jag slipper skriva ihop en själv.

Jag har också gått med i Piratpartiet efter allt detta. Inget jag hade tänkt från början men nu är det dags att få slut på rättsövergrepp, maktmissbruk och ministerstyre.

Har också gjort en JO-anmälan så vi får sätta lite tryck därifrån också.

Om inte annat så har allt detta gjort att TPB bara blivit starkare och att vi fildelande medelsvenssons blivit samlade.

/Kenneth
Postad av: jonas | 6/5/2006 11:08:3
vi anmäler staten till eg domstolen ochså
Postad av: David | 6/5/2006 11:40:3
Angående punkt 15, övervakningskamerorna.

Om de är riktiga så är det helt vansinningt att polisen gör något sådant.
Postad av: Anders Gardebring | 6/5/2006 12:21:2
Ja. Det är riktiga bilder. Bekräftat av PRQ själva.
Postad av: Lasse | 6/5/2006 2:40:31
Jag har skickat ett tips till Uppdrag Granskning om det här,
har även skickat länk till denna sida. Hoppas det är OK.
Postad av: Jens | 6/5/2006 2:59:45
Piratpartiet, det är någonting som låter intressant, vad tycker dom om arbetslösheten? Eller äldrevården, ja verkligen smart att ett sånt parti ska få in en fot, mmmm, gratis internet till alla? Och ni som gnäller så, ni måste väl ändå förstå att dom som gör filmer, musik och annat som vi laddar ner, måste ju få betalt för det.
Postad av: smp | 6/5/2006 3:00:03
ang. punkt 13 så hade de husransakan för hela prq´s serverhall dvs alla servrar som de tog fick de ta och då även gå igenom allt innehåll i dem. Sen hurvidare en sådan husranskan kan gå igenom är en annan sak som borde gås igenom.
Postad av: Anders Gardebring | 6/5/2006 3:31:32
Jens. Har du ens läst texten? Jag kritiserar ju omständigheterna kring tillslaget. Att polisen på flera sätt brutit mot lagar och rättspraxis och har ägnat sig åt rena mobbingstrategier. Tycker du att det är försvarbart att polisen bryter mot svensk lagstiftning för att få bort en obekväm, men enligt prejudikat, fullt laglig site?
Postad av: Ryssen | 6/5/2006 4:53:04
En liten korrigering bara: i Sverige blir ingen arresterad, man blir gripen (se punkt 8). Annars en trevlig liten lista.
Postad av: Ilpo | 6/5/2006 5:03:04
Törs man egentligen säga mot USA?
Se hur det då går i mellanöster.
Dom kommer och säger att nu får vi i Sverige sluta upp med Massförstörelsevapen.
Och det vet vi hur det slutar.
Postad av: q-tas | 6/5/2006 5:03:56
Jag citerar punkt 6:

"Vid tillslaget mot bankgirocentralen ser man tydligt på övervakningsvideo att polisen går runt och fotograferar. Detta trots att området är säkerhetsklassat (mycket känslig bank och finansutrustning finns i denna serverhall) och fotografering är förbjuden."


Jag tror (endast tror) att polisen har rätt att fotografera i sådan situation. Kanske för att säkra bevisning eller sånt.

Däremot kan (men jag vet inte) släppande av övervakningsvideo vara på något juridisk sätt fel. Området sägs vara säkerhetsklassat.
Postad av: Anders Gardebring | 6/5/2006 5:29:52
Ryssen: arresterad är nu gripen.
Postad av: nisse | 6/5/2006 5:30:25
hallå! de finns ju faktist andra sätt att ta betalt t.e.x så borde mp3 tillverkarna samarbeta med artisterna och låtskrivarna så att beroende på hur många som laddar ner deras musik får dom en vis procent av vinsten
Postad av: nisse | 6/5/2006 5:32:26
eller bredbandsbolaget...
Postad av: THORPEED | 6/5/2006 5:34:17
The Pirate Bay.. The Pirate Bay.. vet ingen om igentligen vilka som igentligen släpper ut skiten??????? Inte F'N e det The Pirate Bay iaf... http://www.nforce.nl/index.php?menu=quicknav&item=sort..(jag har sagt det förut... de klättrar i fel träd om man vill ha slut på releaserna... om man förstör releasegrupperna finns inte mycket att ladda hem.. men jag e säker på att det kommer fler nya då ;) ) Ha en bra dag alla ni som tänker på lilla The Pirate Bay.. pfft
Postad av: Daemonmonkey | 6/5/2006 5:43:28
Lt DOZER | 2006-06-03 00:03

Patetisk att jämföra Ådalen med detta. Och att lägga in partipolitik i detta...
Postad av: | 6/5/2006 5:44:47
detta e ju politik!!
Postad av: nisse | 6/5/2006 5:45:57
nån som har nån kommentar till mitt tidigare inlägg?
Postad av: Daemonmonkey | 6/5/2006 5:46:32
Robert Andersson | 2006-06-02 23:23

Du, alla kan inte vara lika perfekta som du Mr Perfect Luser. Ta och stoppa tillbaka huvudet i hålet där solen aldrig lyser, så kanske denna sida initiellt blir bättre!
Postad av: Antonio | 6/5/2006 5:58:28
Nu ska jag ut och råna banker och mörda folk
för jag lär ju inte bli tagen av poliser som jagar mig med servrar i armarna.
Postad av: boom | 6/5/2006 6:46:00
Jag kan inte låta bli att känna att det är en hel del "V for Vendetta"-varning över det som händer. Massa människor som egentligen inte har mycket gemensamt går ihop och visar vad de står för. Revolution via information. Aldrig förr har jag varit så politiskt aktiv som jag är nu. Ibland krävs det att man kränker de mänskliga rättigheterna och agerar på ett sätt som känns personligt riktat för att man skall vakna ur sin apatiska dvala.

"Remember remember the fifth of November
Gunpowder, treason and plot.
I see no reason why gunpowder, treason
Should ever be forgot..."Så, vart lade jag den där masken?
Postad av: | 6/5/2006 7:08:34
vem snackar du om mr perfct luser ?
Postad av: Pingu | 6/5/2006 9:19:16
Boom!

Huvudet på spiken. Ingen reagerade när man införde avlyssningen av all trafik i hela EU eftersom folk trodde allt var riktat mot bovar. Nu när man märker att boven är en själv är inte sådana åtgärder lika roliga längre. Detta var nog en väckarklocka för många människor.

Tack vare detta tillslag misster sossarna en röst som istället hamnar på piratpartiet för min del. Hoppas fler gör samma sak :D
Postad av: St. Patrix | 6/6/2006 3:51:05
Tomtarnas sammansvärjning, är den på den här våningen?
Postad av: derelk | 6/6/2006 5:52:54
Nej St.Patrix...
Jag tror att du söker http://www.antipiratbyran.com/
Fråga efter Herr Pontén så fixar det sig nog.
Postad av: WestN | 6/6/2006 12:28:4
=O vilken chock man får av punkt 16... kan d vara swebits server tro? så vitt jag vet har de inga direkta kopplingar till TPB, men polisen kan ju försöka lura folket på ngt sett=... När kommer servrarna att släppas igen? börjar bli lite trött på att vara tvungen o surfa på sidor som bara använder gamla backuper
Postad av: Tommy | 6/6/2006 4:29:29
Punkt nummer 14 är inkorrekt. Det var INTE Henrik Pontén som var där, vilket ni kan läsa om lite längre ned på den här tråden på Aftonfablers forum: http://www.aftonfabler.se/forum/viewtopic.php?t=35

Jag citerar: "Det var INTE pontén som var med. Det var ett misstag från min sida som grundades av att:

1. Han var inte polis
2. Han gick inte in i lokalen
3. Han kallades vid förnamn, Henrik

Jag fick höra idag från Gottfrid att det helt säkert inte var han."
Postad av: Anders Gardebring | 6/6/2006 11:18:4
Tack. Uppgiften är borttagen.
Postad av: plask | 6/6/2006 11:51:5
Skitbra att du tar upp detta, kan man slå tillbaka på något sätt nu och isf hur?
Postad av: Groth | 6/7/2006 1:59:16
Är inte längre så säker på att tillslaget egentligen handlade om Pirate Bay. Pirate Bay är möjligen ett svepskäl för att rikta fokus officiellt åt annat håll och för att de skulle få tillgång till lokalen. Har någon funderat över möjligheten att det egentligen är några andra servrar som de ville komma åt? Finns det någon som har en förteckning på exakt vilkas servrar som plockades? Tror nämligen detta mycket väl kan handla om "rikets säkerhet" mer än det handlar om fildelningsfrågan, alternativt att komma åt någon politiskt obekväm website.
Postad av: Elias | 6/7/2006 2:19:16
Tänk så mycket mer musik och film vi svenskar skulle kunna köpa om bara momsen plockades bort från dessa prylar...
... gissar på att mer film och musik skulle säljas om priserna bara gick ner en aning...
Postad av: Anders Gardebring | 6/7/2006 2:39:09
plask skrev:
Skitbra att du tar upp detta, kan man slå tillbaka på något sätt nu och isf hur?

Slå tillbaka tycker jag inte man skall göra om du menar DOS-attacker o sånt. Det är bara dumt och gör saken värre. Rätt väg att gå är den juridiska och jag hoppas verkligen att dessa saker kommer upp till ytan och utreds..
Postad av: felix | 6/7/2006 8:37:58
asså de e bara å fatta ni kan inte stänga the pirat bay...om ni gör det så är den ändå uppe igen på 2-5 dar.................ge upp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postad av: | 6/7/2006 9:02:55
Punkt 2: ...Håkan Roswall själv har sagt att han har fått lägga andra mål, som exempelvis barnpornografimål, åt sidan för att hantera detta tillslag.
Var kan man hitta detta citat, jag är intresserad av att hitta källan til detta.
Postad av: Anders Gardebring | 6/7/2006 10:04:3
Hej. Jag lyckas inte hitta det nu. Det var Håkan Roswall som var intervjuad via telefon i ett nyhetsprogram, tror det var akuellt eller rapport.
Postad av: | 6/7/2006 10:41:0
Hoppas den här listan inte bara glöms utan att den kanske redovisas för en advokat eller något, som också kan spana vidare i frågan.
Postad av: M B | 6/7/2006 11:03:4
Eftersom åklagarmyndigheten och rikspolisstyrelsen uppenbarligen fått i uppgift http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/90/93/23e42b1.., och redovisa resultatet innan 15 juni 2006, så bör man kanske inte vara förvånad över att de kände att man var tvungen att göra någonting mot *någon*. Frågan är: exakt hur specifika måste en ministers instruktioner vara för att det ska klassas som ministerstyre? Om de inte nämner ett visst fall explicit, men använder fallbeskrivningen så explicit att ett givet fall är det enda som passar in, är detta då ministerstyre? Annars: var går gränsen?
Postad av: M B | 6/7/2006 11:05:2
fattar inte varför länken inte fungerade... prövar igen:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/90/93/23e42b1..
Postad av: M B | 6/7/2006 11:09:0
Ok, det var visst så att meningen efter länken kopplades ihop med den... Så efter länken skulle det stå "att slå till mot brott mot immaterialrätten"

Ursäkta alla mina poster, jag är inte så van... :P
Postad av: Björn Andersson | 6/7/2006 11:15:4
Hörde tidigare i år att vi hade ett stort överskott i stadskassan, ett antal miljarder tror jag att det var. Nu vet vi vart de pengarna går, rakt ner i fickorna på åklagarmyndighet och liknande som genomför dena räd mot TPB. Förstår inte hur dem får allt att gå ihop? Vad sägs om att stänga ner hela internet? Överallt finns det material skyddat av lagar, copyrights, trademarks och så vidare, det kopieras dagligen, vill vi komma ifrån den olagliga piratkopieringen så får vi stänga internet, bränna all teknologi och förstöra all form av kopieringsurteustning´. Länge leve piraterna! Piratpartiet har min röst, och många med mig!
Postad av: Anders Gardebring | 6/7/2006 11:27:3
Hoppas den här listan inte bara glöms utan att den kanske redovisas för en advokat eller något, som också kan spana vidare i frågan.

Listan har skickats till några olika jurister, både av mig själv och av andra.
Vi får se om någon nappar på det.
Postad av: Anders Gardebring | 6/7/2006 11:30:3
Björn Andersson skrev:
Hörde tidigare i år att vi hade ett stort överskott i stadskassan, ett antal miljarder tror jag att det var.

Det där är ju lite kul. I socialdemokraternas ögon är det bra med ett stort överskott i statskassan. Själv ser jag det som ett kapitalt misslyckande. Det innebär ju att privatpersoner och företag har betalat in en massa pengar i skatt i onödan som istället kunde ha gått till att stimulera ekonomin genom att användas på bättre sätt.
Postad av: Bobby | 6/7/2006 11:42:2
Angående fotograferingen. Visst, polisen kanske får fota i en sådan situation. Det som är intressant är dock att i samma stund som fallet blir rättssak så blir allt bevismaterial offentligt. Det innebär att samtliga foton som tagits i det fotofria området blir tillgängliga för allmänheten... kanske lite osmidigt.

Angående att få betalt för musik etc. Jag är själv musiker på deltid och jag skulle aldrig tänka tanken att ge ut min musik genom ett stor bolag. Av de 200 spänn Åhlens tar för en skiva får jag ett par kronor på sin höjd. Jag skulle hellre se att man behandlar internet som ett bibliotek och jag tror många yngre ser det precis på så sätt: man vill helt enkelt ha årkomst till saker direkt. Vari ligger skillnaden i att kunna gå till biblioteket och låna en skiva eller att ladda ner musiken från nätet? Om någon sen gillar musiken så kanske de faktiskt letar upp min hemsida och beställer en CD (för 50 spänn, vilket faktiskt ger mig mer vinst än de futtiga kronor jag skulle få från ett skivbolag) för att få bättre ljudkvalité, för att de gillar att ha en fysisk CD, eller helt enkelt för att de gillar musiken och vill att jag ska kunna fortsätta göra vad jag gör. Betalningslösning skulle tex kunna vara att internetleverantörerna betalar pengar till STIM precis som alla som gör musik tillgänglig offentligt. Alla som pratar om stöld etc är helt ute och cyklar; att kopiera något berövar inte upphovmannen ett exemplar av produkten. Ofta berövar det inte ens upphovmannen en försäljningsmöjlighet eftersom de flesta ändå aldrig skulle ha köpt allt de laddar ned. I praktiken gör nedladdningen att mindre artister får mycket större möjlighet att nå ut eftersom det inte kostar folk något att lyssna på dem; om man ska slänga ut 200 spänn på en skiva så vill man ju ha ett säkert kort.

Och filmer: folk köper inte en DVD primärt för att de vill se filmen. De flesta som köper en DVD gör de för att de vill ha den i samlingen och har redan sett den innan. Jag tror inte filmförsäljningen drabbas ett jota av att folk laddar ner, möjligen drabbas uthyrarna, men det kanske bara är att inse att deras affärsidé inte längre är hållbar och att de måste hitta nya kanaler, alternativt erbjuda ett mervärde som får kunderna att välja deras alternativ.

Programmvara är också intressant. För mig handlar nedladdning av programmvara mer om en avancerad demo. Om jag ska köpa ett program för 10k så vill jag inte testa en nedbantad provversion lika lite som jag vill provköra en Fiat Punto när jag ska köpa en BMW M5. Jag vill testa programmet i sin fulla glans. Om jag sedan använder programmet komersiellt så betalar jag naturligtvis för det. De "kids" som inte betalar för ett stor program som Visual Studio eller 3D-studio skulle ändå aldrig ha råd att köpa det. Däremot, genom att de har använt programmen gratis så är troligen chansen stor att när de väl får ett jobb så vill de fortsätta använda samma program som de är vana vid och, presto, piratkopieringen har genererat en försäljning.

Spånar visst iväg lite nu, men jag vill bara tillstyrka att det finns många sätt att se på kopieringen och allt är inte en fråga om att kopieringen alltid per default är dåligt för upphovmännen, utan att man faktiskt borde kunna hitta en lösning som alla kan leva med.
Postad av: | 6/7/2006 7:26:16
"Jag kan bara konstatera att det finns andra brottstyper som jag fått lägga åt sidan, bland annat barnpornografibrott."
Håkan Roswall - SVT Aktuellt den 2 juni 2006, 21-sändningen (04:12)
Postad av: derelk | 6/7/2006 7:53:49
Till: Bobby
Håller med! Du har rätt.
Det som oroar mig lite är att debatten tycks ha tystnat, inte på nätet.. Men i media är det tyst.. Underligt det är ju det största rättsövergreppet som skett på många år..
Har det gått ut nya order från Rosenbad?
Postad av: Erik Andersson | 6/7/2006 10:34:0
Men klipp dig (er).
Det är bara en massa tramsiga rykten om Bodströms inblandning. Tror ni det blir bättre om t.ex. Moderaterna vinner? Valet står tyvärr mellan S och M. Att svartmåla S innebär att fler röstar på M. Piratpartiet kommer tyvärr inte ha en enda jävla chans.
Nej fan, skärpning nu! Hellre S än fascist-M!
Postad av: | 6/7/2006 10:35:5
"Jag kan bara konstatera att det finns andra brottstyper som jag fått lägga åt sidan, bland annat barnpornografibrott."
Håkan Roswall - SVT Aktuellt den 2 juni 2006, 21-sändningen (04:12)


Tack!
Postad av: derelk | 6/7/2006 10:59:5
Är det jag som är i behov av frisör?

Kan bara hålla med dig, valet blir mellan pest eller kolera. Tramsiga rykten? Det får stå för dig...
Postad av: Anders Gardebring | 6/7/2006 11:09:4
Erik Andersson skrev:
Hellre S än fascist-M!

Jag är faktiskt fullständigt övertygad om att (m) är bättre än (s). Detta primärt då socialdemokraternas maktmissbruk är så genomingrott genom hela statsapparaten så att den normala demokratiska beslutsvägarna och processerna inte längre fungerar. Socialdemokraternas långa oavbrutna maktinnehav har lett till den situation vi har idag där partiets och statens förhavanden ständigt ihopblandas. Själv skulle jag såklart gärna se en mer liberal styrelseform eftersom historien rätt tydligt visar att den politiska lösningen på ett problem oftast förvärrar problemet snarare än löser det...
Postad av: WestN | 6/7/2006 11:34:2
Bättre om M vinner valet, bättre att kanske ingenting händer än att vi får ett samhäll där man inte får säga som man vill längre, spela musik för att ngn har patent på den tonen= etc
Postad av: derelk | 6/8/2006 12:20:5
Självklart är det bra att bryta (S) långa maktmonopol, de har utvecklats till en ny sorts adel. Tillsätter viktiga poster efter partibok.. etc. Är du riktigt klantig blir du landshövding, är du bara obekväm blir du ambassadör.
Men jag måste medge att jag har lite svårt med (c), de har tillsammans med den röd/gröna röran:
-Nedmonterat Försvarsmakten
-Startat nedstängningen av funktionsdugliga kärnkraftsverk.. vilket kan te sig lite idiotiskt i mina ögon.. Vi behöver mycket och billig el.. iaf tills alternativen finns.

Det var det jag menade med liknelsen pest eller kolera.. Tidigare regeringssamarbteten har haltat, främst pga (C) Och vad gäller den nu pågående cirkusen, vad garanterar att en borgerlig regering inte viker sig för USA:s intressen?
Postad av: AntE | 6/8/2006 12:32:3
En fundering: Ponera att man på OBS eller ICA satte upp en lapp på anslagstavlan: Stöldgods förmedlas, kontakta epost@epost.epost,
eller byt "Stöldgods" till "Smuggelsprit" eller "Asbest" eller "Kvicksilverhaltiga föremål" eller "PCB" eller vad som helst som skulle kunna vara "medhjälp". Skulle då polisen göra husransakan mot nämnda affärsinrättning och beslagta hela anslagstavlan? Jag tror jag ska testa! Hänger någon på?
Postad av: Per | 6/8/2006 12:38:3
Tror någon på fullaste allvar att fildelningsfrågan kommer att förbättras om vi byter regering? Det enda som händer är att Bush får en ny fräch röv att tänja på, vilket leder till att vi fortsättningsvis kommer få påtryckningar från usa ändå.
Postad av: derelk | 6/8/2006 12:46:0
Till: AntE
Anslagstavlan? Om de följer samma taktik som de senaste bravaderna vid TPB, lär tobakshandlarn runt hörnet ryka med. :)
Postad av: Morfang | 6/8/2006 12:58:3
Läste i tidningen att det tydligen var ett jävla liv inne i stan under nationaldagsfirandet. Själv deltog jag tråkigt nog inte, eftersom det inte finns mycket kvar att fira i "världens mesigaste fasciststat".

Att vår styrande regering sedan länge tagit till odemokratiska grepp så som t.ex. rena lögner till vallöften och medvetet förfalskad arbetslöshetsstatistik är väl redan allmänt känt.

Men när man dessutom väljer att upplösa rättssamhället och återgå till den gamla goda diktaturiska ordningen så har man fanimig gått för långt.

Den enda sorgliga anledningen till att jag bor kvar i det här landet och försöker slita så gott jag kan som IT-chef i ett bolag där jag själv är delägare är att vi trots haltande vitala samhällsorgan och funktioner tvingas betala såna jävla fantasiskatter så att man knappast kan räkna med annat än att man precis överlever på de pengar man får kvar.

Och att flytta härifrån är ju hyffsat kostsamt.

Men men... När det inte går att försörja sig som egenföretagare längre kan man ju alltid sälla sig till socialdemokraternas digra skara av passiviserade och bidragsberoende ungdomar, 19 år gammal som man är...

För att få ett jobb är ju knappast att tänka på nuförtiden...
Postad av: derelk | 6/8/2006 1:31:05
Till:Morfang
"Men men... När det inte går att försörja sig som egenföretagare längre kan man ju alltid sälla sig till socialdemokraternas digra skara av passiviserade och bidragsberoende ungdomar, 19 år gammal som man är...

För att få ett jobb är ju knappast att tänka på nuförtiden..."

Vara egen, har väl alltid varit svårt. Idag nästan omöjligt.. Men risken är väl att om du går till (S) arbetsförmedling och säger att du varit just egen, och betalat skatt så får du nog ett litet hånleeande och en hänvisning till närmaste socialkontor.. Som inte kan hjälpa dig för att du troligen äger din bostad, eller lite aktier.. Nä 19 år och redan så betryckt... det är ju f-n.. Satsa på politiken, bli statsråd så får du pension livet ut... Eller en fin ambassadörstjänst om du absolut inte vill sitta hemma och rulla tummarna... Välj dock parti noga. Det finns kanske en del partier som faktiskt kräver att du ska vara engagerad..
Skulle själv inte ha något emot politiken, mitt problem är bara att jag inte kan ljuga utan att det syns.. Vilket troligen hämmar en politisk karriär :)
Postad av: John Holmqvist | 6/8/2006 3:17:41
kazkavcenter.. I punkt 5..

har för mig att det är en "nyhetssida" som speglar livet som gerilla/terrorist medlem i det forna sovjet.

http://www.kavkazcenter.com/

så stavas det förresten också.. bra att rätta det. en högst obehaglig sida i form av kampen mot terrorism från USAs sida.

Piratpartiet får min röst i år!!
Postad av: derelk | 6/8/2006 6:58:24
För att återgå till övergreppen ang TPB, är det någon som vet när det är beslagsförhandlingar i tingsrätten? Eller har hört något om det? Jag har för mig att jag läste att förhandlingen skulle vara nu i veckan, och att de skulle representeras av Silbersky... Men jag läst eller sett ngt mer.
Detskulle gälla servarna på PRQ inte TPB burkarna.
Postad av: Anders Gardebring | 6/8/2006 7:58:46
PRQ har hade möte med Silbersky igår. När det kommer upp i rätten vet jag inte.
Postad av: derelk | 6/8/2006 9:40:20
Tack för uppdateringen. Men det är märkligt tyst i media, Frågan borde väl fortfarande vara aktuell? Betänk Ebbe Carlsson affären på sin tid, den rullade på rätt länge.
Postad av: Norsk | 6/9/2006 1:32:09
Som redan har konstaterats av många, i denna tråd och i andra, så lever vi bara i ett samhälle styrt av stora företag som gör sitt allra bästa för att kontrollera marknaden.

Som dom flesta redan vet så finns det innom det mesta sektorerna ett sätt för människor att styra marknaden, exempelvis om en matkedja höjer sina priser så kan dessa tvingas tillbaka ner genom att man handlar andra varumärken vid andra affärer.

Detta är dock omöjligt att göra när det kommer till kultur eftersom du aldrig har något slags substitut, du kan inte säga exempelvis att "jag har inte råd med denna storfilmen så jag byter ut den mot denna B-filmen istället." eller "jag har inte råd med denna skivan från detta bolag så jag lyssnar på ett mindre band som säljer sina egna skivor istället" visst i båda fallen kan det ju argumenteras för att det är substitut men det kommer aldrig ens i närheten på ett sånt sätt som att byta affär gör i en annan sektor. (Jag vet att detta börjar bli väl långt men stå ut med mig)

Vi kan inte styra tillbaka musik och film marknaden på ett, för att se till samhällets normala uppbyggnad, normalt sätt. Kopiering av musik exempelvis har ju självklart uppkommit för att man vill lyssna på just den musiken och du kan få tag i den utan att betala ett överpris för antingen en CD, en kasset eller en LP. Kopiering är det ända sätt vi har att styra marknaden som det ser ut idag. Detta är i alla fall min åsikt baserat på den kunskap jag besitter. Marknaden idag styrs på ett monopol liknande sätt av, vad vi får i alla fall hoppas inte är kartell bildande, jätteföretag och fram till att detta ändras så kommer i alla fall jag att fortsätta mitt tankande.
Postad av: Oddball_E8 | 6/11/2006 12:53:
Jag vill bara tillägga att jag tycker det är konstigt att dom inte stänger ner alla bibliotek också... där kan man ju ta hem filmer, böcker och musik hur man vill... utan att betala
Postad av: Johan | 6/12/2006 2:32:2
Det är sjukt att man vill stänga den enklaste och bästa kulturen som finns tillgänglig för alla... Musik, Film och Bilder. Det är kultur. Varför vill man då inte att vanliga personer ska kunna få kontakt med det via nätet, är det kanske hälsovården som vill att vi ska börja röra mera på oss så kan jag säga att det är ett eget val om man vill eller ej...!
Postad av: Intresserad | 6/14/2006 10:39:
Är det någon annan som observerat att det i beslagsprotokollet mot PRQ står att beslaget riktar sig mot Gottfrid och ingen annan? Borde vara svårt att få ihop med nekandet av försvarare.
Postad av: Johan | 6/16/2006 8:07:4
Högst upp så står det "maktskifte 06" hmmm skulle de borgerliga släppa fildelningen fri?? knappast Moderaterna hummar lite nu men lär komma till samma slutsats sen efter valet ... De enda som jag tror kan åstadkomma en varaktik förändring här är SSUs kamp eftersom det kommer inifrån det parti som kan förändra. (V) och (mp) kommer aldrig få tillräckligt med mandat för en förrändring när det gäller fildelning.
Postad av: Norsk | 6/17/2006 1:01:0
Johan, jag förstår vad det är du säger men vi har en regering som har suttit alldeles för länge för vad som skall vara bra, varken för dom eller för sverige som land. En regering måste förändras med jämna mellanrum annars så stannar utvecklingen av till en slags "vana". Låt mig bara göra klart att jag har ingenting för eller emot varken socialdemokrater eller något annat parti mer än nått annat dock så är det den socialdemokratiskt dominerade regeringen som syns mest av just nu. Min åsikt är som följande, att den måste bytas ut, människor måste få känna på att dom inte sitter så himla säkert som dom verkar tro, I alla fall med tanke på vad det är dom gör.... Hade vi haft en borgelig regering just nu hade jag sagt samma sak, vi måste växla om.
Postad av: Anders Gardebring | 6/17/2006 4:17:5
Johan skrev:
"Högst upp så står det "maktskifte 06" hmmm skulle de borgerliga släppa fildelningen fri??"

Johan. För det första så har jag aldrig sagt att fildelningen skall släppas fri. Jag undrar om du ens har läst mitt inlägg? Det jag vänder mig emot är det regelvidriga sätt som tillslaget mot Pirate bay och PRQ gick till på. Ett justitiemord helt enkelt. Jag är för upphovsrätten som princip, däremot anser jag att den bör förändras/försvagas, och jag anser också att polisen inte bör lägga resurser på att jaga fildelare. Angående socialdemokratin/SSU så är de delar av en korrupt maktapparat som gång på gång missbrukar den makt den har. Det är dessutom socialdemokraterna som kraftigast har drivit på för hårdare tag mot fildelare, datalagringsdirektiv, buggning och en hel massa andra kraftigt integritetskränkande och motbjudande förslag, helt utan någon som helst tanke på integritets och rättsäkerhetsfrågor. Att justitieminister Bodström inte har någon som helst förståelse för dessa frågor är uppenbart, dels genom att titta på de förslag han faktiskt försöker driva igenom, de sätt de drivs igenom, och också hans kompletta arrogans när frågan kommer på tal. Folkpartiet har ju också tyvärr varit med på en del av dumheterna, om än dock inte i lika stor utsträckning.
Min röst i höst hamnar på centerpartiet, det är det parti som allra tydligast har visat på en bra linje i den här frågan, bland annat med sitt öppenhetsmanifest.
Postad av: Johan Olsson | 6/17/2006 7:47:3
Norsk säger att det är viktigt att byta om i styret av landet, men om det blir till det sämre så kan det inte vara så bra ... ja då är det ju rent av till det sämre ... Till Anders Gardebring så vill jag bara säga att jag tror det är helt omöjligt att de borgerliga kommer till någon annan ståndpunkt än vad (s) gör nu. Jag har mycket svårt att tro att (m) som så hårt håller på äganderätten skulle gå med på att kraftigt försämra för författare.
MEN om det finns teknik som gör det möjligt för upphovsmänn att få betalt på något annat sätt så kommer säkert både (s) och de borgerliga kunna bli överrens om det.
Några som skulle få mycket pengar av ett system där man kan räkna "klick" på en viss upphovsman är ju porrindustrin ...

Jag vill bara säga att jag skulle bli glad om så gott som alla datorer inte är olagliga så länge till.
Postad av: Anders Gardebring | 6/18/2006 2:24:3
Johan skriver:
"Norsk säger att det är viktigt att byta om i styret av landet, men om det blir till det sämre så kan det inte vara så bra ... ja då är det ju rent av till det sämre ..."

Nja. Du missar ju poängen. För att det demokratiska systemet skall fungera, och för att maktmissbruk och korruption skall undvikas så måste makten roteras. Det här är inget vi har hittat på, det är ett väl etablerat faktum att makt korrumperar. Sedan anser ju jag då att en borgerlig regering är till det bättre, av en hel massa skäl (läs mina andra inlägg i den här bloggen så ser du varför).

"Till Anders Gardebring så vill jag bara säga att jag tror det är helt omöjligt att de borgerliga kommer till någon annan ståndpunkt än vad (s) gör nu. Jag har mycket svårt att tro att (m) som så hårt håller på äganderätten skulle gå med på att kraftigt försämra för författare."

Återigen så verkar du inte läsa vad jag skriver. Jag är inte för upphovsrättens avskaffande. Däremot är jag för en reformering. Som jag också skrev så har centerpartiet tagit tydlig ställning i de frågor som oroar mig mest, nämligen den ökade makten och kontrollen över individerna från statens sida. Den kontrollstat som den svenska socialdemokratin försöker införa i Sverige är en mycket otäck utveckling.
Kolla exempelvis mitt inlägg om deras ypperliga öppenhetsmanifest:
http://gardebring.com/2006/05/211.html
Läs den texten så kan du nog knappast påstå att deras politik blir sämre än dagens övervaknings- och kontrollhysteri.
Sedan må moderaterna vara det största borgerliga partiet, men det förändrar ju knappast min röst på centerpartiet eller hur?
Socialdemokraterna är det etablerade parti jag har minst respekt för överhuvudtaget i den politiska sfären i Sverige. Därför att de är oärliga, korrumperade, saknar idelogi och idéer och endast vill behålla makten för maktens egen skull.
Postad av: Johan Olsson | 6/18/2006 10:12:
(c) har ju bytt politik på de flesta områden de senaste åren framförallt för att de ska få samma åsikter som (m) så om (m) har en linje så kopierar ju (c) bara den rakt av nu för tiden ... Många gamla centerpartister känner inte igen sig och lämnar partiet.

Jag tror du missade min poäng som är att jag tror inte det blir så stor skillnad med en borgerlig regering, centerna kan inte göra så mycket bara fälla en eventuell borgerlig regering ...

MEN jag hoppas verkligen att upphovsrätten ändras så att det blir möjligt att använda datorer som i dag.
Postad av: William L | 6/18/2006 1:46:2
Vad skriver man på valsedeln för att rösta på Piratpartiet?
att skriva Piratpartiet känns lite icke allvarligt
Postad av: Anders Gardebring | 6/18/2006 4:33:2
Johan skrev:
"(c) har ju bytt politik på de flesta områden de senaste åren framförallt för att de ska få samma åsikter som (m) så om (m) har en linje så kopierar ju (c) bara den rakt av nu för tiden ... Många gamla centerpartister känner inte igen sig och lämnar partiet. "

C har helt klart ändrat sin linje. Det är också därför jag för första gången kan tänka mig att rösta på dem. Likaså har folkpartiet ändrat sin linje, vilket gjort att jag inte längre kan tänka mig att rösta på dem, trots att jag gjort det tidigare. Hela idén med politiken och den demokratiska processen är att man skall kunna välja vilket parti man vill rösta på utifrån vilken politik de för och vilken politik de vill föra. När ett eller flera partier ändrar sig så kan det leda till att jag väljer att byta vilket parti jag röstar på. Jag önskar att fler kunde ha den inställningen istället för att krampartat fortsätta rösta på samma parti som de alltid röstat på. Jag låter inget parti leva på gamla förtjänster, det är den politik de vill föra idag, och den ideologi de har idag som spelar roll. Att centerpartiet skulle kopiera (m):s ideologi vet du lika väl som jag inte är sant. Centerpartiet är mycket liberalare än vad moderaterna är. Faktum är att centerpartiet är det mest liberala av de etablerade partierna idag, vilket också är den primära anledningen att det är där mina partipolitiska sympatier finns idag. Helt skulle jag se ett liberalare parti än så, Liberala partiet är intressanta exempelvis. Tyvärr är de för små för att ha någon réell chans att komma in i riksdagen pga fyraprocentspärren, varför min röst inte blir på dem.
Postad av: Anders Gardebring | 6/18/2006 4:37:4
William, om du vill rösta på piratpartiet är det bara att skriva piratpartiet på valsedeln (inget annat). Du kan rösta på vilket parti som helst på det sättet, du kan lika väl rösta på centerpartiet, folkpartiet eller socialdemokraterna genom att skriva partiets namn på en tom valsedel och lägga i kuvertet.
Postad av: andreas | 6/19/2006 1:19:1
jävla sossar
Postad av: Olsson | 6/21/2006 1:28:1
Kunde inte någon "riktig" person ta tag i detta landet och leda det på rätt väg? Vi går ju på vägen till ungergång!
Postad av: Johan Olsson | 6/21/2006 9:18:2
ok, men då har du avslöjat dig ... du är mot (s) oavsett vad de säger i denna frågan. Att du vill ha så liberalt som möjligt betyder ju att du vill att marknadskrafterna ska slå så hårt som möjligt, vilket enligt mig blir ett mycket kallt och hårt samhälle.
Centern har ju varit ett mittenparti men är nu mer av ett högerparti ... illa illa.
Postad av: Anders Gardebring | 6/22/2006 9:44:4
Johan. Liberalism handlar om individuell frihet, om möjligheten att själv styra sitt liv utan att bli hindrad av, och vara beroende av, godtyckliga statsmakter eller företag. För det första. Mediaindustrins lobbyorganisationer hade aldrig någonsin kunna göra ett sådant här tillslag själva. Det är de rättsvårdande myndigheterna som måste göra det, och alltså vore lobbyorganisationernas åsikter irellevanta om det inte vore så att den svenska regeringen lyssnade helt okritiskt till det och lade grundlag, konsitution och all form av rättsäkerhet åt sidan för att springa deras ärenden. Så min kritik mot socialdemokraterna och polisen kvarstår. Vad gäller företag så finns det en inbyggd skyddsmekanism mot företag som du inte har mot en statsmakt. Du kan sluta köpa deras varor och använda deras tjänster. Du kan helt enkelt sluta vara kund. Och på så sätt visa din konsumentmakt. Statsmakten kan du däremot inte sluta vara "kund" hos. Visst har vi allmänna val vart fjärde år, och det kan man ju kalla demokrati om man vill. Problemet är att politikerna ofta vill öka sin makt och öka sin kontroll över medborgarna (det må vara "terror"-lagar eller kvotering till styrelser). Och då spelar det ingen roll att man har val egentligen. Det är principen som sådan det är fel på. Politikernas makt behöver minska, inte öka, vilket är precis den utveckling vi ser med socialdemokraternas styre idag. Och till viss del också hos vissa partier i alliansen. Centerpartiet är ett av få partier som har insett att den ökade makten och kontrollen från staten är ett problem.

Att du själv tycker om att bli hunsad och styrd uppifrån får stå för dig. Att du själv gillar att någon annan dikterar villkoren för hur du skall leva ditt liv må vara. Men jag som inte gör det borde inte behöva bli tvingad till att passa in mig i det.

"betyder ju att du vill att marknadskrafterna ska slå så hårt som möjligt, vilket enligt mig blir ett mycket kallt och hårt samhälle. "

Jag är övertygad om att det är precis tvärtom. Desto mer som styrs via statsmakterna, desto hårdare och kallare blir samhället. Om vi har monopol på sjukvård, skola, omsorg, energi, arbetsförmedling och vad annat, var skall du vända dig om du inte är nöjd? Ingenstans. Det finns inga alternativ. Du får nöja dig med det som finns helt enkelt. I en avreglerad marknadsekonomi däremot har du konkurrens mellan olika företag, företagen får slåss om kunderna, vilket de bara kan göra med bättre villkor, billigare priser, bättre service. De dåliga slås ut, de bra blir kvar. En ständigt levande process.
Postad av: Linus | 6/22/2006 10:08:
Jag undrar om du verkligen tror att ett maktskifte skulle hjälpa sverige på något sätt. Du propagerar för ett maktskifte, men det verkar inte som att du är så insatt i politiken i överuvudtaget. Med ett höger styrt sverige går många stora satsningar i stöpet, Maxtaxan förvinner och alla ersättningar sänks. Men det värsta är inte att du verkar ganska lättllurad av högerns propaganda, utan det är att du sätter ut en bild på en utav sveriges smartaste män, och skriver i princip att han inte vill ha demokrati. För det är det ALLA Socialdemokrater vill ha, en rättvis värld och det ska vara jämställt och ingen skall hamna utanför. Om alla i sverige skulle samarbeta som ett lag istället för att alla skulle kämpa varförsig. Vad som helst i världen är lättare ju fler det är som hjälper till. om en person inte lyckas flytta på en sten kanske två eller tre gör det. Hela TPB historian skulle knappats skötts bättre av ett högerstyrt och ännu USA vänligare sätt.
Postad av: Anders Gardebring | 6/23/2006 2:22:5
Linus.. jag vet inte om du är fullt allvarlig i ditt inlägg eftersom du verkar ta dina personliga subjektiva åsikter som objektiva sanningar. Men jag utgår i alla fall från det.
Ja. Jag tror att ett maktskifte skulle hjälpa Sverige. Primärt ur demokratisynpunkt. Socialdemokraterna agerar idag på ett sätt som är djupt olämpligt. Man blandar ständigt samman stat och parti, man har ingen respekt för rättsäkerhet och likhet inför lagen och man roffar själv åt sig både det ena och det andra på grund av det undermåliga och korrupta system som man själv skapat. Så det viktigaste för mig är att få bort socialdemokratin per se. Vi behöver nytt blod vid makten som faktiskt beter sig som politiker och inte som "fat cats".
Sedan påstår du att jag inte är insatt i politiken överhuvudtaget. Utifrån ditt inlägg tycker jag mig snarare utläsa att det är tvärtom. Att jag är mer insatt i politiken än vad du själv är. Jag själv har gjort en politisk resa. I min ungdom var jag socialist, aktiv medlem i ung vänster. Jag har sett den "andra sidan", läst vänsterretorik och faktiskt trott på det. Efter att ha rannsakat mig själv och vad jag faktiskt tyckte, kom jag fram till att jag faktiskt inte var socialist utan liberal (en resa som tog några år).
Jag är alltså inte borgerlig. Jag är inte socialist eller socialdemokrat. Jag är liberal. Jag anser att politik generellt sett är av ondo och mest står i vägen för människor att själva forma sina liv och sin tillvaro.
Dock är alliansen de som har mest liberal inställning av partierna idag, och inom alliansen är det centerpartiet som har den liberalaste linjen. Och också den starkast uttalade linjen att skydda individen från övergrepp (må det vara från staten eller från företag).

"Med ett höger styrt sverige går många stora satsningar i stöpet, Maxtaxan förvinner och alla ersättningar sänks."

Ja. Många socialistiskt skapade satsningar som jag ogillar och tycker är fel går i stöpet. Du får nog ursäkta om jag inte ser det som ett problem.

"Men det värsta är inte att du verkar ganska lättllurad av högerns propaganda, utan det är att du sätter ut en bild på en utav sveriges smartaste män, och skriver i princip att han inte vill ha demokrati. För det är det ALLA Socialdemokrater vill ha, en rättvis värld och det ska vara jämställt och ingen skall hamna utanför."

Mmm... jag undrar vem det är som gått på propagandan jag.. Jag tycker inte att Bodström är en av Sveriges smartaste män. Troligen är han mer begåvad än medeltalet då han studerat juridik, arbetat som jurist och lyckats bli påläggskalv åt Persson. Men de smartaste männen (och kvinnorna) hamnar generellt sett inte inom politik. De finns i näringslivet (där tjänar man bättre) eller i forskningen. Sedan anser jag att Thomas Bodström är sveriges absolut farligaste politiker. Varför behöver jag knappast förklara.

ALLA socialdemokrater vill ha en jämställd och rättvis värld där ingen hamnar utanför skriver du.

Varför är i så fall så många utanför i Sverige idag? Ni har haft större delen av ett århundrade på er, hur svårt kan det vara att realisera er utopi om den millimeterrättvisa stora allomséende staten? Vi har mängder av passifiserade människor som inget hellre vill än att arbeta, men som tvingas gå på bidrag av nedbrytande och ineffektiva statliga system, vi har mängder av arbetslösa utlandsfödda uppgivna människor som inte får någon chans att komma in i samhället. Problemet är ju att staten har blivit en stor ineffektiv koloss. Den bågnar under sin egen tyngd och leder TILL utslagning, inte hindrar den. En rättvis värld där ingen hamnar utanför? Är det därför Persson bygger herrgård, Lövdén trilskar till sig bostadsrätter eller någon annan av de fiffelskandaler som vi sett?
Jag har inget alls emot att Persson bygger sin herrgård kan jag tillägga. Det jag har något emot är socialdemokratins oerhörda dubbelmoral. Man lever gott på de skattepengar vi betalar in och understöder ett korrupt och trasigt system för att kunna behålla sin egen makt. Man predikar ett sätt att leva och att agera, men gör själv på helt annat sätt.
Som jag skrev. Den som har gått på propagandan är du. Du tror att byråkraterna i socialdemokratins toppskikt bryr sig om den lilla människan. Om folket. Du tror fel.
Själv har jag som princip att aldrig lita på en politiker som vill öka sin makt över mig. Staten har redan långt mer makt än den borde ha. Varför skulle en politiker vara bättre på att veta hur jag skall leva mitt liv än vad jag själv gör?
Sedan skriver du om sammarbete som om det vore något som bara socialdemokratera kan syssla med, jag gissar på att du syftar på något slags solidariskt tänk inom socialdemokratin. Själv köper jag som sagt inte den socialistiska tanken. Varför hjälpa de som inte behöver bli hjälpta? Det är precis vad som görs i Sverige idag. Det är "rätt" till heltid, kvoteringar, 20.000 sidor regler för småföretagare, ett effektivt skattetryck på över 60% och ändå har vi ganska mediokert utbildningsväsende och en hög social utslagning. Ineffektiviteten inom staten är oerhörd.
Du avslutar med:
"Hela TPB historian skulle knappats skötts bättre av ett högerstyrt och ännu USA vänligare sätt."
Det handlar egentligen inte om höger eller vänster. Det handlar om grundläggande saker som vår suveränitet som nation, integritet, rättsäkerhet och likhet inför lagen.
Att socialdemokratin inte har någon respekt alls för dessa värden vet vi ju nu, och det visste vi redan sedan tidigare, det är dags att låta någon annan försöka nu.
(Jag känner att jag skulle kunna skriva några skärmsidor till om socialistisk vs. liberalistisk samhällsbyggnation och retorik, men det blir lite långdraget så jag får ta upp det om behovet uppstår i diskussionen)
Postad av: Intresserad | 7/4/2006 3:23:08
Punkt 12, enligt beslagsprotokollet från PRQ riktar sig det beslaget mot Gottfrid personligen, och endast Gottfrid. Efterom detta kan karaktäriseras som en rykande pistol kanske man bör skriva ut det.
Postad av: Någon | 7/6/2006 12:53:2
Länge leve pirate bay!
Postad av: Stox | 7/14/2006 8:07:3
Stos Productions
Postad av: Isse | 7/26/2006 11:31:
Anders G: Hur insatt är du som politiker?
Postad av: Anders Gardebring | 7/26/2006 11:41:
Isse, jag är inte politiker. Däremot är jag väldigt intresserad av politik.
Postad av: Isse | 8/10/2006 11:16:
Jotack, Det märks =). Och faktum är att jag håller med dig till stor del!
Postad av: Edvard Henriksson | 8/10/2006 9:32:5
Piratpartiet for riksdan :)
Postad av: Jens | 9/10/2006 10:25:
Vad jag vet av egen erfarenhet, så anser sig polisen själva inte behöva någon husrannskan för att kliva in hos "folk". Det ska tydligen räcka med misstanke.
Husrannsakningsorder har jag bara sett på TV.
Postad av: | 1/13/2007 9:09:3
Blir fan mörkrädd när man läser sånt här
Postad av: ninos | 3/8/2007 7:35:01
hej

Skriv en kommentar:


Namn:
Epost:(syns ej publikt)
Hemsida:
Kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.
Trackback URL för detta inlägg:
http://gardebring.com/trackback.aspx?aid=228
(Notera att det kan ta en stund för trackbacks att dyka upp)
Copyright © 2005-2024, Anders Gardebring
Att lämna svenska kyrkan eller att avsäga sig sitt medlemskap i svenska kyrkan eller att gå ur svenska kyrkan.
Här kan du läsa om vad som sker när man går ur svenska kyrkan.

Klicka här för att starta din anmälan för att gå ur svenska kyrkan.