5/22/2006

Centerpartiet visar handlingskraft - släpper manifest mot kontrollsamhället


Jag har under en längre tid starkt lutat åt att rösta på centerpartiet i valet i höst. Att återigen lägga min röst på folkpartiet har inte känts möjligt då de alltmer avviker från liberalismen med sina krav på hårda tag, kontroll och övervakning.
Centerpartiet har känts som det parti som konsekvent har gått i motsatt riktning, mot mer liberala tankar, öppenhet och rätten till integritet och skydd från statens alltmer kränkande ingripanden i den privata sfären.

Nu har jag bestämt mig. Centerpartiet har släppt ett öppenhetsmanifest.
Ett mycket bra manifest som du kan läsa in sin helhet här(pdf).
Rekommenderad läsning.
Nu vet jag att jag har känt rätt. Centerpartiet får min röst i höst om inget oförutsett händer. Inget annat parti tar så tydlig ställning i dessa frågor, frågor som faktiskt är de absolut viktigaste och mest grundläggande som finns att ta ställning till.

I manifestet ställs ett antal förslag upp, förslag som i mångt och mycket borde vara självklara i ett demokratiskt och öppet samhälle, men inte är det.
Centerpartiet talar om precis det jag själv är orolig för. Att man med små steg, bit för bit konsekvent monterar ner det öppna och trots allt någorlunda liberala samhälle som vi idag lever i.

Lite kort om några punkter från manifestet:
 • Man tar tydlig ställning för öppenheten och friheten.

 • Centerpartiet tydliggör konflikten mellan det slutna och det öppna samhället, och vill göra det till en politisk fråga.

 • Man skriver om oron för det tilltagande övervakningssamhället och vad det innebär i form av hot mot den personliga integriteten och andra former av missbruk.
 • Fri arbetskraftsinvandring
 • Avskaffande av handelshinder och strafftullar
 • Konsekvensutredningar för alla förslag som kan leda till integritetsingrepp
 • Samma rättigheter för homo- och bisexuella som för heterosexuella.
 • Avskaffande av monopol
 • Programvara skall ej få vara patenterbar. Detsamma skall gälla naturligt förekommande DNS-sekvenser.

 • EU bör införa en offentlighetsprincip

 • Upphovsrätten bör ses över, med utgångspunkten att den ska gälla under skaparens livstid och, möjligen, en kort tid därefter.

 • Konkurrensen också om upphovsskyddat material bör öka genom att parallelimport tillåts, momsfrihet (och därmed inga extra avgifter) för mindre privatimport samt genom ett förbud mot handelshinder i form av regionkodning av DVD-skivor.
Det känns väldigt skönt att få se ett sådant här manifest i valrörelsen i Sverige 2006. En valrörelse som tyvärr i stort annars har dominerats av pajkastning och diskussioner om bidragsnivåer, där de allra viktiga frågorna, de om vilket samhälle vi vill ha, knappt berörs. Och det gör mig starkare i min övertygelse att jag återigen har hittat en politisk hemvist efter att folkpartiet kastade ut mig ur kylan.
Bloggen Bent och HitOchDit har också skrivit om centerpartiets manifest.

Kommentarer:

Postad av: Charles Pylad | 5/22/2006 3:14:2
Miljöpartiet har ju i stort sett samma politik i de områden du tar upp:


ÖPPENHET OCH FRIHET
Är en mycket viktig del i den gröna ideologin och i vår politik inom många olika områden.

ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET
Du själv har ju på din blogg lovordat Miljöpartiets motstånd mot övervakningssamhället.

ARBETSKRAFTSINVANDRING
"Under nästa mandatperiod vill vi öppna upp Sverige för arbetskraftsinvandring, lägga ner Migrationsverket, göra FN:s barnkonvention till svensk lag, införa en bortre gräns i asylsystemet så den som väntat längre än ett år på besked automatiskt får stanna och aktivt arbeta för antidiskriminering" säger Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson.
Källa: http://www.newsdesk.se/view_pressrelease.php?id=94218


HANDELSHINDER OCH STRAFFTULLAR
Onödiga handelshinder och strafftullar är Miljöpartiet emot. Men för utvecklingsländer kan det vara nödvändigt med tullar för att skydda sig mot EU som dumpar livsmedel och därmed försvårar inhemsk produktion. Däremot ska EU slopa sina tullar mot utvecklingsländernas varor. Allt för att skapa en balans. Den kristna rörelsen har lovordat Miljöpartiet som ensamt stridit för detta.


PATENTERING AV PROGRAMVARA
Också här har Miljöpartiet varit aktiva motståndare.


SAMMA RÄTTIGHETER FÖR HOMO- OCH BISEXUELLA
Självklart också för Miljöpartiet.


OFFENTLIGHETSPRINCIP
Miljöpartiet har kämpat för det i EU.


UPPHOVSRÄTTEN
Miljöpartiet värnar också om upphovsrätten men värnar också om individens frihet. Det som är viktigt är dock att hitta en bra balans mellan att värna en stark upphovsrätt men samtidigt också värna det allmänna intresset. Det är inte rimligt att göra filnedladdande användare till brottslingar. Däremot ska de som tjänar pengar på andras verk precis som idag vara straffbart. Det är också viktigt att se till att kassettavgiften inte missgynnar en del tekniska format utan att avgiften blir densamma till den som innehar upphovsrätten.


PARALLELLIMPORT
Samma åsikt hos Miljöpartiet. För utvecklingsländer är det oerhört viktigt (t ex vad gäller läkemedel). Vad gäller privatpersoner och momsfrihet är jag mer osäker på Miljöpartiets åsikt.


Själv är jag oerhört positiv till det miljöpartistiska förslaget om medborgarkontrakt, dvs att alla medborgare ska ha kunskap om vad de kan förvänta sig för samhällsservice, i annat fall ersättning.


Fundera även på att lägga din röst på Miljöpartiet. Att lägga en röst på Centerpartiet är absolut inte en garanti för att det inte blir en regering med bl a Socialdemokraterna efter valet iallafall. Jag skulle inte bli förvånad om det efter valet skulle kunna bli ett samarbete mellan exempelvis s+c+mp. Två gröna partier skulle också bättre balansera det stora socialdemokratiska partiet. De kommunistnostalgiska vänsterpartisterna är mer till besvär och främjar knappast en positiv utveckling av samhället. Snarare bakåtsträvande.

När det gäller Miljöpartiet och dess samarbete med de borgerliga partierna så är det också intressant att notera att de borgerliga partierna vid flera tillfällen uppvisat oenighet. Medan Miljöpartiet (och m+fp) hade klar åsikt gällande arbetskraftsinvandring var Centerpartiets åsikt rätt oklar (vilket bl a Dagens Industri tidigare uppmärksammat). Också när det gäller individens frihet har Miljöpartiet haft en klar inställning medan de borgerliga uppvisat viss oenighet - t ex i frågan om avskaffandet av kårobligatoriet på universiteten. Om jag inte minns fel var Miljöpartiets riksdagsgrupp enig medan en del borgerliga ledamöter röstade emot förslaget från Miljöpartiet och de borgerliga partierna.


Äsch, varför läser jag din blogg sent på natten och skriver ett långt inlägg istället för att sova. Go'natt! ;)
Postad av: Anders Gardebring | 5/22/2006 9:33:5
Som jag replikerat tidigare till dig i denna blogg så kan jag inte rösta på miljöpartiet, av flera skäl.
För det första, miljöpartiet hör till vänsterblocket. Det innebär att de samarbetar med den socialdemorkati som jag anser det oerhört viktigt att få bort från den makt som de idag så fragrant missbrukar.
Ett samarbete mellan s+c+mp är för mig idag inte intressant, socialdemokratin måste bort från makten minst en mandatperiod för att rensa bort det värsta av ignorans och missbruk.
Miljöpartiet tar också avstånd från övervakningssamhället, absolut, men centerpartiet har nu släppt ett mycket tydligt manifest där man tydligt redogör för sina ståndpunkter, och det i ett helhetssamanhang tillsammans med frihandel, liberala marknadsregler, att statens makt över individen skall minska och så vidare.

Jag gillar inte heller att miljöpartiet tvingat fram trängselavgifter i Stockholm innan alternativ finns på plats. I många lägen måste man idag kära genom Stockholm, fast man inte skall besöka något i Stockholm, då det inte finns några vettiga alternativa körvägar. Att i ett sådant läge tvinga fram trängselavgifter är oerhört märkligt.

Miljöpartiet vill också snabbavveckla kärnkraften. Naturligtvis totalt vansinne att avveckla det enda som realistiskt kan rädda oss från växthuseffekten på kort sikt.
Tyvärr har även centerpartiet en trist inställning här, men centerpartiet vill i alla fall forsätta att köra den anläggingar vi har och inte bränna upp miljarder och öka våra utsläpp av koldioxid genom förtida nedläggning.
Postad av: Charles Pylad | 5/22/2006 11:47:
Det jag menade med ett s+c+mp-samarbete är att det mycket väl kan komma att bli ett sådant samarbete efter valet. Det är ingen hemlighet att många socialdemokrater hellre ser ett samarbete med Centerpartiet än med Miljöpartiet. Centerpartiet är ingen 100% garanti för att vi inte har en regering bestående av bl a socialdemokraterna efter höstens val.

Jag tror inte att Miljöpartiets och Centerpartiets politik gällande kärnkraften skiljer sig särskilt mycket. Båda partierna vill avveckla kärnkraften och samtidigt ersätta den med förnyelsebara energikällor och energieffektivisering.

Synd att du inte är positiv till trängselavgifterna som enligt en opinionsundersökning tagits emot positivt av en majoritet av stockholmarna. En majoritet av väljarna hos alla partier utom Moderaterna är positiva till trängselavgifterna. T o m ett antal borgerliga politiker och skribenter har ju kritiserat sina partier för deras motstånd mot trängselavgifterna.
Postad av: Anders Gardebring | 5/22/2006 12:40:
"Centerpartiet är ingen 100% garanti för att vi inte har en regering bestående av bl a socialdemokraterna efter höstens val."

Nej. Men det är i dagsläget inte särskilt troligt. Och sannolikheten är avsevärt mindre med en röst på centerpartiet än på miljöpartiet.

"Jag tror inte att Miljöpartiets och Centerpartiets politik gällande kärnkraften skiljer sig särskilt mycket."

Nej. Och det är som jag skrev synd.
Den stora skillnaden är dock att miljöpartiet till varje pris vill snabbavveckla kärnkraften oavsett om det är praktiskt genomförbart eller inte, medan centerpartiet vill fortsätta att nyttja de reaktorer som vi har.
Själv vill jag se forskning och utveckling på kärnkraftsområdet samt nybyggda reaktorer av pbmr-typ, alltså den reaktortyp som inte kan få härdsmälta. Själv kommer jag att kryssa Fredrik Federley i personvalet till riksdagen då han är en uttalat förespråkare av att utveckla och driva vidare kärnkraften istället för att vara konservativ och stoppa huvudet i sanden för att kärnkraften har råkat ut för en enda härdsmälta som drabbat allmänheten under hela sin historia. En härdsmälta som dessutom aktivt tvingades fram i en reaktor av undermålig design. (Jag pratar då såklart om Chernobyl om det ungick någon).

"Synd att du inte är positiv till trängselavgifterna som enligt en opinionsundersökning tagits emot positivt av en majoritet av stockholmarna."

Jag skrev in att jag är negativ till trängselavgifterna per definition. Jag skrev att jag är negativ till dem i sin nuvarande form. Då det i många fall inte finns något alternativ för att ta sig från punkt a till punkt b än att köra *genom* Stockholm så anser jag det vara fel att införa trängselavgifter.
Bygg klart länkarna och ringleder först, sedan kan vi införa trängselavgifter om det fortfarande är ett problem.

Skriv en kommentar:


Namn:
Epost:(syns ej publikt)
Hemsida:
Kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.
Trackback URL för detta inlägg:
http://gardebring.com/trackback.aspx?aid=211
(Notera att det kan ta en stund för trackbacks att dyka upp)
Copyright © 2005-2024, Anders Gardebring
Att lämna svenska kyrkan eller att avsäga sig sitt medlemskap i svenska kyrkan eller att gå ur svenska kyrkan.
Här kan du läsa om vad som sker när man går ur svenska kyrkan.

Klicka här för att starta din anmälan för att gå ur svenska kyrkan.