6/20/2006

Dan Eliasson ljög?


Uppdaterad 2006-06-22 09:55

Som jag skrev tidigare idag så har det framkommit uppgifter om att den amerikanska regeringen hotat Sverige med handelssanktioner om pirate bay inte stoppades.
I USA får man såvitt jag vet utföra ministerstyre och uppgiften må vara otrevlig med tanke på det inflytande som mediaindustrins lobbyorganisationer har men utan att vara insatt i USA:s konstitution så ter det sig som att USA:s regering agerat enligt lag från sin sida.
Vad gäller Sverige är ju naturligtvis situationen en annan, då ministerstyre faktiskt inte är tillåtet enligt konstitutionen, och läget nu ser ut som att det är precis vad som har hänt, eller om inte annat mycket mycket nära.

Intressant nog sade Thomas Bodströms statssekreterade Dan Eliasson(s) följande efter tillslaget mot Pirate Bay till SVT:

"- Vita huset har definitivt såvitt jag vet inte hört av sig till Rosenbad.
- Har justitiedepartementet på något sätt sagt åt polis och åklare hur de skall agera i det här fallet?
- Nej det kan inte vi göra, vi varken får eller kan göra det och har inte heller gjort det såvitt jag vet i alla fall"

Uttalandet är märkligt i ljuset av de uppgifter som nu har kommit fram. SVT har grävt fram dokument där man tydligt ser att både USA och MPA hade direktkontakt med med den svenska regeringen, och Dan Eliasson, i ärendet Pirate Bay. Thomas Bodström var också informerad om att ärendet diskuterades. Man får inte heller glömma att en delegation från justitiedepartementet, rikspolisstyrelsen och rikskriminalpolisen besökte USA i april där bland annat Pirate Bay diskuterades.

I ett dokument från MPA som skickats till Eliasson den 17 mars står bland annat:

"As you will recall, on October 12, 2005 you were kind enough to meet with me, at which time I relayed my concern that Sweden apperars to have become an international piracy haven haven. We discussed at some length an organization operating in Sweden called The Pirate Bay
[..]
As I am sure you are aware, the American Embassy has sent entreaties to the Swedish Government urging it to take action against the Pirate Bay"

Tonen i brevet känns överlag mer som om det är ett departement som skickat det än en lobbyorganisation. Och det är viktigt att komma ihåg att det är just en lobbyorganisation som verkar ligga bakom både USA:s påtryckningar mot Sverige och polisens agerande mot Pirate Bay.

Den 7 april kallas åklagare Håkan Roswall upp till justitiedepartmentet där han får veta att USA hotar med handelssanktioner om något inte görs åt fildelningsfrågan, och Pirate Bay. Det är viktigt att notera att Pirate Bay nämns specifikt. Det är alltså inte frågan om generella formuleringar. Roswall får också sagt till sig att detta absolut inte får betraktas som någon styrning av hans arbete. En, såvitt jag ser det, närmast pliktskyldig formulering, för att få formalian på plats. Man bara "informerade". Faktum är ju att just det uttalandet, om något, bara förstärker intrycket som Roswall måste ha fått. Att nu var det dags att agera.

Dan Eliasson svarar i ett brev till MPA den 10 april med bland annat (mina fetningar):

"As you know we have already initiated several [..] measures specially aimed at [..] Internet piracy in Sweden.
The most recent step is the Swedish Government decision on March 2, 2006, where the Office of the Prosecutor-General and the National Police Board received an instruction to take further measures in the area of intellectual property rights. In the instruction the authorities are requested to take measures to achieve a more effective enforcement of intellectual property rights, especially converning infringements of such rights in connection with the use of Internet. The authorities must take appropriate actions and report to the Government already by June 15, 2006. This is a short time frame, giving a strong signal that the Government expects immediate results.
[..]
According to the Swedish constitution it is not possible for the Government or The Ministry to intervene in a specific case. I can however assure you that I follow closely the actions taken by the police and the prosecutors in respect of copyright infringements on the Internet and I will not, if necessary, hesitate to initiate further measures to improve their effectiveness."

I ett direktiv från regeringen(Ju2006/1993/PO) den 2 mars kan man bland annat läsa:

"Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten skall tillsammans vidta åtgärder för en effektivare bekämpning av immaterialrättsliga brott, särskilt när det gäller immaterialrättsintrång som utförs med användning av Internet. [..]
Åtgärderna skall i första hand inriktas på de brott som utförs med hjälp av Internet. Både brottslighet av större omfattning skaffenhet skall omfattas av åtgärderna."

Direktivet kan, satt i sitt samband med mötena i USA knappast ha tolkats på något annat sätt av polisen som att det nu var dags att slå till mot Pirate bay. Pirate Bay är den största siten av sitt slag i Sverige, och också den enda svenska site som MPA verkar ha fått upp ögonen för i någon större utsträckning.

Misstankarna om att direktiv verkar ha kommit från högre ort minskar knappast heller av att åklagare Håkan Roswall (åklagaren som handhar pirate bay-tillslaget) så sent som den 30 november 2005 i ett PM till Åklagarmyndigheten, efter att bland annat ha konstaterat att Pirate Bay faktiskt inte har något upphovsrättsligt skyddat material på sina servrar skriver:

"Fildelningen sker utan att det finns något vinstintresse. Mycket talar för att annan påföljd än böter för upphovsrättsbrott genom fildelning bara kommer att aktualiseras då det finns ett syfte att tjäna pengar på verksamheten. Det kommer i en sådan situation inte att bli möjligt för oss att spåra IP-adresser till seeders, eftersom sekretessbestämmelserna i LEK hindrar operatörerna och tjänsteleverantörerna att lämna ut abonnentuppgifterna till oss."

Att Roswall med den insikten självständigt skulle fatta beslut om tillslaget vore märkligt.

Som Patrick på Suburbia skriver:

"I och med att the Pirate Bay är den enda riktigt stora sajten som MPAA, RIAA et al fått upp ögonen för så är ju alla riktade insatser mot "fildelningssajter" i Sverige en direkt fokusering på just the Pirate Bay. Att inte påstå att det är ministerstyre är lite som att kalla riktade insatser mot mellanblonda bilmekaniker i Umeå med villa strax utanför tätorten för en allmän satsning på grova brott i Norrland."

Rättsrötan i det här fallet verkar onekligen vara mycket stor. Det handlar inte så mycket om Pirate Bay i sak. Det handlar om mycket viktigare saker. Som vår rätt som suverän nation, rättsäkerhet, proportionalitet och integritet. Dessa värden verkar i Sverige idag inte sitta särskilt högt på agendan.

Kommentarer:

Postad av: Marcus F | 6/21/2006 1:29:5
http://fridholm.net/2006/06/21/snaran-dras-at-ett-snap..

Manuell trackback
Postad av: Peder | 6/21/2006 7:00:1
Bra skrivet, vi får hoppas att media följer på med rättsskandalen denna gång istället för att försöka gömma det i en fråga om att få ladda hem gratis.
Postad av: Björn | 6/22/2006 1:22:2
Är inte längre så säker på om vare sig JO, JK, eller KU kommer att betyda någonting. Tydligen ser landets domare grundlagen som något irrelevant för den praktiska juridiken. :/
http://bloggenbent.wordpress.com/2006/06/22/att-skjuta..

Skriv en kommentar:


Namn:
Epost:(syns ej publikt)
Hemsida:
Kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.
Trackback URL för detta inlägg:
http://gardebring.com/trackback.aspx?aid=251
(Notera att det kan ta en stund för trackbacks att dyka upp)
Copyright © 2005-2022, Anders Gardebring
Att lämna svenska kyrkan eller att avsäga sig sitt medlemskap i svenska kyrkan eller att gå ur svenska kyrkan.
Här kan du läsa om vad som sker när man går ur svenska kyrkan.

Klicka här för att starta din anmälan för att gå ur svenska kyrkan.