7/21/2006

Mer otäck politik från Labour i Storbritannien


Jag hittade vid Machina Libera en artikel i the daily mail om en ny stor databas som europas storebror nummer 1, Labour i Storbritannien, vill införa.

(Samma Labour som justieminister Thomas Bodström samarbetade med i EU för att få igenom datalagringsdirektivet kan tilläggas)

I denna databas skall utförlig information om varje barn i Storbritannien lagras. Saker som hur det går i skolan, diet, med mera:

"The home life of every child in the country is to be recorded on a national database[..]. Computer records holding details of school performance, diet and even whether their parents provide a 'positive role model' for 12 million children will be held by the Government.

Police, social workers, teachers and doctors will have access to the database and have powers to flag up 'concerns' where children are not meeting criteria laid down by the state.

The 'children's index', which will cost the taxpayer £224 million, will even monitor whether youngsters are eating five portions of fruit and vegetables a day, whether they go to church or are struggling to get good marks at school."


Det hela är oerhört otäckt, och är ännu ett steg i den övervaknings- och kontrollfrenesi som präglar Storbritanniens politiska utveckling.

Det är inte statens uppgift att definiera hur barn skall uppfostras. Faktum är att om staten definierar regler för detta på ett så detaljerat plan, och kontrollerar att denna plan följs, så har man inte längre en västerländsk liberal demokrati, man har endast en skendemokrati, en förtryckarstat. Staten skall ingripa om det kommer fram att ett barn far illa. Annars har staten absolut ingenting med hur uppfostran går till.

Labour, har under de senaste åren utmärkt sig för ett antal grova ingrepp i rättsäkerhet, integritet och individuell frihet, det här är bara den senaste i en lång rad. Man har satt upp regler för hur man skall bete sig (The Anti Social Behaviour Act kom 2003). Betér man sig "fel" kan man få upp till 5 år i fängelse, i realiteten utan ordentlig bevisning. När staten definierar vad som är accepterat socialt betéende och inte är man farligt ute, sådant sysslade socialdemokraterna i Sverige med i rasbiologins följder på 40-talet och framåt och är inget som borde få existera idag.

Man har också inskränkt demonstrationsrätten, man får inte demonstrera inom 1 kilometer från parlementet om inte polisen ger specialtillstånd. Man ökar alltså sin makt över medborgarna OCH ser till att man slipper se de medborgare som klagar över det..

Man tar också DNA på alla som arresteras och delges misstanke om brott (en utveckling som vi nog snart får se i Sverige om Bodström och rikspolisstyrelsen får hållas). Listan går vidare med mängder av övervakningskameror, lång tid i häkte utan rättegång om man är misstänkt för terrorbrott och så vidare. Det är en oerhört otäckt utveckling vi ser i Storbritannien, och jag hoppas att det totalitära Labour blir bortröstade i nästa val, likväl som jag hoppas att de totalitära socialdemokraterna blir bortröstade i höstens val här i Sverige.

Kommentarer:

Postad av: Fabian | 7/21/2006 7:03:2
Annars har staten absolut ingenting med hur uppfostran går till [att göra] <-- glömde du.
Postad av: sp3tt | 7/23/2006 9:31:2
Faktiskt är det här helt kompatibelt med demokrati. Detta är ett utmärkt exempel på varför demokrati suger.

Frihet, inte demokrati, tack.
Postad av: Anders Gardebring | 7/24/2006 10:21:
Nu skrev jag förvisso inte demokrai.
Jag skrev "västerländsk liberal demokrati".
Men jag håller med dig, demokrati i sig är på intet sätt en garant för frihet. Liberalismens tankar om frihet och den fria viljan måste få stå över demokrati, eftersom demokrati ofta innebär mobbens vilja, majoritetens förtryck av minoriteten. Det är alldeles för lätt att manipulera rädda och oinsatta människor till att tro att något är bra, när det egentligen bara gynnar makten.
Nu är ju inte jag, till skillnad från dig, nattväktarstatare. Jag tror att statens funktion behöver innebära lite mer än detta, även om dessa funktioner bör hållas på ett absolut minimum. Jag anser exempelvis att det bör finnas någon form av socialt skyddsnät som tar hand om sjuka, utslagna, med andra ord, de som själva inte är kapabla att skydda och hantera sin egen frihet. Sedan bör detta vara privat finansierat och drivet i den mån det går, jag tror dock inte att privata intressen kan vara en garant för att så alltid sker. Det här innebär dock inte att jag tror på en socialliberalism à la folkpartiets stora stat, jag är någon slags mellanting mellan socialliberal och nattväktare. Kort sagt, liberalsmen och friheten skall alltid komma i första rummet, de saker som staten trots allt sysslar med bör hanteras demokratiskt (och långt mycket mer decentraliserat än vad som sker idag).

Skriv en kommentar:


Namn:
Epost:(syns ej publikt)
Hemsida:
Kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.
Trackback URL för detta inlägg:
http://gardebring.com/trackback.aspx?aid=270
(Notera att det kan ta en stund för trackbacks att dyka upp)
Copyright © 2005-2022, Anders Gardebring
Att lämna svenska kyrkan eller att avsäga sig sitt medlemskap i svenska kyrkan eller att gå ur svenska kyrkan.
Här kan du läsa om vad som sker när man går ur svenska kyrkan.

Klicka här för att starta din anmälan för att gå ur svenska kyrkan.