I publiken den gången stod en lojal LO-man upp för sin minister och sade att om det bara gjorde världen tryggare hade han inga problem med avskaffad personlig integritet.
Och det brukar vara precis så. Vi har inget att frukta, vi är laglydiga, vi drabbas inte, tänker genomsnittsmedborgaren och säger ja tack till ökade befogenheter för poliser och politiker. Den berättigade oron för våld och andra faror gör oss okänsliga för hoten mot det som är demokratins och det goda samhällets grund."

Vilket ju mycket väl sätter fingret på precis vad det handlar om. Politikerna utnyttjar skoningslöst människors rädsla och okunskap för att driva fram sin egen agenda av mer makt och kontroll. Vi har sett det förr och vi kommer att se det igen. Och vi ser det just nu. Formuleringar som "om det gör världen säkrare är det inga problem med avskaffad personlig integritet"  får det bara att vända i magen på mig.

Själv har jag som en tumregel att aldrig lita på politiker som vill öka sin makt över mig. Om de skall få förtroende att göra det skall de allt ha väldigt goda och väl underbyggda skäl. Att komma med lite svepande mumlanden om "terrorism och organiserad brottslighet" är inte på långa vägar tillräckligt för att montera ner rättsstaten och integriteten Bodström-style. Faktum är att jag har väldigt svårt att se någonting alls som skulle kunna motivera det, eftersom det ju är själva kärnan, själva idén med ett demokratiskt samhälle till att börja med. Man kan inte försvara demokratin och rättsstaten genom att avskaffa den.

När vi ändå är inne på ämnet så missa inte Ulrika Kärnborg som i DN kultur skriver om grodkokaren Blair.
Läsvärt om ett storbritannien där den Orwellska skräckvisionen numera är snubblande nära verkligheten. Man kan bli satt i fängelse i upp till 5 år för att man uppträtt "olämpligt eller otrevligt". Nej vadå öppet för rättsröta, godtycke och allvarligt missbruk? ...

Att Thomas Bodström gärna sneglar på Tony Blair för sina egna förslag kan ju knappast förvåna någon, och det gör då inte att jag sover bättre om nätterna.

Via Rasmus på Copyriot.